Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Världsnaturfonden WWF:s köttguide förbryllar köttproducenterna

Från 2017
Uppdaterad 08.02.2017 12:47.
Hönslår på grillen.
Bild: Svenska Yle / Strömsö

Världsnaturfonden WWF:s köttguide förbryllar köttproducenterna. Till exempel Broilerföreningen i Finland anser att sojans roll som foder betonas för mycket i diskussioner om köttproduktion.

Avsikten med guiden är att konsumenterna ska kunna göra miljövänliga val då de inhandlar köttprodukter i butiker och restauranger. I guiden bedöms vilken miljöpåverkan olika sorters kött har. Man har mätt naturens mångfald, klimat- och vattenpåverkan och bruket av bekämpningsmedel.

WWF betraktar inte inhemskt svin- och broilerkött som helt okej

Bland annat inhemskt broiler- och svinkött från djur som fått vanlig fodersoja finns med på listan över kött som man ska undvika.

Ekologiskt kött från broiler och svin ska ätas med måtta enligt guiden. En del djur matas med soja som är oetiskt producerad.

"Inte behöver man undvika inhemsk broiler"

Vid Finlands broilerförbund skriver man inte under påståendet om att konsumenterna borde undvika "effektivt producerat kött".

- Den broiler som produceras i Finland är miljövänlig och helt i egen klass jämfört med motsvarande kött i andra länder. Den mängd foder som används för produktion av ett kilo kött är helt av annan storlek än till exempel den mängd som används vid produktion av ekologiskt kött, säger föreningens ordförande Suvi Rantala-Sarjeant.

Karta över grisens olika köttdelar
Bild: Yle/Stefan Härus

Svinuppfödare anser att man gjort mycket för miljön i Finland

Verksamhetsledaren för Svinuppfödarna i Finland, Ari Berg, säger att man beaktar miljöaspekter och att man jobbar hårt för förbättringar vid svinuppfödning i Finland. Avsikten är att man ska belasta marken och vattendragen så lite som möjligt.

- Svinkött produceras främst med inhemskt spannmål, säger Berg.

Han anser att ekologiskt svinkött är ett bra alternativ till exempel om det produceras nära konsumenten.

- Ur miljösynvinkel är ekologiskt kött bättre på ett visst sätt men om vi ser på det i ett bredare perspektiv så skulle maten i världen ta slut om all mat var ekologiskt framställd.

Han motiverar sin påsikt med att ekologisk produktion sker betydligt långsammare och att det till exempel behövs en dubbelt större odlingsareal i jämförelse med produktion på traditionellt sätt.

Sojans roll som foder betonas för mycket

Broilerföreningens ordförande Suvi Rantala-Sarjeant säger att sojans andel av fodret är liten i jämförelse med den mängd inhemskt spannmål som används. Sojans andel av fodret är 14-18 procent och den inhemska spannmålsandelen över 80 procent.

Enligt henne betonas sojans roll som foder för mycket.

- I Finland uppföds broiler med inhemskt spannmål; vete och havre. Det är överdrivet att tala så mycket om soja. Jag själv odlar vete här i närheten för min fågeluppfödning.

Verksamhetsledaren för Svinuppfödarna i Finland, Ari Berg, konstaterar att svin behöver äggviteämnen för att växa ordentligt.

- Äggviteämnen kommer antingen från soja eller från något annat. Men i huvudsak består svinens föda av spannmål.

- Soja är en importråvara vilket betyder att miljöbelastningen hänför sig till importen och de odlingsförhållanden som råder i ifrågavarande ursprungsland, och sojan har dåligt rykte då det gäller miljöhänsyn, konstaterar Berg.

(Utgående från Hanna Hanhinens text / Yle Uutiset)

Två köttätares åsikter:

Det allra bästa köttet är det som säljs med 30 procents rabatt.

- För mig är det allra bästa köttet det som säljs med 30 procents rabatt. Det är absolut priset som avgör, säger Kristian Gustafsson.

- Jag skulle inte börja ändra mina matvanor enligt WWF:s rekommendationer eftersom jag inte har råd med det. Om det vore billigare så jo - men nu ids jag inte ens försöka bry mig eftersom jag inte har pengar.

I dag finns det så många alternativ att man småningom nog skulle kunna lyckas med att äta mindre kött.

Iina Ronkainen tycker å sin sida att WWF:s köttguide är en bra sak, och att det är bra att folk börjar tänka på vad de äter.

- Guiden kan kanske påverka mig i viss mån eftersom jag redan en tid tänkt att jag borde minska på min köttkonsumtion av miljöskäl.

- Jag köper nog alltid ekologiskt då jag köper nötkött. Utbudet på ekologiskt hönskött är mindre och det är dessutom dyrare vilket gör att jag i allmänhet inte köper ekologiskt broilerkött.

- Att minska på köttätandet skulle nog inte vara så jättelätt, men det finns ju nog nu så många alternativ att man småningom säkert skulle lyckas med att äta mindre kött.

Lammkött i Köttboden Herek.

WWF-köttguiden: Om du ska äta kött så ät mindre och bättre

Ekologiskt och närproducerat kött är klart bäst för miljön.

Diskussion om artikeln