Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stadsstyrelse drog tillbaka planen för Fabriksudden - inget fullmäktigebeslut ännu

Från 2017
Uppdaterad 09.02.2017 13:34.
Vy över spaavdelningen på Hangö havsbad
Bildtext Spaet på Fabriksudden är så gott som klart, men den politiska striden om planbeteckningen i området fortgår.
Bild: Yle/Maria Wasström

Det var meningen att Hangö stadsfullmäktige på tisdagen (7.2) skulle godkänna den nya planen för Fabriksudden. Men stadsstyrelsen beslutade i elfte timmen dra tillbaka den omdiskuterade planen till stadsdirektörens stora frustration.

- Jag tycker det är ytterst tråkigt att man bråkar om en sak som är helt vansinnigt positiv för Hangö. Jag har absolut ingen förståelse för sådant. Det att folk investerar i Hangö och gräver ner miljoner i Hangö och skapar förutsättningar för turismen, och att folk bor och vistas i staden, är ju absolut ur alla synvinklar positivt för staden, säger stadsdirektör Denis Strandell.

AL eller KL?

Det heta debattämnet kring planen för Fabriksudden handlar om en bokstav i en plan. Fabriksudden har för tillfället en planbeteckning som säger KL. Planbeteckningen står för "kvartersområde för affärsbyggnader". På området kan också hotell och fritidsbostäder byggas.

En karta i olika färger.
Bildtext Kartan visar hur Fabriksudden skulle delas upp i ett AL-område och ett KL-område.
Bild: Hangö stad

I det nya förslaget till plan på området skulle Fabriksudden delas in i två delar. Den ena delen skulle ha kvar beteckningen KL. Där står spabyggnaden och så småningom hotellet.

Den andra delen av Fabriksudden skulle få beteckningen AL, vilket står för "kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader".

Det område av Fabriksudden som det som bäst byggs bostäder på skulle ha beteckningen AL. En AL-beteckning innebär alltså att man kan bo året om i bostaden.

Men just den frågan har nu väckt debatt i Hangö. Nu vill stadsstyrelsen veta mer om vad de här beteckningarna AL och KL egentligen betyder i praktiken. Det handlar bland annat om vad den skattetekniska betydelsen är och vad beteckningarna innebär med tanke på bullerlagstiftningen.

Störs Östra hamnen?

Alldeles invid Fabriksudden ligger stadens gästhamn, Östra hamnen. I området finns en pub, Roxx, som Hangöborna till och med har demonstrerat för.

I hamnen ordnas kvällstorget med program och allmänt liv och rörelse.

Sauli Niinistö omringad av Hangöbor.
Bildtext Särskilt om somrarna är det mycket liv och rörelse i Östra hamnen i Hangö.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Bostäderna på Fabriksudden, på det planerade AL-området, är närmast Östra hamnen.

En del Hangöbor och politiker har varit oroliga för att beteckningen AL innebär att det blir strängare krav på ljudnivån från Östra hamnen.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell avfärdar ändå den oron direkt.

- Det är helt klart att en KL-beteckning är mycket svårare än en AL-beteckning. Så ur den synvinkeln är saken ytterst klar redan nu.

För lite betalt?

En del kritiker har också sagt att värdet på tomten nu stiger väldigt mycket då den får beteckningen AL.

Det var meningen att det skulle byggas hotell eller fritidsbostäder på udden, inte bostäder.

Nu borde staden få rejält mycket mera betalt för marken än den dryga miljon staden nu får i sin kassa.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell
Bildtext Denis Strandell är frustrerad över att beslut fattas för långsamt i Hangö.
Bild: Yle/Maria Wasström

Stadsdirektör Strandell irriteras över frågan och diskussionen. Han säger att ingen vinner några pengar på planbeteckningen.

Företaget Regatta Resorts har sålt bostadsprojektet till byggbolaget Hartela. Hartela har i sin tur sålt bostäderna till de privatpersoner som nu är bostadsägare. Penningtransaktionerna är gjorda och inget företag vinner något på att beteckningen förändras, säger Strandell.

- Inte stiger det i värde. Det är den största lögnen som har odlats i hela den här frågan. Det finns absolut inte någon sådan mekanism. Det finns ingen i den här kedjan som tjänar en cent mera på att det blir en AL-beteckning och ingen som heller förlorar en enda cent på att det blir en KL-beteckning, säger Strandell.

Han lyfter fram att den enda förloraren är Hangö stad som inte kan få skatteintäkter av bosättningen året om ifall beteckningen KL kvarstår.

Tidpunkten för planen

Varför gjordes inte den här planändringen innan man började bygga på Fabriksudden?

- Man måste göra en plan för att göra en förändring. Man har fått byggnadslovet baserat på gamla planen. När man gör nya stadsplaner brukar man ändra beteckningarna så de motsvarar dagens krav och framtidens krav. Det är så man utvecklar verksamheter i städer och kommuner. Man kan inte börja med en beteckningsändring utan en beteckningsändring är att öppna planen helt och hållet, säger Strandell.

Han säger också att det inte finns någon konflikt "utom den man försöker skapa" runt frågan.

- Det som är byggt är byggt precis enligt laga ordning och enligt de bestämmelser som har funnits. Det att man inte skulle uppdatera planen att motsvara en verklighet och tänka på stadens bästa, både ekonomiskt och annars, har jag föga förståelse för.

Höghusbyggnader byggs intill Hangö havsbad
Bildtext Bostadsbygget är i full gång på Fabriksudden.
Bild: Yle/Maria Wasström

På frågan om staden kunde ha fått mer betalt för tomten ifall den från början hade haft en AL-beteckning, svarar Strandell nekande.

Han säger att det är stadsfullmäktige som har slagit fast summan för tomten och den skulle inte har varit värd mera pengar även om beteckningen från början hade varit en annan.

- Fullmäktige har slagit fast att tomten är värd 221,90 per byggkvadratmeter. Om man räknar med 5 000 kvadratmeter byggrätt som det föreslagna AL-området för tillfället har och tar 5 000 kvadratmeter gånger 221,90 så landar man ungefär på en summa av 1,1 miljoner euro, säger Strandell.

Han säger att staden och företaget Regatta Resorts har kommit överens om att tomtens pris är en miljon euro i kontanter och sedan kravet att det ska byggas ett spa.

- Spat har kostat till dags dato 8,5 miljoner euro. Det är den totala summan som Regatta Resorts har lagt ner för tomten, en miljon euro cash och en 8,5 miljoners spaanläggning. Det är ett faktum. Det här har man bara försökt vrida till något annat i den här debatten. Det är nog inte hemskt nyanserat.

Frustration

Stadsdirektör Strandell är tydligt irriterad över läget och han talar om att saker och ting händer för långsamt i Hangö.

- Min personliga åsikt är att vi borde marschera snabbare med alla ärenden och att det ska vara lite rakare beslutsgångar. Det är alldeles för många ärenden som tar alldeles för lång tid och har alldeles för konstiga vändningar. Vår framtid skulle kräva att vi gör snabba och modiga beslut och håller fast vid dem.

Han befarar nu att det som händer är att bygget av hotellet drar ut på tiden.

På frågan om planen kommer att behandlas före kommunalvalet säger han att tjänstemännen är beredda att bereda ärendet på nytt för behandling på nästa möte. Men han säger att han inte vet vad som kommer att hända nu.

Han medger att frågan kan bli en valfråga i vårens kommunalval ifall inte beslut tas före det.

- Nog finns det säkert folk som driver det till en sådan också.

Varför tror du läget har då blivit så här?

- Illvilja. Och att en liten grupp människor försöker förstöra allt de kan och streta emot ett utvecklande av staden. Jag betonar att det rör sig om en mycket liten del.

Radio Vega Västnyland

6:16
Hus i dimma.

Planen för Fabriksudden i Hangö nu nära godkännande

Simhusgatan var sista detaljen som filades.

Diskussion om artikeln