Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hans Rosling - mannen som analyserade medier och politiker med äpplen och legobitar

Från 2017
Hans Rosling
Bild: AOP / Dan Tucker / Alamy

Hans Rosling var så mycket mer än professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet där han forskade bland annat om samband mellan ekonomi och hälsa.

Hans bortgång har väckt stor sorg runt om i världen.

Hans Rosling blev känd för sina kritiska analyser och sin förmåga att göra världen begriplig. Han delade med sig av sin kunskap på ett speciellt sätt - engagerande, roligt och lättfattligt. Hans retorik var övertygande.

Rosling ägnade sig åt globala hälsoproblem och utredde kopplingen mellan hälsoproblemen och fattigdom.

Hans Rosling lyfte fram det positiva i utvecklingen i fattiga länder. Han såg minskningen av antal barn per kvinna i världen som en framgångssaga.

Han förutspådde att den snabba befolkningstillväxten tar slut cirka 2050 då jordens befolkning planar ut på drygt 11 miljarder människor - förutsatt att världens ledare på rätt sätt bekämpar fattigdomen för jordens 2 miljarder fattigaste.

Se SVT:s sammandrag av några av Hans Roslings minnesvärda framträdanden.

Kritiserade journalisternas beskrivning av flyktingpolitiken

Rosling använde sig av både legobitar och äpplen då han uttryckte sig, till exempel då han ville visa hur många människor som flytt från Syrien och hur få flyktingar Europa tagit emot. Rosling talade inte om någon flyktingbörda som tyngde några av världens rikaste länder.

Enligt honom hade journalistiken misslyckats med att förklara det hela.

Se Hans Rosling gå igenom flyktingkrisen med hjälp av legobitar

I ett internationellt uppmärksammat danskt videoklipp (DR:s programmet Deadline 2015) läxade Rosling upp den danska programledaren då denna påstod att Europa var pressat av flyktingkrisen.

Enligt Rosling var Europa inte pressat. Han konstaterade att det finns väldigt mycket resurser, och att frågan är hur mycket hjälp omvärlden vill ge flyktingarna - och att det är en politisk fråga.

Enligt honom handlade det inte heller om särskilt mycket flyktingar i förhållande till vad Europa skulle kunna ta emot.

När programledaren försökte säga att den kraftiga befolkningsökningen i Afrika kommer att leda till ökad flyktingströmning till Europa sade Rosling:

- Nej, de kommer att erbjuda Europa exportmöjligheter. Det är en glimrande ekonomisk framtid - och det här ser företagen och bankerna.

Rosling konstaterade att en del av de fattiga finns i Afrika, och att de allra fattigaste behöver bistånd. Han poängterade dock att de som är en bit på väg behöver investeringar och inte bistånd.

- De behöver till exempel en textilfabrik. Och de kan tillverka möbler, och de kan bidra till världsekonomin.

Hans Rosling
Bild: AOP

Rosling blev trött på uttrycket flyktingsmugglare

I en intervju för SVT år 2015 sade Rosling att han är trött på att höra ordet flyktingsmugglare.

- Sluta kalla dem för smugglare. De är de enda som hjälper människor att komma hit.

Rosling gav Europas politiker skulden för att människor på flykt ser de farliga båtresorna över Medelhavet som sin enda lösning. Han påpekade att det inte handlade om något illegalt och att dessa människor hade rätt att komma in i EU då de hade flyktingstatus.

- Det är politikerna som har bestämt att de som flyr inte kan ta billiga flygresor och att de istället måste betala dyra pengar till flyktingsmugglare.

Hans Rosling jämförde händelserna i Syrien med det långvariga slaget vid Stalingrad och bombningarna av Dresden. Han konstaterade att kriget i Syrien är något vi inte har upplevt i modern tid, och att det handlar om att ett helt land och ett helt folk mals ned.

Han sade också att han så väl förstod varför de här människorna var beredda att ta så stora risker.

Västvärlden har missförstått utvecklingen - och journalisterna har ingen överblick

Hans Rosling ville också föra fram sitt budskap om att till exempel ett demokratiskt val i Nigeria borde få lika mycket utrymme som terrorgruppen Boko Haram.

- Det var ett fantastiskt val i Nigeria - Afrikas största nation - där en halvduglig regering ersattes av en mycket kompetent ledare. Boko Haram utgör bara en liten, liten del av Nigeria. Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt och sjunkande barndödlighet. Flickorna går i skola, barnen vaccineras, och det finns elektricitet i hemmen. Men allt detta sker så sakta att det inte kommer med i nyheterna.

Hans Rosling
Bild: AOP / Tommy Lindholm/Pacific Press/Alamy Live News

Rosling var entusiastisk också över framgångar i andra länder:

- Valet i Indonesien var fantastiskt, och se på framstegen i Indien; nu är Indien fritt från stelkramp.

Vi måste ha en faktabaserad världsbild och det har vi inte. Vi har förläst oss på Tintin och kurrekurredutt-ön.

Rosling riktar kritik mot medierna för att dessa inte vill fokusera på de fattiga länder som tagit sig ur fattigdomen. Han pekar på vikten av att medierna visar att levnadsförhållandena för flickor och kvinnors blivit allt bättre.

Man får inte låta dessa positiva företeelser överskuggas av nyheter om alla de människor som inte berörs av framstegen.

Enligt Hans Rosling var det fullständigt fel att säga att det råder enbart krig, konflikter och kaos i världen. Han ansåg att västvärlden har missförstått utvecklingen i världen.

Man ska inte använda sig av medier om man vill förstå världen

- Om man tror att den största delen av världens befolkning är väldigt fattig, att flickorna inte går i skolan och att de fattiga försöker fly till rikare länder så vet man inte hur det verkligen ser ut. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer och att de flesta befinner sig någonstans i mitten.

- Man kan inte använda sig av medierna om man vill förstå världen. Fakta om konkreta händelser är ni bra på, men överblicken är ni dåliga på, sade han till den danska programledaren.

Att påstå att det finns en enorm skillnad mellan den lilla rika västvärlden och resten av världen skrev Rosling inte helt under.

- Av de människor på jorden som har råd att ta flyget på semestern bor hälften faktiskt utanför västvärlden. Rosling hänvisade här till uppgifter från FN och Världsbanken och konstaterade att det inte handlade om något kontroversiellt.

- Det är ingenting att diskutera. Jag har rätt och du har fel.

"Se upp för sjukdomshajpande"

Hans Rosling pekade också på ömma punkter i den journalistik som presenterar vetenskap och medicin.

Mediernas bevakning av svininfluensan är ett exempel. Världshälsoorganisationen WHO hade under cirka två veckor i maj 2009 bekräftat att 25 länder hade smittats av svininfluensa och att 31 människor hade dött.

Enligt WHO:s uppgifter hade ungefär 60 000 människor dött av tuberkulos under samma period. Rosling gjorde en analys av mediebevakningen under samma tid, och det skeva resultatet var talande.

I en mycket tydlig visualisering i ett klipp på You Tube 2009 visar Rosling hur obalanserat medierna beskrev sjukdomarna. Rapporterna om svininfluensa tog fullständigt över.

Rosling medgav dock att en sjukdom som svininfluensa kan innebära ett hot för framtiden och att det är viktigt att försöka hindra spridandet av sjukdomen. Men han ville föra fram en varning.

- Man bör vara medveten om mediehajpen.

Efterlyser en världsbild som stämmer

Hans Rosling önskade att människor skulle ha en världsbild som stämmer.

- Det man lärde sig i skolan då man var 15-20 år gammal blir inte uppdaterat ordentligt senare. Man måste se till att utbilda sig, leta reda på fakta och läsa böcker.

Enligt Rosling känner många journalister inte till att antalet barn på jorden har slutat öka. Det allmänna bruket av preventivmedel är så omfattande att människor inte längre förökar sig lika kraftigt som förr.

De flesta lever i mitten. De har cykel, el, två barn, de använder kondom och de är moderna människor

- Människorna i världen lever på olika nivåer. De flesta lever i mitten. De har cykel, el, två barn, de använder kondom och de är moderna människor - men de har en blygsam lön. Många av dem är skickliga arbetare - och skulle gärna åka utomlands för att förtjäna lite mera.

Vidare resonerade Rosling också kring elektricitetens och hushållsmaskinernas betydelse för utbildning i fattiga länder och kvinnors position i samhället. Han kallade sitt resonemang för "den magiska tvättmaskinen". (Se You Tube-klippet med svensk text här.)

Det frigörs tid - till exempel för utbildning - då man kan skaffa en så "magisk" sak som en tvättmaskin.

- Folk tror att till exempel Indien inte kan bli som Europa och att "alla i världen inte kan ha en tvättmaskin".

Vi måste bekämpa ignoransen. Vi kan ha en god värld

SVT: Roslings värld. Dokumentären om hans liv och succéföreläsningar (57 minuter)
Hans Rosling är professorn i folkhälsa som gjort en osannolik global succé. Föreläsningarna om världens utveckling väcker skratt, jubel och eftertanke. Makthavare som Al Gore och Bill Gates ber om hans råd. Han vill få alla att ifrågasätta sina fördomar om världen - så som han tvingats göra med sina egna. Av Pär Fjällström. Filmen visas med anledning av Hans Roslings bortgång.

Hans Rosling - läkaren och folkbildaren

Professor Hans Rosling
Bild: EPA
  • Studerade medicin vid Uppsala universitet och blev legitimerad läkare år 1975.
  • Professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet.
  • Var med och grundade den svenska avdelningen Läkare utan gränser
  • Rådgivare för bland annat Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete i Sverige) och Världshälsoorganisationen WHO
  • Arbetade 1979–81 som läkare i Moçambique där han lyckades lösa problemet med benförlamning. Han visade att en ensidig kost av maniok (kassava) ledde till förlamning. Maniok innehåller det giftiga ämnet vätecyanid. Rötterna är ofarliga om de kokas, rostas eller urlakas - men svältande människor åt av den obehandlade växten.
  • Grundade 2005 tillsammans med sin son och svärdotter stiftelsen Gapminder. ("Vi tog namnet från Londons Underground: Mind the gap".) Stiftelsen har utvecklat mjukvaran Trendalyzer som omvandlar besvärlig statistik till ett mer överskådligt och begripligt format. Rosling fick stor uppmärksamhet för sina föreläsningar där han använde denna metod till att åskådliggöra globala företeelser.
  • Avled i cancer den 7 februari 2017. Han blev 68 år gammal.

Visa videon på Facebook

Hans Rosling var en fantastisk vän och utbildare. Han gjorde data levande och hjälpte världen se mänskliga framsteg som den ofta förbisåg

― Roslings vänner Bill och Melinda Gates i en mejlkommentar till SvD.

Diskussion om artikeln