Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsmakten utreder nytt möjligt diskrimineringsfall - Centralkriminalpolisen inkopplad

Från 2017
Uppdaterad 08.02.2017 16:31.
Beväringar i skog
Bild: YLE / Robin Lindberg

Försvarsmakten börjar utreda ett nytt misstänkt fall av diskriminering av personer med dubbelt medborgarskap, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Också Centralkriminalpolisen är inkopplad i utredningarna.

Tidigare har ett dylikt fall uppdagats vid brigaden i Kajana där beväringar hade upplysts om att personer med dubbelt medborgarskap inte godkänns för drönarutbildning.

Försvarsmakten säger inte var det nya fallet har uppdagats men det sägs beröra en mycket begränsad mängd beväringar.

Enligt Försvarsmakten representerar ingendera fallet Försvarsmaktens allmänna linje eller instruktioner.

Omfattande direktiv?

Enligt Yles uppgifter har ändå direktiven gällande dubbelt medborgarskap varit mer omfattande och detaljerade än man tidigare har trott. Enligt Yle kommer direktiven från Försvarsmaktens underrättelsetjänst, och saken bekräftas av en officer som har arbetat med beväringsuppbåden.

- Direktiv har getts om i vilka uppgifter personer med dubbelt medborgarskap i vissa länder kan placeras. Personer med medborgarskap både i Finland och Ryssland ska inte placeras i underrättelseuppgifter, drönarutbilning, luftstridskrafterna eller utbildning som ordnas i samarbete med Gränsbevakningen, säger Yles källa.

En redaktör på Yles finskspråkiga nyheter har sett e-post med direktiv om att beväringar med dubbelt finsk-ryskt medborgarskap inte i fortsättningen utbildas för uppgifter där de får kännedom om data som är känsliga med tanke på säkerheten.

Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017
Bildtext Jussi Niinistö
Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Försvarsministern: En nyhetsanka

Försvarsmakten och försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) har skarpt tillbakavisat Yles uppgifter om särbehandling av personer med dubbelt medborgarskap inom försvarsmakten. Man har betonat att det inom Försvarsmakten inte finns några officiella direktiv eller praxis gällande sådana personer.

Försvarsminister Niinistö har kallat Yles nyhet för falsk och för att vara en nyhetsanka.

Diskussion om artikeln