Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare föreslår ny modell för långtidsarbetslösa: "Arbetsmarknaden har svikit sitt löfte"

Från 2017
Uppdaterad 08.02.2017 21:34.
Bild på handskar och såg som lagts åt sidan.
Bild: All Over Press

En grupp forskare föreslår nya aktiverande åtgärder för arbetslösa. Det nya och radikala är att man försöker höja aktiveringsgraden bland arbetslösa markant, berättar professor Heikki Hiilamo.

- Arbetsmarknaden har svikit sitt löfte om att integrera alla människor på arbetsmarknaden. I september hade vi i Finland 200 000 personer som lyfte arbetsmarknadsstöd. Bland dem som varit arbetslösa länge är aktiveringsgraden väldigt låg, säger Hiilamo.

Enligt Hiilamo riktas en stor del av de aktiverande åtgärderna i dag till arbetslösa med goda förutsättningar att hitta jobb. Det här innebär att de långtidsarbetslösa och svårt sysselsatta lätt glöms bort.

- Retoriken kring att arbetet är det bästa socialskyddet är mycket stark. Men vi behöver också tjänster och möjligheter att delta för dem som inte hittar arbete på den öppna marknaden, säger Hiilamo.

Heikki Hiilamo är professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet.
Bildtext Nya lösningar behövs, anser professor Heikki Hiilamo.
Bild: Yle/Anna Savonius

Delaktighetsinkomst istället för arbetsmarknadsstöd

Konkret föreslår forskarna att arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa skulle ersättas med en så kallad delaktighetsinkomst. Modellen utgår från att man kräver en viss insats från den arbetslösa i gengäld för stödet.

Formerna för deltagandet ska ändå vara förhållandevis fria, konstaterar Hiilamo. Huvudsaken är att man bygger upp kompetensen och det sociala kapitalet hos den arbetslösa.

- Det kan handla om föreningsliv, utbildning, kanske någon sorts hobbyverksamhet. Vi talar om en bred skala av aktiviteter.

Forskarna vill framhålla att arbete eller aktivitet överlag har ett egenvärde både för individen och samhället. Via det vi gör blir vi delaktiga i samhället.

Det huvudsakliga målet ska också i framtiden vara att så många som möjligt hittar en arbetsplats på den fria marknaden. Däremot skulle delaktighetsinkomsten bli aktuell i situationer där arbetslösheten blivit långvarig och chanserna att hitta ett jobb anses vara små.

- Huvudsaken är att man inom socialarbetet ser på den individuella situationen och behoven hos den arbetslösa.

Ett komplement till lönearbete

Frågan är hur de aktiverande åtgärderna skulle påverka arbetsmarknaden i övrigt. Finns det t.ex. en risk för att frivilligarbete konkurrerar ut vanliga arbetsplatser?

- Det är ett traditionellt argument mot modellen. Jag tror att faran finns där, men det ska inte hindra oss från att gå vidare med förslaget, svarar Hiilamo.

Hiilamo berättar att inspirationen till modellen tagits från Tyskland, Holland och Danmark. Kännetecknande för dessa länder är att de arbetslösa axlar ett större personligt ansvar för sin situation.

- I Finland har vi varit ganska passiva. De andra länder som man har tittat på har varit mycket mer aktiva då det gäller att minska på långtidsarbetslösheten.

Inga nya sanktioner

Den andra sidan av slanten är att den tyska, holländska och danska modellen också innehåller olika grader av sanktioner för personer som inte deltar i aktiverande åtgärder. I forskargruppens modell ingår däremot inga förslag till ytterligare sanktioner, intygar Hiilamo.

- Vi har inte föreslagit några nya piskor: de sanktioner som vi redan har är tillräckliga. Men idén bygger på att andelen arbetslösa som skulle vägra att delta i aktiverande åtgärder skulle vara mycket liten.

Kommer modellen att leda till att vi i likhet med Tyskland får jobb som man inte kan livnära sig på? Är detta ett problem i så fall
?

- Givetvis är det ett problem. Men man måste fråga sig om det är bättre att ha någon arbetsinkomst än ingen alls. Om vi måste välja mellan dessa alternativ så ser jag att det är bättre att ha små inkomster från arbetslivet.

Jari Lindström (Sannf)
Bildtext Det är för tidigt att säga hur förslaget går vidare, påpekar minister Jari Lindström.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Lindström: Ett väldigt känsligt ämne

Forskargruppen överlämnade sin rapport till arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) i dag. Enligt Lindström innehåller den många intressanta förslag.

- Jag vill se på det hela med positiva förtecken. Modellen utgår från att man ska lyssna på den arbetslösa och förhindra att människor blir utslagna.

På en allmän nivå konstaterar Lindström att slutsatserna i rapporten är i samklang med regeringens mål om att minska på flitfällorna och höja sysselsättningsgraden. Däremot betonar Lindström att det är för tidigt att dra några slutsatser om hur frågan går vidare politiskt.

- Också den här frågan kommer att finnas på bordet vid regeringens tvåårsgranskning. Men mer än det kan jag inte säga i det här skedet.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln