Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Flervåningshus i trä fortfarande något av en raritet i Finland

Från 2017
Trähusstadsdel i Vik och här kan vi se flera byggnader i olika färg och träslag.
Bildtext Flervåningshus i trä är fortfarande något av en raritet i Finland trots att de har börjat dyka upp här och där.
Bild: © Studio Hans Koistinen

Att bygga flervåningshus i trä blir allt vanligare i Centraleuropa och i Norden, men i Finland är intresset fortfarande ganska lamt. Nu försöker man råda bot på detta genom olika pilotprojekt.

- Vi ligger 20 år efter i utvecklingen, och då man i Europa bygger vackra utsirade byggnader i trä fortsätter vi i Finland att bygga som man gjorde i Sovjetunionen, säger arkitekten Marco Casagrande som har en förkärlek för byggnader i trä. Det är något av en skandal då man tänker på det, för vi har både råvarorna och tekniken, men trots det stampar utvecklingen på stället.

Marco Casagrande invid sitt hus Apelle i Karis.
Bildtext Arkitekten Marco Casagrande skulle gärna se att fler valde att bygga i trä framom betong i Finland.
Bild: Yle/Monica Slotte

Betong och stål är det mest använda byggmaterialet i Finland då det gäller flervåningshus eller offentliga byggnader.

- Det känns som om vi saknar mod att förändra oss och upprätthåller traditionerna till vilket pris som helst, säger Casagrande. Priset har naturligtvis en avgörande roll, men i dagens läge finns det redan flera kostnadseffektiva lösningar som skulle möjliggöra att vi bygger med träelement.

Slottsstaden ett nästintill unikt projekt

I närheten av Åbo slott börjar ett nytt kvarter ta form som, då det är färdigt i slutet av 2018, kommer att bestå enbart av trähusbyggnader i flera våningar.

Arkitekt Niklas Kronberg vid Schauman arkitekter, november 2014
Bildtext Arkitekten Niklas Kronberg skulle gärna se hybridbyggnader i både trä och betong.
Bild: Yle/Ylva Vikström

Slottsstaden är en del av ett nationellt pilotprogram med avsikt att främja trähusbyggande i städer och ta fram gemensamma lösningar som skulle underlätta byggandet av flervåningshus i trä.

- Byggbolagen vill förstås erbjuda färdiga lösningar, och varför skulle de inte då erbjuda lösningar som de känner till, säger arkitekten Niklas Kronberg vid arkitektbyrån Schauman. Därför tror jag att betongen fortfarande är det vanligaste alternativet.

Enligt Kronberg har projektet med byggbolaget NCC, som är Schaumans samarbetspartner, varit ett lärorikt projekt.

- Det finns mycket att tänka på då man bygger hus i trä jämfört med betong, och vi har lärt oss massor under projektets gång, säger Kronberg. Jag hoppas att det blir fler flervåningshus i trä i framtiden, för de är en fungerande lösning om än inte det enda alternativet.

Hårda byggkrav en stötesten

I Finland har hårda och invecklade byggkrav lagt käppar i hjulet för trähusbyggandet. Det visar en undersökning som branschorganisationen Träinfo har tagit fram.

- Det pågår många projekt att förenhetliga byggkraven och göra om det, så att man också kan bygga i trämaterial som man i dag gör i betong, säger Kronberg. Man får inte tumma på säkerheten, men det krävs en del förändringar om trähusbyggandet ska ta form.

Ett exempel på den här sortens projekt är arbetet med den nya brandsäkerhetslagen. Det har nu utarbetats en ny version som ska underlätta byggandet av trähus.

- Det här är en bra utveckling, och jag är inte emot kraven på sprinklersystem i flervåningshus i trä, men jag tycker att man då också kan kräva samma säkerhetsnivå i hus som byggs i betong, säger Casagrande. Enligt utredningar som gjorts i Sverige så är de bärande träkonstruktionerna inte farligare än betongkonstruktionerna vad gäller brandriskerna, så det finns egentligen inte en orsak till att välja betong framom trä då man bygger nytt.

Diskussion om artikeln