Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo en ganska bra cykelstad

Från 2017
Ett gäng cyklister står vid trafikljuset i centrala Åbo.
Bild: Yle/Adrian Perera

Största delen av de Åbobor som cyklar (86 %) är nöjda eller ganska nöjda med Åbo som cykelstad. Lika många är nöjda med hur smidigt det är att cykla (87 %), men ännu fler skulle cykla om man kunde förbättra säkerheten.

Det visar en undersökning som Åbo stad har beställt. Cyklingsbarometern gjordes nu för första gången.

I undersökningen frågades särskilt om cykling vintertid. Av dem som cyklar året runt är 72 % nöjda eller ganska nöjda med cykelledernas vinterunderhåll i Åbo.

Man önskar förbättringar i synnerhet beträffande halkbekämpningen och avlägsnande av slask. Antalet vintercyklister skulle öka om de inte skulle vara tvungna att cykla bland biltrafiken och om halkbekämpningen på cykelvägarna var bättre.

Av den vuxna befolkningen i Åbo cyklar 23 % då det finns snö och is på marken; 11 % av Åboborna cyklar regelbundet och 12 % cyklar oregelbundet på vintern.

Både sommar och vinter är den vanligaste orsaken för att cykla att man vill ta sig till jobbet eller studierna, och den viktigaste orsaken är att det är behändigt.

Bara tre av fyra cyklister (77 %) nöjda med cykelsäkerheten

Bland faktorerna som påverkar cykelupplevelsen orsakar antalet rutter i Åbo centrum som lämpar sig för cyklister mest missnöje. Man är missnöjd också med trafikledernas indelning, möjligheterna att parkera cyklar samt specialarrangemangen för cykellederna i samband med byggen.

En annan stor broms är att nästan var fjärde cyklist känner sig otrygg då hon eller han cyklar i Åbo. I Åbo centrum förekommer mer missnöje med cyklingsförhållandena än i resten av Åbo.

Åboborna kunde tänka sig att använda stadscyklar om de fanns tillgängliga på lämpliga platser (74 %).

I denna första cyklingsbarometer utreddes invånarnas inställning till främjandet av cykling, samt cyklande invånarnas åsikter om cyklingsförhållandena och cyklingens kvalitet i Åbo.

Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer i november och december 2016. Totalt gjordes 1 012 intervjuer med Åbobor i åldern 18-74. Undersökningen är en av uppföljningsmätarna inom det internationella projektet Civitas Eccentric, där man utvecklar smarta och rena trafiklösningar i fem olika städer.

Läs mer om cyklingsbarometern på Åbo stads webbplats.

Diskussion om artikeln