Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Landskapsreformen väcker oro i Lovisa

Från 2017
Uppdaterad 09.02.2017 05:37.
Kommunvapen på tak
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Lovisapolitiker är oroade för att inte få sin röst hörd i det stora nyländska landskapet efter att landskapsreformen träder i kraft år 2019. Samarbete är nyckelordet inför landskapsvalet.

Det blir svårt för de östliga delarna av Nyland att få in en egen representant i landskapsfullmäktige. Fullmäktige kommer troligen att bestå av 99 ledamöter, omkring 80 av de invalda kommer troligen från huvudstadsregionen.

Lovisas styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) hör till dem som är oroade. Hon talar för ett samarbete över partigränserna för att vaska fram bra kandidater.

- Jag ser som vår enda möjlighet att samarbeta med de östnyländska kommunerna och oavsett parti försöka hitta kandidater som vill arbeta för hela regionen, säger hon.

Tom Liljestrand (SFP) är viceordförande för stadsfullmäktige i Lovisa. Han fasar för att riksdagsledamöter ställer upp också i landskapsvalet.

- De kommer inte att ha tid att bevaka det som borde bevakas ur gräsrotsnivå sett, säger han.

Tom Liljestrand
Bildtext Tom Liljestrand, SFP, Lovisa.
Bild: Yle/Fredrika Sundén
Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén på möte om vinkraftsverk.
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén, SFP, Lovisa.
Bild: Yle / Hanna Othman

Nylands förbund varnande exempel

En liten förvarning för vad som komma ska har Lovisa och övriga östra Nyland fått via Nylands förbund. Östra Nylands förbund gick ihop med Nylands förbund för några år sedan och där har östra Nyland enligt Heijnsbroek-Wirén haft svårt att få sin röst hörd. Hon sitter som ersättare i landskapsstyrelsen.

Tom Liljestrand är å sin sida inte helt pessimistisk inställd till reformen. Han ser det som en fördel för arbetet i Lovisapolitiken att slippa befatta sig med social- och hälsovården. Det har enligt Liljestrand varit en sektor där mindre kommuner har haft ganska lite att säga till om.

- Det förutsätter att social- och hälsovården verkligen blir fungerande, men där är många utmaningar framför oss, säger han.

Läget var ett helt annat 2010

Det var sju år sedan nuvarande Lovisa bildades då gamla Lovisa stad fusionerades med Liljendal, Strömfors och Pernå. Sedan dess har mycket förändrats.

Lovisa gick in för en kommunfusion enligt den dåvarande regeringens vilja. Kommunernas antal skulle minskas.

Den nya regeringen satsar på en landskapsreform i stället. Landskapen ska ha beslutanderätt bland annat om social- och hälsovården.

Byggnad
Bildtext Hälsovårdscentralen i Lovisa.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén är upprörd över de snabba kasten inom politiken. Hon ser det här som ett tydligt exempel på brist på långsiktig planering.

Sedan 2010 har Lovisa enligt henne jobbat med ett visst perspektiv i sikte. Då Finland för två år sedan fick en ny regering måste Lovisa se på ett helt annat sätt på framtiden.

- Det känns inte alls bra att vi jobbar med en helt annat bas nu, säger hon.

Lovisa rådhus vintertid.
Bild: YLE / Hanna Othman

Vill inte ifrågasätta kommunfusionen

Varken Heijnsbroek-Wirén eller Liljestrand anser att kommunfusionen med facit på hand kunde ha blivit ogjord, men fusionen har enligt dem inte helt förverkligats enligt planerna.

- Fusionen har nog hämtat mera gott med sig än misslyckanden, säger Heijnsbroek-Wirén.

Det som Lovisa inte har lyckats särskilt bra med enligt dem är att effektivera och få en bättre ekonomi. Liljestrand säger att det har visat sig vara betydligt svårare än väntat att banta ner organisationen.

Liljestrand tvivlar på att Liljendal, hans tidigare hemkommun, skulle ha klarat sig om kommunen inte skulle ha fusionerat sig med de andra tre i regionen. Å andra sidan har Lappträsk klarat sig, tillägger han sedan.

Diskussion om artikeln