Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Det finländska krigsståndet

Från 2017
Två finska soldater kliver av en stridsbåt under en krigsövning. En chef övervakar övningen.
Bildtext Finska soldater under en krigsövning i Västnyland år 2013.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Finland ligger högst i topp vad gäller försvarsviljan i Europa. Vi är mer krigstokiga än både Ryssland och Sverige. Men vad beror det på?

Enligt en undersökning är 74 procent av finländarna redo att gå ut i krig för att försvara fosterlandet. Undersökningen är gjord av Gallup International år 2015.

I undersökningen ligger Turkiet på andra plats på 73 procent medan Ukraina är det tredje mest försvarsvilliga landet i Europa på 72 procent. Ryssland är på fjärde plats på 59 procent.

Enligt undersökningen är 55 procent av Sveriges befolkning beredda att gå ut i krig.

Varför är just Finland så krigstokigt?

Finland har överlevt

- Det har med vår historia att göra. Vi har en historia av krig i Finland, säger Laura Kolbe, professor i europeisk historia.

Den finska försvarsviljan påverkas både av vår historia och samtid.

- Det finns en stolthetsaspekt över att vi har överlevt, trots våra krig. Och den här tanken förs vidare i dag av olika organisationer som har med försvarsmakten eller försvarsandan att göra.

Bland annat veteranorganisationerna är starka föreningar i Finland.

- Vi tar del av en hel del åsikter som stöder den allmänna värnplikten, och som stöder tanken om att ha ett starkt försvar, säger Laura.

Staten ses fortfarande som en positiv angelägenhet, alltså värd att försvaras.

― Laura Kolbe, professor i europeisk historia.

Den allmänna värnplikten är en aspekt av vår vilja att gå ut i krig för vårt land, menar Laura. Många har en vardaglig relation till försvarsmakten - antingen har man själv varit i armén eller så känner man någon som varit där.

Den starka staten

Laura Kolbe menar också att den finska försvarsviljan kan kopplas till vår relation till statsmakten. En nation behöver känna att det dom har är värt att försvara.

- Det har också att göra med att uppfattningen om staten Finland. Staten ses fortfarande som en positiv angelägenhet, alltså värd att försvaras.

Politiska beslut som medför goda resultat för landets utveckling kan påverka människors försvarsvilja. Men försvarsviljan handlar också om nationalism, förklarar Laura.

- Vi har ett positivt förhållande till staten som både en politisk och kulturell institution. Staten binder ihop oss så att vi alla känner oss som finländare.

- Det är något som är värt att hålla fast vid, att staten inte är vår fiende.

Här kan man se alla europeiska länders resultat från undersökningen.

I undersökningen intervjuades 62 398 personer i hela världen. Omkring tusen personer intervjuades i varje land.

Diskussion om artikeln