Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Behovet av skolskjutsar ökar - lång väg till skolan är vardag för allt fler elever

Från 2017
Uppdaterad 13.02.2017 12:57.
Pojke och flicka intervjuas på skolgård
Bildtext Kusinerna Miikka och Emelié Wiberg trivs i lilla Västankvarns skola trots att de inte får åka skoltaxi till skolan.

Trenden att stänga byskolor och samla upp eleverna i större centrala enheter leder till att behovet av skolskjutsar ökar hela tiden. Ändå är kommunerna njugga med hur skjutsar beviljas.

Hos familjen Wiberg i Barösund i Ingå har barnen en skolväg på nästan 25 kilometer. Skjutsandet får familjen sköta och stå för själva tillsammans med en annan familj.

Emil Wiberg om skolskjutsar i Ingå - Spela upp på Arenan

Orsaken till kommunens njugga inställning är att Wibergs har valt en annan skola än kommunen har utsett som närskola för barnen.

- Vi började bygga hus här medan det ännu fanns en byskola i Barösund, berättar Emil Wiberg. När det var nästan färdigt, stängdes skolan.

För att barnen ändå skull få gå i en liten byskola, valde familjen Västankvarns skola för sina barn. Skolan ligger nästan 25 kilometer nordväst om Barösund. Kommunen ansåg att barnen borde gå i Kyrkfjärdens skola, nordöst om Barösund.

Avståndet från Barösund till de två skolorna skiljer på 800 meter.

- Västankvarn passar våra barn, som inte är vana med hundratals barn omkring sig bättre, säger Emil.

Karta över avståndet från Barösund till Västankvarn skola och Kyrkfjärdens skola i Ingå centrum.
Bildtext Avstånden mellan Västankvarns skola och Kyrkfjärdens skola i Ingå centrum gör det svårt för kommunen att samordna skolskjutsarna.

Bildningschefen i Ingå, Merja Olkinuora, tar till skollagen när hon förklarar kommunens linjedragning visavi skolskjutsarna. Skollagen ger kommunen rätt att bestämma vilken skola som är närskola för en elev.

- Om föräldrarna väljer en annan skola än närskolan, har de alltid själva ansvar för skolskjutsen, säger hon.

Kvinna med glasögon står vid en bokhylla med mappar.
Bildtext Bildningschefen Merja Olkinuora kan inte avvika från kommunens praxis om hur skolskjutsarna ska ordnas.

Skollagen slår också fast att elever i årskurs 1-3 är berättigade till skolskjuts när skolvägenär över tre kilometer. För elever i årskurs fyra uppåt gäller över fem kilometer. Barn med specialbehov beviljas skjuts enligt separata kriterier.

Om föräldrarna väljer en annan skola än närskolan, har de alltid själva ansvar för skolskjutsen.

― Bildningschefen Merja Olkinuora

Årligen får kommunen en handfull ansökningar om skolskjuts till en annan skola än närskolan.

- Om vi börjar tumma på den här regeln kan det hända att även andra föräldrar tycker att de har rätt att välja en annan skola, säger Olkinuora. Det handlar om att behandla alla lika.

Familjen Wiberg har nu redan under fem års tid skjutsat barnen till Västankvarn. Fortfarande hoppas Emil att kommunen ska tänka om.

Man intervjuas vid Västankvarns skola i Ingå.
Bildtext Emil Wiberg pusslar arbetsdagen tillsammans med sin fru och syster för att få skolskjutsarna att passa med arbetet.

Han föreslår bland annat att Västankvarns skola och Kyrkfjärdens skola börjar samtidigt på mornarna. Det skulle öppna upp för samåkning på ett helt annat sätt.

- Då kunde våra barn följa med en del av sträckan i samma taxi som eleverna som ska till Kyrkfjärdens skola. Sedan kunde de fortsätta med den skolskjuts som också normalt tar elever till Västankvarns skola. Det skulle inte föranleda kommunen extra kostnader.

Tre timmar i buss gör skoldagen lång

Vägen är lång också från skärgården i Kvarken i Österbotten till Korsholms högstadium på fastlandet. Eleverna har en och en halv timmes bussresa till och från skolan.

Här plockas eleverna upp av skolbussen.

- Resorna till skolan är inte så tunga, man har roligt med kompisarna i bussen, säger Leon.

Hemresan är värre, för då slår hungern till.

- Vi får ju inget mellanmål, så det första jag gör när jag kommer hem är att äta, säger Cassandra Snygg.

Bussresan utnyttjas också för läxläsning.

- Mest lyssnar man ändå bara på musik för att fördriva tiden, säger Ylva Smeds och Antonia Pajala. Ibland blir man nog trött på det här bussåkandet.

Arbetslivet tänjer på skoldagen i Åbo

I Åbo är de svenska skolorna få och trots att de ligger i en stad är avståndet till skolan långt för många.

Cygnaeus skola är den största av de svenska skolorna med klasserna ett till sex. Skolan ligger vid den livligt trafikerade Mariegatan i centrum av stan.

Hit kommer inga skolbussar, utan eleverna ska antingen gå eller åka turbuss.

Skoleleven Simeoni Peltola sitter i ett klassrum
Bildtext Simeoni Peltola, som går i klass ett, klarar av att ta rätt buss vid torget i Åbo när han åker hem från skolan.
Bild: Yle/Maud Stolpe

Systemet med skoltaxin och skolbussar är mer eller mindre ett minne blott för de svenska Åboeleverna.

- Idag är det bara tre taxiskjutsar. 2011 kom det 80 taxiskjutsar hit, säger vicerektorn Johan Hesselgren. Och jag tror ju knappast att skolvägen har blivit säkrare idag än den var för sex år sedan.

Många föräldrar vill inte att barnen ska åka turbuss utan kör barnen själva. Det leder till att en del elever kommer till skolan upp till två timmar före skoldagen börjar.

Morris är räddningen för många

För att undvika att barnen är oövervakade på skolgården under den tiden har föräldraföreningen startat morgonverksamhet för eleverna.

Då är det morgonklubben Morris som gäller och det kan betyda två extra timmar i skolan på morgonen.

Morgonklubbsledaren Helen Österlund framför en vägg med ugglor
Bildtext Helén Österlund skapar en trygg och trevlig morgon för elever som kommer tidigt till skolan.
Bild: Yle/Maud Stolpe

Elsa Koskinen på årskurs fyra kommer ofta till Morris.

- Mamma och min pappa måste vara på jobb tidigt. Fördelen är att de kommer hem tidigare, säger hon.

Morris är ett kravfritt alternativ för familjerna. Helén Österlund leder verksamheten.

- Vi försöker att ha en rolig verksamhet, som är trygg. Men vi har inte egentligen något planerat program. Barnen får komma hit och göra vad de vill. De kan till exempel spela spel rita, leka med kompisarna eller hoppa på säckstolarna.

Eftis förlänger också skoldagen

Alla elever kan ändå inte åka hem när skoldagen är slut, utan stannar i eftermiddagsklubben till de avhämtas klockan 17.00.

När föräldrarna upplever att skolvägen inte är tillräckligt säker är det enda alternativet att föra och avhämta barnen själva.

Tänk dig att komma hit sju på morgonen och vara hemma först fem. Av de här tio timmarna är barnets aktiva skoldag ungefär fyra timmar. Vilken vuxen skulle acceptera det, undrar vicerektorn Johan Hesselgren.

Se hela programmet här:

Programmet är inte längre tillgängligt

Sänds också i Yle Fem, måndag 13.2.2017 kl. 20.00
samt på tisdag kl 17.25.

Artikeln har uppdaterats med rätta uppgifter om kilometerantalet som berättigar elever i årskurserna 1-3 att få skolskjuts.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln