Hoppa till huvudinnehåll

Sex & sånt

Vad ska man göra när skulderna växer?

Från 2017
Sex & Sånt: Skuldrådgivarens tips - Spela upp på Arenan

Många av oss befinner sig någon gång i en situation där pengarna är slut och det finns en räkning att betala. Om den situationen uppstår ofta och skulderna hopar sig kan man få gratis hjälp av kommunens skuldrådgivning.

Skuldrådgivaren Satu Sjöblom ser ofta att en negativ spiral har börjat med så kallade snabblån eller SMS-lån. Nuförtiden handlar det ofta också om så kallade kreditlimiter som kostar mycket och vars villkor kan vara svårtolkade.

- Det gäller att vara noggrann och förstå vad det är som skrivs. Om man läser att räntan endast är 3% så kan det låta bra och förmånligt. Men om det är en månadsränta på 3% som kreditgivaren skyltar med, så blir årsräntan 12 gånger större, påpekar Satu.

Senast då man märker att man tar lån för att betala av andra lån så ska man söka sig till skuldrådgivningen.

― Satu Sjöblom, skuldrådgivare

Så om man märker att pengarna inte räcker till för att täcka utgifterna, så ska man hellre vända sig till skuldrådgivningen än att ta nya skulder.

-Ett nytt kreditkort kanske gör så att man klarar sig en stund, men det gör bara skulderna och problemen större, säger Satu.

Senast då man märker att man tar lån för att betala av andra lån så ska man söka sig till skuldrådgivningen.

- I många fall kommer man så sent till oss att goda ekonomiska råd inte hjälper mera.

Visa-kreditkort.
Bildtext Kreditkort kan vara bra att ha, men man ska inte bygga sin ekonomi kring dem.
Bild: EPA / JOERG CARSTENSEN

Olika alternativ för att bli skuldfri

En möjlighet man har när skulderna har vuxit sig okontrollerbart stora, är att man får hjälp med att arrangera skulderna. I korthet går skuldarrangemanget ut på att man ser över alla skulder, utgifter, inkomster och tillgångar. Sedan försöker man komma överens med borgenären (den man är skyldig pengar) om hurdan avbetalningsplan som båda är nöjda med.

Man kan även, med hjälp av garantistiftelsen som borgenär, få ett banklån med lägre ränta för att betala bort de dyra skulderna och/eller krediterna.

- Kommer man inte överens med borgenären kan man få ett domstolsbeslut på sanering av skulden. Vid skuldsanering förbinds den skuldsatte att i ett visst antal år betala alla överlopps pengar man har till borgenären, förklarar Satu.

Som överlopps räknas då allt som överstiger 532 euro efter att boendet är betalt. Är man gift/sambo går gränsen vid 448 euro per person. När man i det överenskomna antalet år har betalat enligt ovanstående modell, raderas den skulden som finns kvar.

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda gratis skuldrådgivning

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda gratis skuldrådgivning till alla sina invånare. Så om du känner att du inte längre har kontroll över din ekonomi så lönar det sig definitivt att vända sig till kommunen och be om hjälp.

Här nedanför kan du se hela Sex & Sånts avsnitt om parförhållanden och ekonomi. Där presenteras olika sätt att göra den gemensamma ekonomin rättvis.

Förhållanden och ekonomi - Spela upp på Arenan