Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Arbetsgrupp: Sänk marginalskatten, höj skatten på dividender

Från 2017
Uppdaterad 09.02.2017 18:19.
Grönblå rullad 20-eurossedel.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

En arbetsgrupp vid Finansministeriet vill se över beskattningen av bolagens utdelning och sänka marginalskatten för höginkomsttagare. Målet är att förenkla beskattningen och uppmuntra företagen att växa, berättar finansrådet Elina Pylkkänen.

- Vi föreslår att dividendbeskattningen ska förenklas och bli mer stimulerande. Målet är att främja tillväxten och produktiviteten i ekonomin.

Arbetsgruppen vill komma åt den komplicerade beskattningen av dividender. För tillfället är beskattningen av bolagens utdelning mycket komplicerad. Dessutom är skillnaderna mellan börsnoterade och icke-noterade bolag stor.

- Vi vill vi rikta in oss på mer neutral beskattning. Nu närmar sig skattesatsen för dividender från icke-noterade bolag skattesatsen för övriga kapitalinkomster, säger Pylkkänen.

Gynnsam beskattning i dag

I dagens läge betalar ägare till icke-noterade bolag en lägre skatt på den utdelning som underskrider 150 000 euro per år. Det här har lett till att det blivit lönsamt att ta ut pengar ur bolaget årligen, oberoende av om det är förnuftigt ur ekonomisk synvinkel eller inte.

Genom att slopa inkomstgränserna vill man ge ägare större flexibilitet.

- Nu behöver inte man oroa sig över hur man ska optimera dividendinkomsterna enligt den förmånligare gränsen, säger finansrådet Pylkkänen.

Genom att slopa inkomstgränserna vill man ge ägare större flexibilitet, berättar Pylkkänen.

Strängare beskattning för många aktieägare

Slopandet av inkomstgränserna innebär att det skulle bli mer lönsamt att ta ut mycket dividend ur bolag med stora nettotillgångar. Den andra sidan av slanten är att små och medelstora dividender som tas ut ur icke-noterade bolag skulle beskattas strängare än tidigare.

Som motvikt till den skärpta beskattningen av dividender vill expertgruppen sänka marginalskatten - med andra ord den skatt man betalar per extra euro man förtjänar. I framtiden borde marginalskatten inte överskrida 50 procent på någon som helst inkomstnivå.

- Idén är att ge incitament åt löntagarna. Det ska löna sig att höja sin kompetens, ta mer ansvar och öka sin arbetstid, sammanfattar Pylkkänen.

Fyra förslag om beskattning av utdelning

Sedlar av valören 500 euro

Oenigt om sänkt skatt för höginkomsttagare

Regeringspartiet Centern motsätter sig förslaget.

Diskussion om artikeln