Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många i Lappvik ville säga sitt om byns framtid

Från 2017
Uppdaterad 10.02.2017 08:33.
Människor sitter samlade runt en karta på ett bord.
Bildtext Deltagarna i invånarmötet fick komma med förslag.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Lappvikborna fick på en invånarafton i torsdags (9.2) ge sina förslag på hur de vill se sin by utvecklas. Ett femtiotal fanns på plats och diskuterade ivrigt och kom med förslag till detaljplanen för Lappvik strand.

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen inledde kvällen med att förklara de olika begreppen inom kommunal markplanering. Hon berättade också i stora drag hur de tre nu aktuella planerna för området, alltså detaljplanen för Koverhar, detaljplanen för Lappviks strandområde och generalplanen för Koverhar- och Lappvikområdet, framskrider.

Efter Luukkonen berättade plankonsult Anniina Vainio vilka utredningar som gjorts och ännu ska göras i området.

Innan kartorna, pennorna och limlappar kom fram var diskussionen inte särskilt livlig. Deltagarna ställde visserligen några frågor, men de höll sig mera på ett allmänt plan.

Klisterlappar med text på en karta över Lappvik.
Bildtext Lappvikborna fick skriva önskemål på klisterlappar.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Sedan fick deltagarna bekanta sig med kartorna över Lappvik stränderna och komma med sina förslag. I stort verkar Lappvikborna inte vara särskilt oroliga över att stränderna inte i framtiden också skulle vara i allmänt bruk.

Blomstrande framtid på kommande

De Lappvikbor och sommargäster som deltog i mötet verkade också tro på en ny blomstring för byn som levde sina glansdagar för ett par decennier sedan och också före det.

Lappvikbon Kari Nöjd säger att ansvaret ligger hos staden och hos politikerna.

- Infrastrukturen är väldigt dålig här. Den måste staden satsa på för att få Lappvik att blomstra igen. Sedan är det ju politiska beslutsfattarnas sak att ta ställning till hur samhället utvecklas, säger han.

Nöjd säger att det är viktigt att stränderna i Lappvik hålls i allmänt bruk.

- Det måste vara så också här, eftersom det är så i stamstaden. Det kan inte vara på olika vis i samma stad.

Han tror att Lappvik kan locka industri till byn inom en snar framtid.

- Det är alltid lättare att fara till exempel till Tammerfors härifrån än från området innanför ring trean. Här finns också en fin hamn och lagringsområde. Stora lagringsområden, säger Kari Nöjd.

Han säger att det är hamnen som ska hämta både arbetsplatser och nya invånare till Lappvik.

Skolan och dagiset måste finnas kvar

Också Gun Åberg hoppas att Lappvik ska få nya invånare och att det skulle skapas arbetsplatser till byn.

- Jag önskar också att skolan och daghemmet ska hållas kvar. Det skulle vara viktigt.

Gun Åberg har bott 35 år i Lappvik. Hon har sett byn avfolkas och skulle gärna se att butiken skulle öppna sina dörrar igen.

- Bensinstationen var en samlingsplats för Lappvikbor, men nu är den en kall station, säger hon.

Hon är inte rädd för att rekreationsområdena skulle bli för små då området utvecklas.

- Här finns nog skog så det räcker till, säger hon.

Viktigt med en ny början

Lappvikbon Urpo Hyttinen tror inte heller att rekreationsområdena försvinner. Han tror på en ljusare framtid för Lappvik.

- Jag tycker det är viktigt att vi får en ny början efter att Koverhar gick omkull. Nu är det viktigt att man ser Lappvik och Koverhar som ett enhetligt område.

Han säger att det skulle vara viktigt att utreda å ena sidan hur byn kan tjäna området i Koverhar och å andra sidan hur Koverharområdet kan utvecklas så att byn kan dra nytta av det.

Deltagarna lyssnar till Kukka-Maaria Luukkonen.
Bildtext Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen redogjorde för begreppen inom markplanering.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Urpo Hyttinen är helt säker på att stränderna i Lappvik också i framtiden kommer att vara i bruk för allmänheten.

- Här finns nog tillräckligt med stränder. Det är förstås viktigt att det i planen säkras att det finns tillräckligt stora områden för fritidsverksamhet som till exempel motion och rekreation.

Hamnen ger fördel

Urpo Hyttinens egna favoritställen i Lappvik finns i närheten av stranden i Högsand.

- Jag gillar också skogspartiet mellan Visko, Koverhar och Lappvik. Där finns utomordentliga ställen att rasta hunden, säger han.

Sandstranden i Lappvik som hela tiden förlorar sand
Bildtext Lappvikborna vill se sina stränder i allmänt bruk.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Han tror att Lappvik by går mot en ljusare framtid.

- Nu gäller det att få Koverharområdet i skick. Hamnen ger i framtiden oss en fin fördel med tanke på såväl import som export.

Hyttinen tror inte att någon form av traditionell metallindustri blir aktuell i Koverhar längre.

- Det har pratats om digicentraler och verksamhet som tangerar det. Sådan verksamhet skulle också lägga sin prägel på hela Lappvik by, säger han.

Stadsgeodeten var nöjd

Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen var väldigt nöjd efter mötet.

- Jag tycker vi har fått ut det vad vi ville av det här mötet. Det kom många människor, de är ivriga och deltar. Jag har pratat med flera människor och det har kommit mycket repsons.

Under kvällens lopp fick deltagarna på mötet bekanta sig med kartor över de aktuella områdena och komma med förslag. Dessa förslag antecknades ned på klisterlappar.

- Alla lapparna fotograferas och alla åsikter tas i beaktande, säger Luukkonen.

Lyhörda för Lappvikbornas tankar

Hon säger att tjänstemännen på planeringskontoret i Hangö är lyhörda också för Lappvikbornas önskemål.

- Vi lyssnar förstås till allting och varför skulle vi inte vara lyhörda till sådant som är möjligt att förverkliga. Det är klart att det som ortsborna säger är viktigt.

Stadsgeodeten säger att hon är medveten om att Lappvikborna uppfattar sig styvmoderligt behandlade jämfört med stamstaden.

Koverhar industriområde
Bildtext Planeringen av Koverhar går vidare.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Hon konstaterar att det därför var viktigt att staden ordnade invånaraftonen i Lappvik och inte i stadshuset.

- Vi kommer också att hålla Koverhars och Lappvikområdes generalplansmöte här i Lappvik.

Detaljplanen för Lappvik klar våren 2018

Kukka-Maaria Luukkonen tror att detaljplanen för Lappvik strandområde kan vara helt färdig våren 2018.

- Nu ska plankonsulten utarbeta ett utkast som blir framlagt för påseende. Då får man komma med åsikter. Sedan jobbar vi vidare utgående av den resposen, förklarar Luukkonen.

Då förslaget är klart går det via stadsstyrelsen och läggs sedan ut till allmänt påseende.

- Då kan människorna komma med anmärkningar igen och sedan hoppas vi att den blir klar om drygt ett år.

Såväl Lappvik som Koverhar är aktuella för ny planering efter att Hangö för ett par år sedan köpte cirka 665 hektar mark och vatten av konkursboet FN-steel för 10 miljoner euro.

Diskussion om artikeln