Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stuveriarbetet i Hangö hamn fördelas om

Från 2017
Tre fartyg i Hangö hamn. Bilden är tagen från Hangö vattentorn.
Bildtext Finnlines börjar köpa stuveritjänster från två stuverier i Hangö.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Efter rederiet Finnlines beslut att inte enbart köpa stuveritjänster av Hangö Stevedoring måste stuvarnas uppgifter i Hangö hamn nu fördelas om. Finnlines efterlyser kvalitetskonkurrens och nytänkande och vill därför köpa tjänster av fler än en stuvare.

Det blev nyligen klart att Finnlines förhandlar om att flytta över en del av stuveriverksamheten till Stevedorings konkurrent Stevena.

Det nyare stuveribolaget i Hangö, Stevena, förlorade en viktig kund då Svenska Orient Linien (SOL) vid årsskiftet lade ner sin verksamhet i Hangö. Det har därför varit svårt att hitta jobb åt företagets 20 stuvare.

Finnlines har däremot kraftigt ökat sin trafik över Hangö de senaste åren och vill gynna näringslivet i hamnen på längre sikt. Därför väljer rederiet nu att köpa tjänster från både Stevena och Hangö Stevedoring, som är det äldre och större stuveribolaget i Hangö.

Det är bra både för dynamiken och för tillväxten att ett etablerat stuveriföretag som Stevena behåller sitt fotfäste i hamnen, säger Staffan Herlin som är marknadsdirektör på Finnlines.

- Det handlar om att det finns en sund kvalitetskonkurrens, innovationer och nytänkande. Som köpare av tjänster vill vi gärna se att det finns dynamik och flere som investerar i hamnen. Det här gynnar helheten i framtiden samtidigt som båda företagen kan må bra.

Stuvarfacket förkastade förslag

En annan orsak till att Finnlines ville börja köpa en del av sina tjänster av Stevena är detaljer som har kommit fram i förhandlingarna med de två stuveriföretagen.

- Hangö Stevedoring försökte förhandla med facket om ett arbetstidsarrangemang som skulle ha tjänat trafikupplägget, men stuvarna förkastade tyvärr förslaget. På grund av detta kändes en fördelning av arbetet som ett bättre alternativ, säger Herlin.

Nytt avtal saknas

Det handlar nu om en situation där stuveriföretagen konkurrerar sinsemellan. Det gagnar alla parterna då hamnen och näringslivet i Hangö mår bättre.

Rederiet Finnlines och stuveriföretagen i Hangö träffades i tisdags (7.2) och man fortsätter ännu att diskutera detaljerna av förändringen. Vd:n för Hangö Stevedoring, Esa Torstensson, säger till Yle Västnyland att parterna håller kontakt, men att någon ny träff inte finns inprickad i kalendern.

Finnlines fartyg i Hangö hamn.
Bildtext Finnlines har förhandlat med Stevena och Stevedoring.
Bild: Yle/Petra Thilman

Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår är det också för tidigt att säga hur den nya arbetsfördelningen i Hangö hamn i detalj kommer att se ut, säger Staffan Herlin vid Finnlines.

Finnlines ser inte någon dramatik i omfördelningen utan poängterar att man behöver samma arbetsinsats i hamnen även i fortsättningen.

- Hur stuveriföretagen kan prestera den tjänst som vi behöver är deras sak och deras konkurrensfråga.

Stevedoring kan säga upp 50 - Stevena behöver några stuvare till

För Stevedorings del påbörjades anpassningsförhandlingar i måndags (6.2) och de kommer att pågå i minst en månad.

Om förhandlingarna inte leder till resultat, börjar sedan regelrätta samarbetsförhandlingar som omfattar totalt 50 personer av företagets närmare 220 anställda, meddelar Stevedorings vd Esa Torstensson.

Hangö Stevedoring
Bildtext Stevedoring är det äldre och större stuveriföretaget i Hangö hamn.
Bild: Yle/Sofia Ekblom

För Stevenas del kommer trafikvolymen att öka något jämfört med före årsskiftet då SOL ännu trafikerade Hangö hamn. Det betyder att det behövs mer än 20 stuvare i hamnen, säger Stevenas vd Markku Mäkipere.

- Vi talar om att anställa några stuvare till. Vi lediganslår tjänsterna och då kan man söka dem. Det kan hända att en del av de sökande har erfarenhet från Hangö Stevedoring.

Mäkipere ser inte att Stevena får några nya utmaningar i och med ett nytt avtal med Finnlines.

- Vi har funnits i Hangö hamn sedan år 2004 och vi fortsätter att göra samma arbete som vi redan länge har gjort.

Stevenas vd Markku Mäkipere understryker ändå att företagen fattar självständiga beslut om vem de anställer eller inte.

Stevedoring sköter landverksamheten?

På Stevedoring meddelar vd Esa Torstensson att företaget från och med maj enbart kommer att sköta landverksamheten åt Finnlines. Till den hör terminalverksamheten så som att behandla industriellt gods i lagerbyggnader och förbereda dem för lastning.

Staffan Herlin vid Finnlines vill ännu inte beskriva detaljerna eftersom saken diskuteras som bäst.

Men eftersom Stevena inte har några terminalfaciliteter är det för tillfället tekniskt omöjligt för företaget tar hand om terminalverksamheten, säger han och kommer med en möjlig utväg.

- Den mest praktiska lösningen kunde vara att vi delar upp verksamheten i land- och fartygssidan.

Enligt Herlin är landverksamheten mer arbetsintensiv. Det behövs mycket folk i lagret som lossar lasten från järnvägsvagnar och lastbilar och sedan packar dem. Fartygssidan är däremot enklare, säger han.

- Att dra in och ut enheter från båten är en enklare process där det bara behövs manpower och maskiner.

Stevena håller sina löften

Staffan Herlin understryker att Finnlines inte upplever att Stevedoring har skött sina uppgifter dåligt. Men han förstår att det kan kännas svårt för en större och etablerad firma att förlora business, säger han.

- En liten firma kan eventuellt vara smidigare och mer flexibel. Stevena är ett företag som har en solid bakgrund och villiga investerare och de gör ett gott arbete. Dessutom känner vi Stevena från Nystad och det de säger håller de.

Vill Stevena bli stor i Hangö hamn?

För tillfället har Stevena inte några terminalfaciliteter i Hangö hamn. Men situationen kan se annorlunda ut om fem år, säger Staffan Herlin.

- Det är Stevenas val om de vill börja konkurrera med Stevedorings kunnande och investeringar i Hangö.

Staffan Herlin understryker att Finnlines vill agera som en ansvarsfull inköpare.

- Vi har inget intresse av att tränga in och köra en liten business i ett osunt konkurrensläge