Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partiell ålderspension: Hur ska man veta vad som lönar sig?

Från 2017
Uppdaterad 14.02.2017 10:31.
Skidspår vid Nunneberget i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Möjligheten till deltidspension för 61 år fyllda avskaffades vid årsskiftet som ett led i pensionsreformen och ersattes med partiell ålderspension.

Finländarna har enligt uppgifter från pensionsförsäkringsbolagen varit rätt intresserade av den nya pensionsmodellen, men Pensionsskyddscentralen får exakta uppgifter om läget först i mars.

Vid Pensionsskyddscentralen säger man att förändringen är i linje med nutidens ideologi om att flytta över ansvar på individen själv.

- Vid partiell ålderspension ökar graden av frihet, men samtidigt växer också ansvaret, säger informatör Kimmo Kontio, som är insatt i bland annat det finländska pensionsskyddets historia.

Folk kan inte vara pensionärer större delen av livet

Pensionsreformen motiveras med att vi lever allt längre och därmed också är pensionärer under en allt längre tid av livet.

- Men vi kan ju inte ge råd på individbasis om hur det lönar sig att göra, vi kan ju inte veta hur länge någon lever, säger Kontio.

kolonilotterna i östanåparken i nickby 14.07.16
Bild: Yle/Stefan Härus

Gradvis stiger den lägsta möjliga åldern för ålderspension från 63 till 65 år, med tre månader för varje åldersklass från och med årskull 1955. För dem är lägsta pensionsåldern 63 år och 3 månader.

Pensionsåldern för personer födda 1965 eller senare har inte fastställts ännu; den kan vara högre än 65 år då den knyts till den växande livslängden.

På ett år kan pensionsåldern dock stiga med maximalt två månader.

Deltidspension blir partiell ålderspension - för den som har råd

Det blev föga överraskande en slutspurt i ansökningarna om deltidspension före årsskiftet, säger man vid pensionsförsäkringsbolaget Varma som fattade 1 026 beslut.

Det var en ökning med nästan 50 procent från året innan.

Sarkastiskt kan man säga att partiell ålderspension minst gagnar den som lever länge och som kännbart reducerat sin pension. Men de individuella levnadsdagarnas antal är ju en gåta.

― Informatör Kimmo Kontio vid Pensionsskyddscentralen

Den partiella ålderspensionen trädde i kraft nyligen.

Från och med 1 februari 2017 kan personer födda år 1949 eller senare ta ut partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Åldersgränsen kommer att stiga så småningom till 62 år.

"Bäst att veta vad man gör"

Man kan alltså lyfta en del av sin införtjänade pension redan före pensionsåldern. Den slutliga pensionen minskar av att man utnyttjar möjligheten.

- Man bör nog veta vad man är i beråd att göra. Man kan ju inte backa sitt beslut - eller jo, tre månader har man tid på sig att återta beslutet men då måste man betala tillbaka det man fått, säger
Kontio.

Man kan ta ut 25 eller 50 procent av sin intjänade pension som partiell ålderspension. Om man gör det minskar ens egentliga ålderspension bestående.

- Om du först väljer 25 procent kan du ändra det till 50 procent, men inte år andra hållet, säger Kontio.

gymnastiserande damer
Bild: YLE / Hanna Othman

Minskningen görs som förtidsminskning, vilken är 0,4 procent för varje månad som kvarstår tills man uppnår sin lägsta pensionsålder.

En partiell ålderspension som tas ut två år före åldersklassens lägsta pensionsålder minskar den slutliga pensionen med 9,6 procent till den del som gäller den utplockade delen. Totalsumman kan i vissa fall påverkas nästa lika mycket.

Mera flexibelt än deltidspension

Skillnaden till deltidspension är att man kan fortsätta jobba, även heltid, om man lyfter partiell ålderspension. Det finns ingen övre inkomstgräns.

Deltidspensionssystemet var enligt Kontio besvärligt för arbetsgivarna, arbetstagarna och pensionsbolagen. Om det blev ett slut på deltidsarbetet upphörde även deltidspensionen, och efter några månader även rätten till deltidspension.

Tydligen har det funnits en beställning för denna pensionsform.

― Direktör Tiina Kurki vid Varma

Den partiella ålderspensionen fortsätter också om man blir arbetslös eller sjukledig.

Den inverkar inte på grunddagpenningen, den inkomstrelaterade dagpenningen eller sjukdagpenningen. Däremot kan den inverka på arbetsmarknadsstödet.

- Modellen kan passa bra i vissa livssituationer, till exempel om du är långtidsarbetslös och närmar dig din riktiga pensionsålder, säger Kontio.

- Sedan måste du veta att du klarar dig med den lägre pensionen resten av ditt liv. En del kan du kompensera genom att arbeta över den lägsta möjliga ålderspensionsåldern, men inte i sin helhet, säger Kontio.

Kontio tillägger att det går att ta partiell ålderspension även efter att man passerat den lägsta gränsen för ålderspension, och då görs inga förtidsminskningar i det.

Fritidsfiskare fiskar
Bild: Yle

På så sätt kan en person samtidigt få pensionsinkomst som det inte görs avdrag på, man får lön samt utökar sin arbetspension.

Hur kan man få pension fast man fortsätter jobba som förut, direktör Tiina Kurki vid pensionsförsäkringsbolaget Varma?

- Pensionen är så kallat aktuariskt neutral, det vill säga pensionsmottagaren finansierar tidigareläggningen av pensionen genom förtidsavdrag. Minskningen är 0,4 % per tidigarelagd månad och den är bestående.

62-63-åriga män vanligaste förmånstagarna

Intresset för det nya systemet ökade under höstens lopp.

Varma, som ansvarar för 860 000 personers arbetspensionsskydd inom den privata sektorn, fick 352 ansökningar om partiell ålderspension i januari.

Den förtida partiella ålderspensionen utmanar det lagstadgade pensionsskyddet, som filosofiskt bygger på att tvinga människan och samhället att förbereda sig för ålderdomen, även om alla inte vill det.

― Informatör Kimmo Kontio vid Pensionsskyddscentralen

Största delen av dem som ansökt om partiell ålderspension har valt 50 procent av den intjänade pensionen som pensionsbelopp, uppger man vid Varma.

De flesta sökande är 62- och 63-åriga män.

Varför har män aktivast använt sig av möjligheten, informatör Kontio vid Pensionsskyddscentralen?

- I ärlighetens namn måste vi konstatera att män har mer intakta karriärer bakom sig, de har samlat mer pension och har oftare råd. Detta är ett kallt faktum.

Rättelse:

Stycket med hur den partiella ålderspensionen påverkar den slutliga ålderspensionen har ändrats från En partiell ålderspension som tas ut två år före åldersklassens lägsta pensionsålder minskar den slutliga pensionen med 9,6 procent till att få tillägget till den del som gäller den utplockade delen. Totalsumman kan i vissa fall påverkas nästa lika mycket.

Diskussion om artikeln