Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA deltar i nationellt digitaliseringsprojekt

Från 2017
Kablar för lokalt nätverk
Bild: EPA/MICK TSIKAS

Åbo Akademi deltar i det nationella Hilla-programmet, som ska göra Finland till en föregångare inom digitalisering, berättar ÅA på sin webbplats.

Hilla-projektet startades 2015 som en modell i Uleåborg, då stora IT-företag lade ner sin verksamhet där. Vid årsskiftet utvidgades verksamheten till Egentliga Finland och landskapets ICT-bransch.

- Programmet svarar på ett behov att lösa många utmanande ICT-frågor som finns inom Åboregionens växande marina industri, säger professor Johan Lilius vid Åbo Akademi, som är styrgruppsmedlem i Hilla. Dessutom finns det många små företag i trakten som grundats efter att Nokia och Microsoft lade ned sina verksamheter i Salo. Vi fokuserar på att föra samman många av dessa småföretag, stärka dem och få igång ett samarbete med större företag nationellt och internationellt.

Stärker kontakterna till den lokala industrin

Det nya HILLA-centrets centrala aktörer är Turku Science Park, Yrityssalo Oy, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Åbo universitet. Verksamheten fungerar både i Åbo och i Salo.

- För Åbo Akademis del stärker programmet samarbetet med den lokala industrin. Det blir lättare att skapa större projektenheter som kan söka bidrag på EU-nivå och att skapa lokala konsortier, säger Lilius.

Hilla är ett femårigt accelerations- och investeringsprogram som fokuserar på smart specialisering och användandet av ICT som en hävstång inom utvalda affärsområden: trådlös ICT, automatisering och trafik, hälsovård och tung industri. Målsättningen är en helhetsbudget på 50 miljoner euro för företagsprojekt, 50 miljoner för forskningsprojekt, samt 50 miljoner för forskningsinfrastruktur.

I sin nuvarande form är cirka 1000 företag från ICT-branschen och andra verksamhetsområden, samt en samling centrala forskningsorganisationer från Finland och utlandet kopplade till Hilla-nätverket.

Diskussion om artikeln