Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mer än byråkrati bakom bråken om Fabriksudden

Från 2017
Uppdaterad 11.02.2017 15:11.
Vy över spaavdelningen på Hangö havsbad
Bildtext Lugn råder inne i spabyggnaden på Fabriksudden, men utanför går vågorna höga.
Bild: Yle/Maria Wasström

Konflikten på Fabriksudden i Hangö handlar om olika intressen. En del Hangöbor känner sig påtrampade.

- Orsaken till att konflikten steg upp så här kraftigt har att göra med att Regatta Resorts gjorde sig till rättvisans riddersmän i samband med rättelseyrkan mot Roxx då de ville fästa uppmärksamhet vid nivån på arrendet, säger Vänsterförbundets Birgitta Gran.

Gran, som är medlem i stadsstyrelsen, påminner om att tomten där våningshusen på Fabriksudden byggs tills vidare tillhör staden.

- Det kan hända att Regatta Resorts inte förstod hur mycket de riktade uppmärksamhet mot tomtpriser för egen del, säger Gran.

Regatta Resorts bygger hotell, bostadshotell och spa på Fabriksudden. Intill ligger gästhamnen och puben Roxx. Regatta Resorts var till en början missnöjd med att avtalet för Roxx förlängdes. Företaget lämnade in besvär och rättelseyrkanden mot förlängningen.

Birgitta Gran
Bildtext Birgitta Gran vill inte att Fabriksudden ska bli ett reservat för bättre folk.
Bild: YLE/Minna Almark

Också SFP:s Stig Sundberg tycker att Regatta Resorts kan se sig själv i spegeln.

- Diskussionen blev bara värre efter att Regatta Resorts gjorde ett besvär kring Roxx och det har ju piskat upp stämningen i staden, säger Sundberg som är vice ordförande för stadsstyrelsen.

Enligt ett gammalt avtal får Regatta Resorts köpa tomten på Fabriksudden för en miljon euro då hälften av bygget är färdigt.

Juristhjälp kallas in

Nu höjs röster både bland förtroendevalda och andra Hangöbor att man borde ta reda på om priset är slutgiltigt eller om det fortfarande går att förhandla om det.

Dessutom vill Sundberg ha klart för sig om beteckningarna i detaljplanen kan påverka priset.

Stig Sundberg i Hangö.
Bildtext Stig Sundberg vill att Hangöborna ska få fakta på hand innan beslut fattas om Fabriksudden.
Bild: Yle/Minna Almark

- Man vill ha en juridisk bedömning angående priset för tomten på Fabriksudden. Vi måste får svart på vitt om loppet är kört eller om man ännu kan diskutera priset för tomten, säger Sundberg.

Allt tyder på att Regatta Resorts agerande i frågan om Roxx i sin tur påverkade åtminstone en del av Hangöbornas inställning till Regatta Resorts.

- Det stör mig väldigt mycket att de försöker påverka sådant som finns utanför deras område, säger Gran med hänvisning till Regatta Resorts och kritiken mot Roxx.

Regatta Resorts handlande ger hon inte mycket för.

- I Hangö finns det befolkningsgrupper av olika slag. Det finns inte områden som är reserverade för vare sig bättre eller sämre folk.

Fabriksudden för alla

En del av diskussionen handlar också om vilken beteckning området ska få i detaljplanen.

För närvarande har området en KL-beteckning som indikerar fritidsbosättning. En ändring till AL-beteckning skulle möjliggöra stadigvarande bosättning och därigenom också mer skattepengar från de invånare som skriver sig i Hangö.

Frågan är också om en AL-beteckning höjer på värdet på tomten.

Birgitta Gran är ändå inte säker på att stadigvarande bosättning på Fabriksudden är något att sukta efter.

- Fabriksudden är viktig för turismen, men den är också viktig för alla Hangöbor. Om det blir fast bosättning där blir det på något sätt kanske för mycket deras udde, funderar hon.

Byggarbete vid Hangö Havsbad, sett från vattentornet

Det här bråkar man om i Hangö - så här är det egentligen

En hel del är oklart kring bygget på Fabriksudden - igen.

Diskussion om artikeln