Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdskommissionen: Privata färjor måste stödas

Från 2017
Haverö enskilda väglags färja kommer in till kaj vid Prostvik.
Bildtext Haverö enskilda väglags färja kommer in till kaj vid Prostvik.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund anser att de privata landsvägsfärjornas ställning bör tryggas.

I utkastet till ny lag om enskilda vägar blir de privata landsvägsfärjornas ställning oklar. Det försätter privatfärjorna i en ojämlik ställning och är inte i enlighet med skärgårdslagen, säger kommissionen i ett utlåtande.

I Åboland finns fyra väglagsfärjor, vid Sorpo, Haverö, Sandö och Vikom-Käldö-Vallmo.

Till exempel i Sorpo sköter väglaget trafiken och hyr färjan av Finnferries. Väglaget får 80 procent av föregående års kostnader ersatta av staten, Pargas stad bidrar med cirka 20 000 euro till Sorpofärjan, medan de resterande 16 000 euro finansieras genom användaravgifter på färjan.

År 2016 betalade Pargas stad sammanlagt 95 000 euro i vägunderhållsbidrag till väglagsfärjorna. Men det finns stora skillnader mellan hur väglagen i andra kommuner får understöd och hur väglagen finansierar sin verksamhet.

I Finland finns sammanlagt 21 färjor som sköts av privata väglag, men i utkastet till ny lag nämns de inte. Skärgårdskommissionen anser att man bör se förbindelsebåtar, landsvägsfärjor och privta färjor som en helhet.

Om staten vill ha en befolkad skärgård och vill utveckla näringslivet där, så måste man garantera ett statligt stöd på minst 80 procent till väglagsfärjorna också i fortsättningen.

Landskapsstyrelsen tar vid sitt nästa möte ställning till utkastet om ny lag om enskilda vägar.

Diskussion om artikeln