Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre studerande dricker, men många mår psykiskt dåligt

Från 2017
Uppdaterad 13.02.2017 14:27.
En kvinna studerar och skriver på datorn.
Bildtext Många oroar sig för hur studierna avancerar.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Andelen studerande som lider av ångest och depression har fördubblats sedan år 2000. Bara två tredjedelar uppger att deras psykiska hälsa är bra eller mycket bra, visar en hälsoundersökning som gjorts bland studerande vid universitet och yrkeshögskolor år 2016.

En tredjedel av de studerande uppgav att de känner stor stress.

De vanligaste psykiska problemen var ständig stress, att de kände sig olyckliga eller deprimerade, hade svårt att koncentrera sig eller svårt att sova.

Kvinnor upplevde oftare än män att det var utbrända på grund av studierna.

Flera avstår från alkohol

Nio procent av de studerande uppgav sig vara helnyktra. Det här är nästan dubbelt fler än år 2000.

Bland dem som drack alkohol var det ganska vanligt att dricka tio portioner eller mera vid ett och samma tillfälle. Det här gäller speciellt manliga studerande vid yrkeshögskolor.

Det sociala pressen att dricka alkohol upplevs vara lika stor som år 2008. Det väcker fortfarande uppmärksamhet att välja alkoholfria drycker.

En femtedel av de studerande har använt narkotika, mediciner eller en kombination av mediciner och alkohol för att bli berusade.

Den vanligaste drogen var cannabis. Under början av 2000-talet var det vanligare att använda droger, men efter 2008 har användningen av droger minskat igen.

Sämre hälsovanor i yrkeshögskolor

Studerande vid universitet lever hälsosammare än de som studerar vid yrkeshögskola, och kvinnor lever sundare än män om man får tro den här undersökningen.

Det här syns i bland annat kostvanor, rökning och i hur ofta tandborsten används.

Både män och kvinnor på universiteten åt hälsosammare mat än de som studerar vid yrkeshögskola. Kvinnor åt oftare frukt, grönsaker och fullkornsprodukter.

Kvinnliga studerande vid universitet var duktigast på att tvätta tänderna. Hela 80 procent borstade tänderna två gånger per dag.

De som slarvade mest med munhygienen var män i yrkeshögskolor. Bara 57 procent använde tandborsten två gånger per dag.

Både män och kvinnor röker mindre än förr. Enligt enkäten röker 3,5 procent av universitetsstuderande medan siffran är 11 procent för yrkeshögskolorna.

Studerande önskar mera stöd

En fjärdedel av de studerande som deltog i undersökningen önskar sig mera stöd och hjälp för att hantera stress.

Också tidsanvändning, problem som gäller studier, självförtroendet och rädslor hör till de frågor som studerande vill ha hjälp med.

Studerande vid universitet och yrkeshögskolor har likartade önskemål i de flesta kategorier.

Undantaget är motion: här är de som går i yrkeshögskola i betydligt större behov av stöd än universitetsstuderande.

Studerandes hälsa utreds vart fjärde år

Undersökningen har gjorts av Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.

10 000 studerande har tillfrågats, 3 100 av dem svarade. Svarsprocenten är 31 (25 % yrkeshögskola, 37% universitet).

Undersökningen om hälsan hos studerande vid universitet har gjorts med fyra års mellanrum sedan år 2000.

Sedan år 2008 ingår också studerande vid yrkeshögskolor.

Diskussion om artikeln