Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nytt underjordiskt hot i Kina

Från 2017
Uppdaterad 13.02.2017 09:17.
En kinesisk pojke leker med en vattenslang i Peking i Kina den 15 april 2007. Peking, liksom många andra städer i Kina står inför en grundvattenskris.
Bildtext En kinesisk pojke leker med en vattenslang i Peking i Kina den 15 april 2007. Peking, liksom många andra städer i Kina står inför en grundvattenskris.
Bild: EPA / ADRIAN BRADSHAW

Otaliga kineser är nu tvungna att släcka sin törst genom att dricka gift. Med den dramatiska meningen vill Kinas mest ansedda miljöorganisation åskådliggöra landets grundvattenkris.

Nya undersökningar visar att hela 80 procent av grundvattnet är förorenat i några av de mest tätt bebodda och bördigaste delarna av landet. Problemet är allra svårast i områden som omger de största floderna Yangtze, Gula floden och Huai.

I nästan hälften av de brunnar som landets vattenresursministerium har testat i närheten av floderna klassificeras vattenkvaliteten som "extremt dålig". Enligt den kinesiska miljöorganisationen IPE (Institute for Public and Environmental Affairs) betyder det att vattnet är så smutsigt att det inte är hälsosamt att ens vidröra det.

Inga alternativ

Samtidigt ökar konsumtionen av grundvatten ständigt. Det beror på att vattnet i hela sextio procent av alla sjöar och floder anses vara olämpligt för mänskligt bruk, så invånarna är helt enkelt tvungna att ty sig till grundvatten.

Långa sträckor av Yangtze, Gula floden och Huai är så förorenade att vattnet inte duger ens för industriellt bruk. Ironiskt nog härstammar största delen av föroreningarna från fabriker som behandlar vattendragen som sina privata avloppsdiken.

Hela en tredjedel av allt hushållsvatten pumpas nu upp från underjordiska vattenkällor. I det torra norra Kina närmar sig andelen femtio procent.

Farliga tomrum

Experter varnar för att läget är så allvarligt att det snart inte finns någon återvändo.

- Kina är på väg in i en återvändsgränd. Förbrukningen av grundvattnet har redan nått ohållbara nivåer, konstaterar forskaren Lam Chiu-ying i en intervju för en tv-kanal i Hongkong.

Det är beskrivande att grundvattenståndet under Peking sjunker med mer än en meter varje år. Risken för att marken ska ge vika ökar hela tiden när de underjordiska vattenreservoarerna töms.

Det samma gäller för ett femtiotal andra storstäder. Dessutom förbrukas för mycket grundvatten också på landsbygden i norra Kina.

Nya sparåtgärder

Det styrande kommunistpartiet försöker lösa problemen på många olika sätt. I vissa fall har det varit framgångsrikt.

- Det går att spara betydande mängder vatten med hjälp av moderna konstbevattningssystem. Sådana tas nu i bruk i allt större skala, säger en agrolog under ett aktualitetsprogram på det statliga tv-bolagets engelskspråkiga kanal.

Samtidigt sporras stadsborna och industrin att använda så litet vatten som möjligt. Under de senaste åren har konsumtionen mycket riktigt börjat minska.

Motsträviga lokalpolitiker

Partiet har också riktat flera miljarder euro till program för att hindra att grundvattnet förorenas ytterligare. De ansträngningarna har hittills inte haft önskad effekt.

Partiets högsta ledning har beordrat myndigheterna på lokal nivå att prioritera miljöskyddet framom den ekonomiska tillväxten. I regel har de lokala beslutsfattarna ändå struntat i ordern.

I stället har de fortsatt att satsa på att få till stånd en så snabb ekonomisk utveckling som möjligt, kosta vad det kosta vill. Resultatet är att allt fler kineser är tvungna att släcka sin törst med gift i framtiden.