Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby - en tämligen lycklig stad

Från 2017
Uppdaterad 28.02.2017 13:07.
Michele Snårbacka, Hanna Frilund, Julia Brännbacka
Bildtext Michele Snårbacka, Hanna Frilund, Julia Brännbacka.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

"Småstad som bäst" är Nykarlebys slogan på stadens hemsida och det ligger en hel del i den reklamtexten. Inför kommunalvalet oroar ekonomin men å andra sidan är det antagligen många kommuner i landet som gärna skulle byta med Nykarlebys ekonomiska problem.

Nykarleby ligger högt i rankingen i Svenska Yles Kommunradar på de flesta punkter. Den höga investeringstakten med lånade medel drar ner betyget till en del.

Kommunradar ger gott betyg åt Nykarleby

Kommunradarn lyfter fram frågor kring ekonomi, livskraft, boendeklimat och hälsa i kommunerna. På alla punkter förutom ekonomin blir det goda betyg för Nykarlebys del. Skuldbördan och investeringar som sker med lånade medel för tillfället drar ner omdömet en del.

Låg arbetslöshet, gott om jobb i den egna kommunen och en positiv befolkningsutveckling ger livskraft åt kommunen. När det gäller kommuninvånarnas hälsa är läget också gott.

En faktor som ändå kan lyftas fram är att andelen elever i i åk 8-9 som uppger att de har hälsoproblem överstiger genomsnittet i landet ganska kraftigt.

Skuldsättningen bekymrar i Nykarleby

Ekonomin och hälso- och sjukvården liksom äldreomsorgen är de frågor som bekymrar i Nykarleby, i gymnasiet verkar ungdomarna tycka att Nykarleby är en bra plats för unga att leva i.

- Skuldsättningen och byggandet borde man hålla tillbaka med, det går inte att fortsätta så här, man måste tänka om, säger Bjarne Nylund vid ett cafebord i centrum av Nykarleby.

Ett sällskap äldre män runt ett cafébord.
Bildtext Kommunalpolitikexperterna i Nykarleby samlas på kaffebaren
Bild: Yle/ Kjell Vikman

- Min far har ingen plats på åldringsvården, han fyller 91 år, de menar att han skall vara hemma. Hur skall det gå till när han inte klarar av det, hemsjukvården borde i princip bo med honom.

I Topeliusgymnasiet har abiturientklassen en lektion i samhällskunskap och det passar bra att byta några ord om kommunalvalet och ungdomar i det sammanhanget. Michele Snårbacka, Hanna Frilund och Julia Brännbacka är alla intresserade av samhällsfrågor.

Kyrkobron i Nykarleby.
Bildtext Kyrkobron i Nykarleby
Bild: YLE/Rolf Granqvist

- Jag tycker gymnasieungdomarna är mer intresserade än andra ungdomar, det beror mycket på att vi har ett ungdomsråd här, säger Michele Snårbacka.

Hur ser stadsdirektör Gösta Willman på skuldsättningen?

- Nykarleby, liksom de flesta kommuner i det här landet har ett stort problem, det vill säga att man investerar på skuld till stor del. Pengarna räcker till avskrivningar men inte till nyinvesteringar.

Gösta Willman, stadsdirektör i Nykarleby
Bildtext Stadsdirektör Gösta Willman.
Bild: YLE/Johanna Överfors

- Problemet vore större om ränteläget var ett annat och det blir det säkert så småningom, skulden kommer också att bli relativt större efter landskapsreformen även om beloppet inte ändras.

I Nykarleby har SFP 20 platser, SDP har fem platser och Centern och Kristdemokraterna en plats vardera i fullmäktige för tillfället.

Nykarlebys stadsdirektör Gösta Willman

4:42

Nykarlebybor om kommunalvalet

4:21

Diskussion om artikeln