Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Olovlig motorsportbana stör grannar i Vörå

Från 2017
Uppdaterad 15.02.2017 09:00.
Trafikmärke som anger motorfordon förbjudet.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Fred Wilén/YLE

En olovlig motorsportbana i Vörå har fått grannarna och markägare att klaga till kommunen.

Den olovliga motorsportbanan finns på Svedarskangan-Keskis, ett grundvattenområde som ägs av Destia. Nu har markägare och boende intill banan vänt sig till kommunen för att få slut på bullret. Körning med krossmotorcyklar förekommer ibland också på privat skogsmark och privata vägar i närheten av banan.

- Vi har då och då hört klagomål från markägare och grannar och beslöt att ta tag i ärendet, säger miljöinspektör Marika Henriksson.

Ingen organiserad verksamhet

Henriksson säger att kommunen varit medveten om att det finns en bana på området sedan några år tillbaka. Det rör sig inte om någon organiserad verksamhet utan det är privatpersoner som i något skede börjat köra motorcykel i området.

- Men det behövs miljötillstånd för en motorsportbana och ärendet kompliceras av att det gäller ett grundvattenområde och därför är extra känsligt, säger Henriksson.

Höra markägaren

Byggnads- och miljönämnden i Vörå beslöt på sitt möte på måndag att börja med att höra markägaren.

- Vi ska prata med Destia för att ta reda på om de ens vet om att det finns en motorsportbana på deras område. Vårt mål är att all sådan verksamhet i kommunen som kräver tillstånd också ska ha det, säger Henriksson.

På området fanns tidigare Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikts marktäkttillstånd. Täktdjupet skulle vara maximalt fyra meter under grundvattennivå och området skulle släntas och besås med skog efter avslutad täkt.

Enligt NTM-centralens utredning borde området klassificerats som ett område i behov av måttlig iståndsättning.

Diskussion om artikeln