Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ytterväggarna förstörda i Aleksis Kiven koulu i Sjundeå

Från 2017
Aleksis Kiven koulu i Sjundeå.
Bildtext Aleksis Kiven koulu i Sjundeå är i mycket dåligt skick, visar rapport.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ytterväggarna på den gamla delen av Aleksis Kiven koulu i Sjundeå måste rivas. Fasaden på den nya delen är också skadad, men kan renoveras. Det skriver FCG i en rapport där man undersökt vad problemen med inneluften kan bero på.

Alla skolor i Sjundeå har problem med inneluften. Många andra byggnader, till exempel hälsostationen och tandvården, har också olika skador i byggnaderna som gör att personalen inte mår bra.

Den finska skolan Aleksis Kiven koulu är det största problemet i Sjundeå. Över 400 elever och lärare är drabbade.

Sporer kan försämra inneluften

Företaget FCG har undersökt vad problemen med inneluften kan bero på i Aleksis Kiven koulu. I en rapport skriver FCG att sporer och andra ämnen från mikroberna i fasaderna kan vara orsaken till att inneluften känns problematisk.

FCG anser att ytterväggarna på den gamla delen måste rivas och byggas om på nytt eftersom de helt och hållet är skadade. Fönstren måste också bytas eftersom de är gamla.

De bärande konstruktionerna i den gamla delen kan bevaras, anser FCG. Skarven mellan den gamla och nya delen måste öppnas och organiskt material måste tas bort. FCG konstaterar att det blir dyrt, men att det måste göras.

Vatten droppar in i gamla delen

FCG skriver att betonggolvet i den gamla delen i princip är i skick. Det skulle också vara bra att byta golvytorna i samband med renoveringen. I golven i gymnastiksalen och i ett annat klassrum måste mineralullen tas bort eftersom det finns mikrobskador i den.

I ett klassrum droppar det in vatten i konstruktionerna. FCG skriver att hörnet måste rivas upp från utsidan och repareras.

Det har tidvis läckt in vatten via taket i den gamla delen. Vattnet har läckt in vid hörnet där hälsovårdaren har sitt rum.

Isolering måste bort på nya delen

Då man tittar på den nya sidan av skolan så anser FCG att man bäst renoverar den delen genom att ta bort den isolering och de strukturer som förstörts i ytterväggarna. Man måste också rengöra de områden som finns omkring de förstörda materialen. Murväggen måste därför rivas.

Undersökningarna visade inte helt och hållet hur förstörda ytterväggarna är av mikrober. FCG gissar att isoleringen i väggarna har blivit fuktig redan i byggskedet, då blir det möjligt för mikroberna att föröka sig i isoleringen.

Det behövs en noggrannare undersökning av ytterväggarna på den nya delen för att kunna säga hur omfattande mikrobskadorna är.

Kolväte läcker från golvet

I den nya delen upptäckte FCG stora mängder kolväte som kommer från medel som finns i golven för att jämna ut dem. Det upptäckte man med hjälp av mätningar av lättflyktiga organiska ämnen (VOC).

VOC-halten var normal i mattorna, men mätningarna visade alltså att det finns förhöjda halter av kolväten som kommer från medlen i golvena.

Kolvätena har antagligen hamnat i golven i byggskedet via restprodukter av dieselolja eller då man tunnat ut mattlim med terpentin.

Kolväten kan med tiden komma genom mattorna, men FCG kan inte i det här skedet exakt säga hur det påverkar inneluften. Halterna i inneluften måste undersökas med nya VOC-mätningar.

I rapporten står det i alla fall att kolvätena försämrar kvaliteten på inneluften då de kommer ut i luften. Medlen måste tas bort då mattorna byts, skriver FCG.

I den nya delen läcker värme ut på en del ställen i takkonstruktionerna. Det finns också byggavfall under golven som måste tas bort.

Detta har FCG hittat i Aleksis Kiven koulu

FCG Suunnittelu ja tekniikka har undersökt Aleksis Kiven koulu i Sjundeå.

FCG:s rapport är daterad den 13 december 2016 och presenteras på ett möte som skolans föräldrar ordnar den 15 januari.

Undersökningarna har utförts av Harri Nyman och Juhani Pirinen.

Skolans personal har klagat på inneluften så undersökningarna gjordes för att få reda på var problemen finns.

Isoleringen dålig i nya delen

FCG tog i slutet av förra året 48 prover i Aleksis Kiven koulu. I 38 av proverna visade det sig finnas starka referenser på mikrobskador. I åtta prover fanns det svaga indikatorer på mikrobskador och i två prover syntes ingenting.

Det togs 15 prover i den nya delen av Aleksis Kiven koulu. En del av proverna visade svaga mikrobskador i isoleringen i ytterväggen, de flesta proverna visade att det fanns stora mikrobskador i isoleringen. Det fanns också en del mikrobskador i aulans golv.

FCG skriver i sin rapport att man måste ta flera prover för att vara helt säker på hur stora skadorna är i ytterväggarna i den nya delen av skolan.

Skador syntes med blotta ögat

33 prover togs i den gamla delen av skolan och där de båda byggnaderna går samman.

I 30 av proverna visade det sig att det finns starka indikatorer på mikrobskador. Tre av proverna visade på svaga mikrobskador. Tre av proverna togs i golven och resten i ytterväggarna.

Alla prover som togs skickades inte till analys eftersom man med blotta ögat kunde se att det fanns skador.

Den äldre delen av Aleksis Kiven koulu är byggd i början av 1980-talet. Den nya delen är från 2004.

Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå

Beslut om inneluften i Sjundeå kan dröja länge

Politiker oeniga om hur snabbt besluten måste fattas.