Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Din bostadsort påverkar om du får kredit - och det kan vara mot grundlagen

Från 2017
Uppdaterad 16.02.2017 12:04.
Höghus i Kvarnbäcken i Helsingfors
Bild: Yle/ Patrik Schauman

Är det rätt att din bostadsort påverkar om du beviljas kredit eller inte? Den frågan får diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ta ställning till. En person som inte beviljades kredit i en webbutik har klagat till Diskrimineringsombudsmannen.

Det skulle vara ett vanligt köp av byggnadsmaterial över nätet. Men köparen som saknar betalningsanmärkningar och bor på glesbygden nära Hyvinge nekades kredit. Kreditbolaget Svea ekonomi uppger att en orsak kan vara köparens bostadsort.

Penninglösa kan hamstra krediter

Kreditbolag måste enligt lagen granska köpares kreditvärdighet innan de beviljar kredit. Men kreditbolagen stöder sig inte enbart på uppgifter om hugade köpares lön eller betalningsanmärkningar. De använder sig också av omfattande statistik för att reda ut sannolikheten för att köparen kan få en betalningsanmärkning i en nära framtid.

Benny Öhman är chef för betalningslösningar på nätet på Svea ekonomi.
Bildtext Benny Öhman är chef för betalningslösningar på nätet på Svea ekonomi.
Bild: Yle/ Patrik Schauman

- De får ju inte en kreditanmärkning innan de har fått en dom från tingsrätten. Det kan ta upp till ett år. Folk som vet att de kommer att få en kreditanmärkning kan då ansöka om en massa krediter innan de får sin betalningsstörning, säger Benny Öhman som är chef för betalningslösningar på nätet på Svea ekonomi.

Svea ekonomi köper den statistik de använder från ett bolag som heter Bisnode. Bisnode vill inte ge en intervju för Yle, men uppger på sin hemsida att företaget är Europas ledande producent av information för företagsverksamhet.

Faktorer som påverkar kreditbeslut

Till de olika typer av service som Bisnode producerar hör också kredituppgifter. Svea ekonomi har meddelat Diskrimineringsombudsmannen att bolaget i sin bedömning av en köpares kreditvärdighet beaktar:

1) Bostadsområdets genomsnittliga köpkraft
2) Utbildningsnivån i bostadsområdet
3) Vilket livsskede köparen befinner sig i (barnlösa unga, barnfamilj, vuxna etc.)
4) Bostadsområdet typ (glesbygd, stad etc.)
5) Om man äger eller hyr sin bostad
6) Vilken typ av bostad man har
7) Risken för betalningsstörningar

I det aktuella fallet har Svea ekonomi uppgett till Diskrimineringsombudsmannen att Svea ekonomi inte har bedömt köparens personliga betalningsförmåga, utan helt baserat sitt beslut på statistik från Bisnode.

Till Yle betonar Svea ekonomi att betalningsanmärkningar ändå är den främsta orsaken till att krediter inte beviljas.

Mot lagen att beakta bostadsort?

Diskrimineringsombudsmannens byrå kritiserar inte bruket av statistiska metoder i sig. Det är fullt lagligt att använda sig av statistiska metoder som ett komplement till en bedömning av köparens betalningsförmåga. Men ett kreditbeslut får inte enbart bygga på opersonlig statistik.

Det stora problemet är i alla fall att Svea ekonomi bland andra faktorer också beaktar bostadsorten.

Robin Harms leder diskrimineringsavdelningen på Diskrimineringsombudsmannens byrå.
Bildtext Robin Harms leder diskrimineringsavdelningen på Diskrimineringsombudsmannens byrå.
Bild: Yle/Joni Tammela

- Grundlagen och diskrimineringslagen nämner många förbjudna grunder för diskriminering. Där nämns till exempel etnicitet, kön, religion, funktionsnedsättning och så vidare. Sedan är listan öppen, men lagen säger också att andra grunder där man blir diskriminerad som person är förbjudna. Både i grundlagens förarbeten och diskrimineringslagens förarbeten nämns boningsort som en sådan grund där man blir diskriminerad som person, säger Robin Harms som leder diskrimineringsavdelningen på Diskrimineringsombudsmannens byrå.

Enligt den tolkningen strider det alltså mot både diskrimineringslagen och grundlagen att beakta bostadsorten i ett kreditbeslut.

Enligt vår uppfattning har en person i det nu aktuella fallet nekats kredit för att hen inte bor på ett socioekonomiskt tillräckligt välbärgat område.

― Robin Harms

Svea ekonomi bestrider i sitt genmälde till diskrimineringsombudsmannen att bolaget skulle bryta mot diskrimineringslagen.

- Det där är nog taget helt ur kontext. Bostadsorten är bara en liten andel av hela bedömningsprocessen. Vi gör ju en stor helhetsbedömning av en person. Men är du bosatt på en ort som har en hög arbetslöshet eller dylikt så inverkar det ju på invånarnas förmåga att betala tillbaka en kredit, säger Benny Öhman.

Men det är just sådana argument som Robin Harms tycker är problematiska.

- Enligt vår uppfattning har en person i det nu aktuella fallet nekats kredit för att hen inte bor på ett socioekonomiskt tillräckligt välbärgat område. Vi vill ju förhindra att man blir sämre behandlad i vardagliga frågor som konsumtionskrediter bara för att man bor på ett område som har en lägre socioekonomisk status.

Också summan avgör

Den granskning av bostadsort som Svea ekonomi använder sig av bygger på att man i tätt bebyggda områden granskar statistik från ett område på 250 gånger 250 meter. I områden med glesare bebyggelse granskas ett större område. I glesbygden en hel kvadratkilometer.

Den här typen av data har i tiotals år använts av företag i till exempel kundsegmentering och marknadsföring. Det som nu skall prövas är om det också är lagenligt att använda den vid kreditbeslut.

Du kan ju själv fråga dig om du skulle låna mig 5 000 om jag säger att jag är en reko kille.

― Benny Öhman på Svea ekonomi

För Svea ekonomi har frågan stor betydelse.

- Vi tjänar endast marginella summor på varje transaktion, så om redan en liten bråkdel lämnar obetalt är det självklart ett jättestort problem för oss. Vi får ju inte våra pengar. Vi betalar ut massor med pengar till världen och om vi sedan inte får dem tillbaka är det avgörande för vår business, säger Benny Öhman.

Därför garderar sig Svea ekonomi både genom att kolla köpares kreditanmärkningar, använda statistiska metoder och tillämpa stränga krav om kreditsumman är stor.

- Om du ansöker om tusentals euro är vi noggranna och bedömer om vi kan ta den risken. Handlar det till exempel om 5000 euro är det ju en jättestor risk för oss och vi måste vara mycket noggranna. Om du ansöker om mindre summor så är det ju självklart att det är lättare att få dem igenom.

Öhman ställer en retorisk fråga.

- Skulle du låna mig 5 000 om jag säger att jag är en reko kille? Du skulle kanske låna en tia, men 5 000 euro?

Indirekt diskriminering av invandrare?

Robin Harms lyfter fram att det kan leda till indirekt diskriminering av samhällets mest utsatta grupper att beakta bostadsorten i kreditbeslut.

- Vi vet till exempel att personer med invandrarbakgrund ofta bor i områden med lägre socioekonomisk status. Då kan det leda till indirekt diskriminering av invandrare eller personer med annan etnicitet än majoritetsbefolkningen.

Diskrimineringsombudsmannens byrå anser att beaktandet av bostadsort vid krediter är ett principiellt viktigt ärende och har därför valt att föra ärendet till Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

- Den fattar rättsligt bindande beslut som en domstol gör, och kan döma ett vite till den som trotsar besluten. Det är ett vitesbelopp som ofta räknas i tiotusentals euro. Den som inte nöjer sig med nämndens beslut kan överklaga det till förvaltningsrätten och i sista hand högsta förvaltningsdomstolen, säger Robin Harms.

Beslutet från Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden väntas inom ett år.