Hoppa till huvudinnehåll

Abimix

Engelska, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

Från 2017
Uppdaterad 18.01.2018 11:24.
Abimix grafik för studentexamensproven i engelska
Bild: Yle/Oliver Ström

Studentexamensproven i kort engelska 2017, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Vår

Hörförståelseprovet

Hörförståelseprovet i kort engelska våren 2017
Flervalssvaren till hörförståelseprovet, våren 2017
Produktiva svaren till hörförståelseprovet, våren 2017

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs hörförståelseprovet våren 2017

Skriftliga provet

Skriftliga provet i engelska, kort lärokurs, våren 2017
Flervalssvaren till det skriftliga provet, våren 2017
Produktiva svaren till det skriftliga provet, våren 2017

Öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs våren 2017

Höst

Hörförståelseprovet

Hörförståelseprovet i kort engelska hösten 2017
Flervalssvaren till hörförståelseprovet, hösten 2017
Produktiva svaren till hörförståelseprovet, hösten 2017

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs hörförståelseprovet hösten 2017

Skriftliga provet
Skriftliga provet i engelska, kort lärokurs, hösten 2017
Flervalssvaren till det skriftliga provet, hösten 2017
Produktiva svaren till det skriftliga provet, hösten 2017

Öva dig genom att göra studentexamensprovet

Engelska kort lärokurs hösten 2017

Diskussion om artikeln