Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många har klagat till justitieombudsmannen om utkomststöd

Från 2017
Uppdaterad 16.02.2017 11:51.
Folkpensionanstaltens kontor i Ekenäs.
Bildtext Folkpensionanstaltens kontor i Ekenäs.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Folkpensionsanstalten (FPA) har sedan årsskiftet haft stora problem med att hantera ansökningarna om utkomststöd.

Redan nu har 25 klagomål lämnats in till justitieombudsmannen. Den främsta orsaken till klagomålen är att det dröjer för länge innan en person får sina pengar. I klagomålen framgår det också att det har varit svårt att kontakta FPA:s byråer både per telefon och elektroniskt.

Trots att FPA i två års tid har haft möjlighet att förbereda sig på att ta över utkomststödet av kommunerna och dessutom har anställt runt 700 nya handläggare är resultatet misslyckat.

Överraskande många problem

FPA:s problem kommer som en överraskning för Anna Cantell-Forsblom som representerar Vanda stad i det råd som skapats för att överföringen av utkomststödet till FPA ska förlöpa så smidigt som möjligt.

Cantell-Forsblom säger att ett pilotprojekt vid Vanda stad om överflyttningen av utkomststödet lyckades ganska bra.

- Det är därför jätteöverraskande att det finns så mycket svårigheter, säger hon om överflyttningen för hela Finlands del.

Ungefär 10 000 personer får utkomststöd i Vanda stad. Trots att de har varit med från starten har också de berörts av de svårigheter som FPA har med utkomststödet.

Oerfaren personal?

En delorsak till FPA:s svårigheter kan vara att personalen är ny, bedömer Anna Cantell-Forsblom.

Cantell-Forsblom frågar sig om personalen inte har tillräckliga kunskaper för att handlägga utkomstfrågor och om FPA borde rekrytera fler handläggare.

Cantell-Forsblom tror också att hanteringen av ärendena kan försvåras av att FPA inte har färdiga regler för alla komplexa frågor och problem som förekommer då personer ansöker om utkomststöd.

- FPA:s beslut är väldigt spretiga och tar inte alltid hänsyn till klienten, sade för sin del Maj Estlander, enhetschef för socialt arbete i Raseborg till Yle nyheter nyligen.

Bristen på hänsynstagande har enligt Estlander lett till att en del klienter inte har fått sina mediciner.

Diskussion om artikeln