Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olycksutredningscentralen oroad över brandsäkerheten i byggnader

Från 2017
Eldsvåda på Hongaisvägen 35 i Hirvensalo i Åbo.
Bildtext Tre döda personer påträffades efter branden i huset i Hirvensalo.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Olycksutredningscentralen har utrett flera allvarliga bränder de senaste åren, och man har gett ett antal rekommendationer. Ändå dör det årligen nästan 100 personer i eldsvådor i Finland, och antalet har inte märkbart minskat.

Miljöministeriet kommer senast 2018 att se över de förordningar som gäller byggande, men man har inte utnyttjat det arbete och de rekommendationer som Olycksutredningscentralen gjort, trots att man borde lära sig något av olyckorna, skriver Centralen i ett utlåtande.

Som bäst utreder Olycksutredningscentralen två stora industribränder i Björneborg och i Påmark i Satakunta, och höstens två husbränder i Nordsjö och Brahestad, där sammanlagt fem barn och en vuxen dog.

Tidigare bränder som har undersökts är bland andra branden i ett höghus i trä på Hirvensalo i Åbo 2016, branden i inkvarteringslokaler för utländska arbetstagare i Tusby 2015, sjukhusbranden i Åbo 2011, höghusbranden i Tammerfors 2010 och radhusbranden i Nådendal 2009.

Centralen upprepar sina rekommendationer

Olycksutredningscentralen rekommenderar att automatiska släckningssystem installeras i nya höghus, i höghus där det görs grundläggande renovering och eventuellt i andra bostadshus också. Åtminstone i två utredningar har man rekommenderat att det i sovrum i egnahemshus måste finnas fasta fönsterhandtag så att fönstren går att öppna.

På radhus och parhus borde man ändra byggbestämmelserna, så att bränder inte kan sprida sig under taksprånget.

I höghus borde man kräva att dörrarna till lägenheterna har stängningsanordningar, så att bränder inte skulle sprida sig från lägenheten till tarppuppgången. Man rekommenderade också att Miljöministeriet ändrar byggbestämmelserna så att man i höghus på egen hand ska kunna ta sig ut också via en reservutgång. Det kan vara balkongluckor, stegar eller andra fasta anordningar.

Också skolor borde ha automatiska släckningssystem och högtalare. Till exempel vid skolbranden i Kouvola 2014 saknades sprinkler och automatlarm, vilket gjorde att branden spred sig så att hela skolan slutligen förstördes och måste rivas.

Diskussion om artikeln