Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö om McDonald: Förvaltningsdomstolen skötte inte sitt jobb

Från 2017
Uppdaterad 19.02.2017 18:34.
Hangö hälsovårdscentral
Bildtext I dag är det vårdbolaget Attendo som sköter läkarmottagningen på Hangö hälsostation. McDonalds jobb finns enligt staden inte längre.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Hangö stad anser att förvaltningsdomstolen inte skötte sin uppgift när domstolen beslutade att uppsägningen av Outi McDonald var olaglig. Staden hoppas nu att Högsta förvaltningsdomstolen inte stirrar sig blind på detaljer utan ser helheten.

Yle Västnyland har läst Hangö stads besvär till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i fallet som gäller den tidigare ledande läkaren McDonald.

Hangö: Varför bad förvaltningsdomstolen inte om en förklaring?

Staden kritiserar i sitt besvär till HFD den lägre rättsinstansen, förvaltningsdomstolen. Staden säger att förvaltningsdomstolen felaktigt endast tog ställning till vilken tjänst McDonald sades upp från.

Förvaltningsdomstolen ansåg att Hangö stadsfullmäktige sade upp McDonald från fel tjänst - inte tjänsten som ledande läkare utan tjänsten som hälsocentralläkare. Outi McDonald blev aldrig hälsocentralläkare trots att staden beslutade flytta henne från ledande läkarposten till vanlig hvc-läkare.

Staden anser att uppsägningen gällde tjänsten som ledande läkare. Hangö stad skriver i besväret till HFD att förvaltningsdomstolen borde ha begärt en förklaring av staden om det var oklart för domstolen vilken tjänst uppsägningen gällde.

kvinna i röd luva framför trävägg
Bildtext Outi McDonald väntar på resultatet av rättsprocesserna som gäller tvister mellan henne och Hangö stad.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Det finns många noggranna bestämmelser som gäller kommunala tjänster och tjänsteinnehavare. Bestämmelserna gäller också hur och i hurdana fall en tjänsteinnehavare kan sägas upp.

Hangö: Skälen var tunga

Hangö konstaterar i besväret till HFD att det fanns tunga skäl att säga upp McDonald eftersom hon hade förskingrat stadens egendom.

Tingsrätten har senare dömt McDonald för lindrig förskingring men den domen har inte vunnit laga kraft på grund av McDonalds besvär. Egendomen hon ska ha förskingrat bestod av föråldrade eller på annat sätt oanvändbara vårdartiklar och dylikt som i annat fall skulle ha slängts. Sakerna skulle ha donerats till välgörande ändamål.

Hangö: Allt har ändrat

Staden säger också till HFD att det inte längre finns något behov för en ledande läkare i Hangö. Hälsocentralens läkarmottagning har omorganiserats sedan McDonald sades upp. Det är numera ett privat vårdföretag som sköter mottagningen. Ledande läkaren jobbar för företaget. Dessutom finns en tjänsteläkare som ansvarar för sådana myndighetsuppgifter som privata vårdföretag inte har rätt att sköta.

Tidigare kanslichefen Jutila hjälper Hangö stad med rättsprocesserna

Det är dåvarande kanslichefen vice häradshövding Jussi-Pekka Jutila som är stadens ombud i fallet McDonald. Jutila jobbar numera på advokatbyrån Itäinen & Ojantakanen.

Kanslichef Jussi-Pekka Jutila och stadsdirektör Jouko Mäkinen i Hangö
Bildtext Jussi-Pekka Jutila (till vänster) med dåvarande stadsdirektören Jouko Mäkinen. Numera jobbar Jutila hos Itäinen & Ojantakanen som också bistått företaget Regatta Spa med juristtjänster.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Byrån har också andra kunder i Hangö än Hangö stad. Leif Itäinen på samma byrå har undertecknat de så kallade Roxx-besvären, det vill säga de rättelseyrkanden och besvär som företaget Regatta Spa tidigare lämnade in mot Hangö stad. De besvären gällde avtal som tidigare var aktuella mellan staden och Roxx café och pub i Östra hamnen.

Uppgiften om domen från tingsrätten korrigerades söndagen den 21.2.2017 klockan 18.30-tiden. Tidigare stod det att McDonald dömdes för förskingring men domen gavs för lindrig förskingring.

Diskussion om artikeln