Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Brittiska brexitanhängarna "undergräver rättsstaten"

Från 2017
Uppdaterad 16.02.2017 23:54.
Demonstranter klädda i domarperuker håller upp EU:s och Storbritanniens flagga.
Bildtext Demonstration utanför Högsta domstolen i december när HD beslöt att brexit måste gå via parlamentet.
Bild: EPA/ANDY RAIN

Den som undergräver domarkåren riskerar att undergräva hela vårt samhälle, säger Lord Neuberger som är president för Högsta domstolen. Han varnar för att angreppen på HD för att den gick emot regeringen i brexitfrågan undergräver rättsstaten och demokratin.

Den högsta domaren har gått till ett ovanligt försvar av rättssamhället i programmet Today på Radio 4 vid BBC. Kritiken gäller "medieangrepp som inte har varit rättvisa" säger Lord Neuberger.

Därmed bryter han mot en gammal praxis som säger att domarna inte kommenterar gjorda domstolsbeslut eller kommentarerna om besluten.

Hans utspel är exceptionellt, men det anser många jurister att också medieangreppen har varit mot landets mest respekterade domare.

Domarna vid Högsta domstolen är "folkets fiender"

Den konservativa pro-brexittidningen Daily Mail har publicerat bilder på de tre domarna som fattade beslutet med rubriken "Folkets fiender".

HD beslöt att det är parlamentet, inte regeringen, som är den högsta beslutande institutionen i brexitförhandlingarna.

Andra tidningar som Daily Express och The Telegraph beskyller domarna för att trotsa 17,4 miljoner britters vilja, alla som röstade för att lämna EU vid folkomröstningen den 23 juni 2016.

- Sannerligen, den 3 november 2016 var dagen när demokratin dog, skrev Daily Express efter HD:s beslut. Tidningen slår fast att britterna inte finner sig i orättvisor utan nu mer än någonsin måste kämpa för landets frihet.

Regeringens justitieminister Elizabeth Truss har fått frän kritik för att hon inte har visat intresse att försvara de angripna domarna.

- Politikerna har varit alltför långsamma med att försvara domarna efter brexitbeslutet, lyder Lord Neubergers diplomatiska kommentar när han tillägger:

- Domarna är de yttersta väktarna av rättsstaten.

Landets domare blev förolämpade och sårade

― Lord Neuberger

- Landets domare blev förolämpade och sårade av beskrivningen att tre av de ledande domarna är "folkets fiender", säger Lord Neuberger i radiointervjun.

Han har tidigare påpekat att domen följer 1972 års European Communities Act som är en del av den brittiska lagstiftningen "tills parlamentet besluter annorlunda".

- Varje förändring som görs i lagen efter folkomröstningen måste göras på det enda sätt som tillåts av den brittiska konstitutionen, har han sagt.

Han har också slagit larm om att enskilda personer har blivit hotade med våld och misshandel genom e-post och andra elektroniska meddelanden till följd av rättstillämpningen i fråga om brexit.

"Det handlar inte om politik utan juridik"

- Det handlar inte om politik utan om en juridisk bedömning med stor grundlagsenlig betydelse, är den brittiska justitiekanslern Jeremy Wrights kommentar till de fräna påhoppen.

- Rättsstaten bildar tillsammans med demokratin de två hörnstenarna som vårt samhälle bygger på, betonar Lord Neuberger i radiointervjun för BBC.

Han avrundar med att alla vettiga människor har lärt sig av oväntade och kritiska situationer.

- Vi lär oss alla av erfarenheten, vare sig det gäller politiker eller domare.

Lord Neuberger avgår i september som president för Högsta domstolen. Processen att utse hans efterträdare började dagen efter hans utspel i BBC.

Britterna visade vägen 1215

De fräna angreppen och det unika försvaret av lagligheten visar hur splittringen inför folkomröstningen ifjol har utmynnat i öppna angrepp på själva fundamenten i den brittiska maktfördelningen.

Det handlar om Magna Charta, det berömda avtalet från juni 1215 som reglerade makten mellan kungen, adeln och prästerna. Det angav riktlinjerna för de medborgerliga fri- och rättigheterna och påverkade också FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna.

"Det stora fördraget" har varit utgångspunkten för grundlagen i många västerländska demokratier. Oberoende domstolar ska garantera rättvisan och också förhindra godtyckligt fängslande. Det heter habeas corpus på latin och är en central rättsprincip till exempel i USA.