Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Överinspektör om skarvproblemet: Varken jakt eller skrämsel hjälper

Från 2017
Uppdaterad 17.02.2017 05:53.
Skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Bildtext Arkivbild. Skarv i sitt bo i Vasa skärgård.
Bild: YLE/Joakim Lax

Åsikterna går starkt isär då det gäller åtgärder mot skarvproblemet. Skrämseltaktik eller jakt? Fiskenäringsöverinspektören Heikki Lehtinen är inte förtjust i någondera.

Miljöministern Kimmo Tiilikainen sade på tisdag att han inte tror att jakt hjälper mot skarvproblemet. I stället förespråkar han skrämseltaktik.

På Österbottens fiskarförbund tror man däremot inte på skrämsel som en metod för att få bukt på skarvproblemen. Förbundet skulle hellre se jakt och preparering av ägg som sätt att stävja skarvstammen.

Förbundets projektchef Marina Nyqvist vill därför att man i Finland ska gå in för samma linje som i Danmark, där skrämsel av mellanstora och stora skarvkolonier inte godkänns.

Danskarnas erfarenheter oroväckande

I Danmark har man haft problem med skarvarna en längre tid än i Finland, men enligt Nyqvist är problemet gemensamt eftersom många av de finska skarvarna övervintrar i Danmark. Där är man också oroliga över vissa fiskarters överlevnad. Till exempel är man bekymrade över att en endemisk art av sik håller på att dö ut.

Fiskenäringsöverinspektören Heikki Lehtinen på jord- och skogsbruksministeriet tar del av oron.

- Danskarnas erfarenheter är väldigt oroväckande. Inte endast med siken utan även med andra fiskarter. Det är klart att när det är fråga om sådana här fall som i Danmark där skarven har en klar påverkan på naturens mångfald, så är det ju inte på något sätt önskvärt.

Trots det är Lehtinen inne på samma linje som miljöministern Kimmo Tiilikainen. Jakt hjälper inte mot problemet.

- Jag har inte hört så många förespråka jakt som ett sätt att påverka populationens mängd. Det skulle kräva ganska stora jaktmängder och är det ens fysiskt möjligt eftersom fågeln är smart och förstår att vara försiktig? Med tanke på lagstiftningen så är det kanske inte heller möjligt, säger Lehtinen.

Men man jagar ju bland annat älg för att minska på populationen och på så sätt även minska på antalet älgkrockar och göra trafiken säkrare i Finland. Fungerar inte det med skarvar?

- Då det gäller älgen är det möjligt att begränsa populationen med jakt. Men är det ens möjligt med skarven, finns det tillräckligt med jägare? Det är nödvändigtvis inte en åtgärd som lämpar sig för finska förhållanden. Man har beräknat att det inte har någon större effekt på skarvpopulationens mängd även om man skulle försöka med jakt.

Skeptisk även mot skrämseltaktik

Lehtinen medger ändå att skrämseltaktiken absolut inte är den bästa åtgärden.

- Problemet med skrämseltaktik är att om det lyckas så betyder det i praktiken att problemet flyttar någon annanstans.

- Regeringen har spetsprojekt med vilka man ska försöka återuppliva vandringsfiskbestånden, så det är inte önskvärt att skarvpopulationen flyttar till insjöarna och tillintetgör allt arbete som gjorts för vandringsfiskarna.

Men vad man ska göra med skarvproblematiken har inte Lehtinen något svar på i det här skedet. Han anser ändå att man i Finland borde ta lärdom av övriga länder som till exempel Danmark.

- Vi borde absolut undersöka alla dessa åtgärder och erfarenheter som finns runt om i Europa. Men varje land har sina egna förhållanden och det är svårt att säga att vilken åtgärd som passar bäst till landet i fråga.

Diskussion om artikeln