Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

För få brandvarnare är största brandsäkerhetsrisken i Östnyland

Från 2017
brandövning
Bildtext Räddningsverket övar rökdykning och släckning.
Bild: YLE/Stefan Härus

Det verkar finnas en hel del okunskap om hur tätt bostäder borde ha brandvarnare.

Olycksutredningscentralen är oroad över brandsäkerheten i finländska byggnader. Då de utrett flera allvarliga bränder de senaste åren har de gett olika rekommendationer, men dessa följs inte alltid.

Brandinspektör Göran Forsell vid Räddningsverket i Östra Nyland säger att det finns brister i brandsäkerheten också i de östnyländska hemmen.

- För få brandvarnare eller sådana som inte fungerar är den vanligaste bristen i rätt många lokaler, säger Forsell.

Det ska finnas en brandvarnare per påbörjad sextio kvadratmeter och minst en i varje våning. Forsell tror att det främst handlar om okunskap och inte ignorans i de flesta fall.

brandvarnare
Bildtext Brandvarnare.
Bild: Yle/Sune Bergström

Utgångarna från andra våningen är också en brist som ibland påtalas.

- För det mesta finns det en utgång från andra våningen, men det är en skild sak hur användbar den är. Fönstren går kanske inte att öppna, säger Forsell.

Människor orsakar bränder

Största delen av bränder får sin början av människors aktivitet, långt under hälften av fallen beror på söndrig teknik.

Brandinspektör Göran Forsell säger att de dödsbränder som skett i Östnyland de senaste åren berott på personerna själva. De har fått sin början från bland annat spisplattor som glömts på och tobaksrökning.

Brandsläckare.
Bildtext Brandsläckare.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Brister i brandsäkerheten hittas oftast i äldre hus, eftersom de nyare husen har granskats av en bygginspektör. Nuförtiden är brandvarnarna dessutom kopplade till elnätet och plockas sällan ner i efterhand.

Var försiktig med ljus och maskiner

Forsell vill påminna allmänheten om att aldrig lämna ljus eller eld obevakade.

- Se till att ni har brandvarnarna i skick och en tillräcklig mängd av dem. Lämna inte heller disk- eller tvättmaskinen på då ni går ut. Inte ens om ni går ut bara på gården. Det finns en risk att maskinerna börjar brinna.

Sedan några år tillbaka ska östnylänningarna kontrollera sitt eget hems brandsäkerhet genom blanketter som skickas ut. Blanketten returneras till räddningsverket och brandinspektörerna kan sedan kontakta de fastigheter som kräver åtgärder.

Fönsterhandtag rekommenderas

Olycksutredningscentralen rekommenderar att automatiska släckningssystem installeras i nya höghus, i höghus där det görs grundläggande renovering och eventuellt i andra bostadshus också. Åtminstone i två utredningar har man rekommenderat att det i sovrum i egnahemshus måste finnas fasta fönsterhandtag så att fönstren går att öppna.

På radhus och parhus borde man ändra byggbestämmelserna så att bränder inte kan sprida sig under taksprånget.

I höghus borde man kräva att dörrarna till lägenheterna har stängningsanordningar, så att bränder inte skulle sprida sig från lägenheten till trappuppgången. Man rekommenderade också att Miljöministeriet ändrar byggbestämmelserna så att man i höghus på egen hand ska kunna ta sig ut också via en reservutgång. Det kan vara balkongluckor, stegar eller andra fasta anordningar.

Diskussion om artikeln