Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Att vara hälsosam är vår tids ideologi - och den är grym

Från 2017
Uppdaterad 21.02.2017 09:02.
Kvinna som tränar
Bild: Creative Commons / Unsplash

Den första januari 2016 beslöt sig Carl Cederström att ägna ett år åt att få bättre kondition, bli smartare och mer produktiv. Det gjorde han med hjälp av aktivitetsarmband, appar och andra digitala redskap som finns på marknaden.

Carl Cederström jobbar som docent på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Genom att ständigt mäta sin sömn, sitt ätande, drickande, motion, sex, humör - ja, hela sitt liv, försökte han nå toppresultat på alla livsområden.

Han tog bland annat på sig ett armband som gav honom elchocker vid oönskat beteende. En form av aversionsterapi. För att prestera bättre hela tiden.

Wellnessideologin

För docent Carl Cederström var experimentet med armbandet ett led i ett forskningsprojekt kring det han i sin bok kallar för Wellnessyndromet.

- Att vara hälsosam är vår tids ideologi, säger han. Det har blivit ett sätt att demonstrera vår duglighet och bevisa vår moraliska dygd.

Och när den som lever hälsosamt är den goda människan, blir den ohälsosamma klassad som en dålig människa.

Det finns en inbyggd grymhet - Spela upp på Arenan

Docent Carl Cederström vid Stockholms universitet.

- Det slår mot de grupper som redan är mest utsatta, skriver Carl Cederström. Han hänvisar till de ökande hälsoklyftorna i västvärlden, där de rika mår bättre hela tiden, medan de fattiga och arbetslösa mår bara sämre.

Företagen vill att du ska prestera bättre

De digitala självförbättringsverktygena finns i dag hos många stora företag som oljebolaget BP eller den brittiska matvarukedjan Tesco, som har delat ut aktivitetsarmband åt sina anställda. Men också i Finland finns redan hundratals bolag som har anammat idén. Frågar man bolagens ledning handlar det om att motivera de anställda att motionera mera och sova bättre.

aktivitetsarmband
Bildtext Aktivitetsarmband har blivit vanliga inom företagshälsovården.
Bild: Yle Antti Lempiäinen

Vi frågade i en webbenkät på svenska.yle.fi:

Skulle du ta på dig ett aktivitetsarmband som skickar data till företagshälsovården?

Av de cirka 600 svar vi fick in, svarade en klar majoritet nej. De flesta upplevde armbandet som ”kontroll”, även om tanken eventuellt var god. George Orwell och hans dystopi nämndes i flere av svaren.

I Sverige är företaget Kalmar vatten känt för att personalen där måste träna två gånger i veckan.

- Det går en fin gräns mellan å en sidan harmlösa små tävlingar som arbetsgivaren anordnar – till exempel att den som går flest steg en vecka vinner en biobiljett - till att om du inte tränar kan du riskera att bli av med jobbet, säger Carl Cederström.

Han tror det är lätt att glida från det ena till andra.

Försäkringar för de hälsosamma

Inom försäkringsbranschen är det centrala att identifiera riskfaktorer och förutspå omfattningen av olika skador, vilket grundar sig på data.

Hittills har försäkringbolagen uppskattat sannolikheter indirekt, via till exempel olycksstatistik.

skärm från en motionsapp
Bildtext Hälsoappen mäter din aktivtet

Nu, med digital teknik, kommer man åt risken direkt, vilket betyder att man kan skräddarsy en försäkring just för dig. Du kan få en billigare försäkring ifall du motionerar. Du kan så att säga jogga dig till bonus. Också i Finland har försäkringsbolagen börjat marknadsföra försäkringar som är kopplade till hälsoappar och aktivitetsarmband.

En grym ideologi

När jag frågar Carl Cederström om han under sitt experimentår fick en bättre kondition, om han blev smartare och mer produktiv tack vare de digitala redskapen, skrattar han bara.

- Experimentet lyckades på så sätt att jag fick en insyn i wellnessyndromet. Det var viktigt att som forskare inte endast sitta bekvämt vid skrivbordet.

Men sedan blir han allvarlig.

- Det finns en viss grymhet bakom wellnessideologin. Alla har inte samma förutsättningar, säger han.

- När du flyttar över allt ansvar på individen och förutsätter att alla kan förvandla sin egen situation till någonting fantastiskt, tar du bort fokus från maktstrukturer. Man tar bort den djupare politiska analysen om varför samhället ser ut som det gör, säger Carl Cederström.

Person lyfter tyngder med ett aktivitetsarmband.

De flesta säger nej till aktivitetsarmband på jobbet

Vi testade hur det känns att vara övervakad dygnet runt.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln