Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Föreningen Borgå ådal besvärar sig över Citymarket- och hotellbeslutet

Från 2017
Uppdaterad 20.02.2017 14:01.
Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå
Bildtext Skiss av den planerade byggnaden för marketen och hotellet på västra åstranden i Borgå.
Bild: Borgå stad

Föreningen Borgå ådal besvärar sig över Borgå stads beslut att godkänna detaljplaneändringen för västra åstranden. Husbolaget vid Konstfabriksstigen 6 tar ställning till om man besvärar sig inom kort.

- Det kommer att bli ett besvär, bekräftar Lauri Rissanen från föreningen Borgå ådal.

Föreningen har möte den 2 mars och tar då ställning till hur besväret ska se ut.

- I det här skedet finns inget beslut om en ny namninsamling, men en sådan kan kanske också bli aktuell, säger Rissanen.

Man försöker nu hitta punkter i lagstiftningen att stöda sig på i besvärstexten.

- Vi utreder just nu vilka nya grunder vi kan ta med i besväret.

Arktiekt Lauri Rissanen med hunden Vilma
Bildtext Arkitekt Lauri Rissanen från föreningen Borgå ådal bekräftar att det blir ett besvär över beslutet att bygga ett hotell och en Citymarket på västra åstranden (arkivbild).
Bild: YLE/Stefan Paavola

Kaj Bärlund med i föreningens besvär

Föreningen Borgå ådal stod bakom det medborgarupprop som startades för att förhindra förverkligandet av stadens planer på västra åstranden.

Minister Kaj Bärlund, tidigare aktiv politiker för SDP i Borgå, hörde till kärngruppen bakom uppropet. Han kommer också att vara med i Borgå ådals besvär och säger att han känner till att också andra besvär kommer att lämnas in.

Bärlund anser bland annat att man i besvären kan ta fasta på miljöfrågor, ökningen av byggrätten, följderna för nuvarande centrum samt tvivelaktigheter i beredningen.

- Det krävs att man kan hänvisa till vissa aspekter i fullmäktigebeslutet som man anser att är lagstridiga, säger Bärlund.

Kaj Bärlund
Bildtext Kaj Bärlund (arkivbild).
Bild: Yle

Besvär endast med hänvisning till laglighetsaspekter

Besvärstiden på 30 dagar börjar löpa efter att protokollet från fullmäktigemötet är underskrivet och framlagt till påseende. Besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över ett fullmäktigebeslut får endast anföras med avseende på beslutets laglighet, inte på dess ändamålsenlighet.

- Det går inte att besvära sig för att man tycker att det är ett för stort eller för litet bygge, konstaterar Torbjörn Blomqvist, ordförande för husbolaget vid Konstfabriksstigen 6 i Borgå.

Blomqvist, som är invald i stadsfullmäktige i Borgå för SFP, var inte med och fattade beslutet om västra åstranden, eftersom han ansågs vara jävig.

Han berättar att hans husbolag har styrelsemöte på måndag nästa vecka och att han som ordförande planerar att ta ett eventuellt besvär till diskussion där.

- Vår bolagsstämma får sedan avgöra om det blir ett besvär eller inte, säger Blomqvist.

Hotellplaner i Borgå
Bildtext Husen i närheten av Konstfabriken (arkivbild).
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Gemensamt besvär diskuteras

Husbolaget vid Konstfabriksstigen 6 lämnade redan tidigare in två anmärkningar mot detaljplanen, då den var till påseende.

- Jag är säker på att vårt husbolag vill besvära sig om man bara hittar grunder att stöda sig på. Dessutom har grannhusbolagen frågat om vi ska göra ett gemensamt besvär, vilket åtminstone styrelsen måste ta ställning till.

Blomqvist anser att det är krångligt med besvärsfrågan, eftersom man måste vara kunnig inom juridik för att kunna forma ett korrekt besvär. Husbolaget blir antagligen tvunget att anställa en jurist om man går in för ett besvär, och då måste det hittas pengar för det ändamålet.

- Det är ingen idé att jag skriver att bygget är för högt eller att det orsakar för mycket trafikbuller. Staden har gjort alla tänkbara mätningar och det finns papper på allt.

Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå
Bildtext Skiss av den planerade helheten.
Bild: Borgå stad

En fråga som väcker känslor

Man måste alltså hitta något i beslutsprocessen som är lagstridigt. Blomqvist konstaterar också att man inte kan påstå att det har gjorts för få utredningar om planerna för västra åstranden.

- Under de fyra år jag har suttit i stadsutvecklingsnämnden har inte en enda plan haft så här många utredningar, säger han.

Hur folk ser på saken har med känslor att göra, anser Blomqvist. En del invånare tycker till och med att deras utsikt blir bättre av punkthusen som planeras.

- Någon undrade ute på gården hur folk kan vara så tokiga att de motarbetar det här projektet, som enligt personen är det bästa vi kan få till Borgå. Andra anser att de blir lurade av Kesko. Det är en känslig fråga och man lyssnar inte på varandra. Det blir intressant att se hur allt slutar, säger Blomqvist.

Gården vid konstfabriken i Borgå
Bildtext Här planeras en ny Citymarket- och hotellbyggnad.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Diskussion om artikeln