Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ulf Lindström i Hangö vill inte släppa McDonald-fallet

Från 2017
Uppdaterad 22.02.2017 16:21.
Skylt vid Hangö hälsostation.
Bildtext Många och långa processer pågår i Hangö om avskedandet av den ledande läkaren Outi McDonald. Nu är ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen.
Bild: Yle/Minna Almark

Fullmäktigeledamot Ulf Lindström (SDP) i Hangö fortsätter att engagera sig i fallet med hälsocentralläkaren Outi McDonald. Lindström lämnade i januari in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen eftersom han var rädd för att Hangö fullmäktige inte skulle fortsätta processen mot McDonald.

Ulf Lindström (SDP) förklarar sitt besvär med att han ville att ärendet skulle granskas även om fullmäktige i Hangö inte skulle gå vidare med processen efter att Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt att Hangö gjorde fel när staden sade upp hälsocentralläkaren Outi McDonald.

Ärendet har manglats fram och tillbaka i Hangö sedan fullmäktige den 10 mars 2015 beslöt att McDonald sägs upp från sin tjänst vid hälsostationen.

Ulf Putte Lindström
Bildtext Ulf Lindström leder ordet i grundtrygghetsnämnden i Hangö.
Bild: Yle/Maria Wasström

Stadsstyrelsen beslöt den 16 januari i år att inte gå vidare med frågan om McDonalds uppsägning. Den 23 januari fattade stadsstyrelsen ändå beslut om att föra ärendet vidare till fullmäktige.

Söndagen den 29 januari samlades fullmäktige till ett extra möte bara på grund av McDonald. Då beslöt fullmäktige efter omröstning att besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

Besvär för säkerhets skull

Ulf Lindström hade redan innan fullmäktigemötet skrivit ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen som daterades den 23 januari.

- Om fullmäktige skulle ha sagt nej till att gå vidare med ärendet, så skulle åtminstone mitt besvär ha funnits i Högsta förvaltningsdomstolen, förklarar Ulf Lindström sitt agerande.

Nu finns både Lindströms och Hangö stads besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen. Det tycker Lindström att är okej.

- Mitt besvär är ju inte i vägen för någon.

Fullmäktigeledamot Ulf Lindström är också grundtrygghetsnämndens ordförande. Lindström undertecknade sitt besvär den 23 januari som privatperson. "Pensionär i Hangö" står det under hans namn i besväret.

"Ytlig behandling"

Ulf Lindström anser att Helsingfors förvaltningsdomstol bara ytligt behandlat frågan om Outi McDonalds uppsägning. Förvaltningsdomstolen såg inte på helheten, förklarar han.

- Man såg enbart på någon bagatell och det anser jag att är fel.

kvinna i röd luva framför trävägg
Bildtext Outi McDonald.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Hangö stad meddelade före uppsägningen att Outi McDonald hade överträtt sina befogenheter då hon hade fastställt lönen för en familjeterapeut.

Hon hade också avlägsnat och förstört egendom trots att det är grundtrygghetsdirektören som beslutar om avskrivning av lös egendom.

Lindström: Detta är inte ett personligt ärende för mig

Ulf Lindström har varit grundtrygghetsnämndens ordförande i många år. Outi McDonald var medlem i grundtrygghetsnämnden innan hon valdes till överläkare på hälsostationen.

Lindström minns att staden ledigförklarade tjänsten flera gånger.

- McDonald sökte tjänsten och den tredje gången var vi tvungna att anställa henne eftersom hon var den enda som sökte tjänsten. Det berättar något, tillägger Lindström.

Var du inte nöjd med valet av McDonald som chefsläkare?

- I princip inte, men vi var tvungna att välja henne.

Och ändå upplever du inte det här som en personlig sak?

- Nej, varför skulle jag det? Jag är grundtrygghetsnämndens ordförande och det är nämnden som fattar beslut, så det är inte personligt.

McDonald valdes till jobbet på hälsostationen 2012.

I december två år senare var stadsstyrelsen missnöjd med McDonald och ville ha bort henne från posten som ledande läkare vid hälsoscentralen i staden. Styrelsen röstade om det här den 15 december 2014 och Outi McDonald flyttades till en obesatt tjänst som hälsocentralläkare i Hangö.

Drog tillbaka ett annat besvär

Ulf Lindström lämnade den 23 januari också in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen om organisationsförändringen inom grundtryggheten som staden arbetat mycket med.

Förändringen innebar att ledande läkaren inte längre var chef för ledande skötaren. Ledande skötaren lydde i stället direkt under grundtrygghetsdirektören.

Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att staden byggde upp en olaglig organisation på hälsocentralen, men staden har ändrat i besluten under processens gång.

Lindström har dragit tillbaka det besväret. Han förklarar det med att stadsstyrelsen konstaterade på mötet den 30 januari att instruktionerna är helt lagliga.

Instruktionerna har nu kontrollerats hos regionförvaltningsverket (Avi) som är den övervakande myndigheten. Kommunförbundets juridiska enhet har också gett ett utlåtande.

Tillägg 22.2.2017 vid 16-tiden: Det är fullmäktige (inte grundtrygghetsnämnden) som väljer ledande läkaren i Hangö. I juni 2005 fanns det tre sökande, en av dem McDonald. Fullmäktige valde enhälligt Jukka Jutila. I maj 2008 fanns det också tre sökande, en av dem McDonald. En av sökandena drog sedan tillbaka sin ansökan. Fullmäktige valde efter omröstning Anna-Liisa Hannula-Tukiainen som fick 27 röster. McDonald fick 7 röster. I juni 2012 var Outi McDonald den enda som sökte. Fullmäktige valde henne enhälligt till överläkare vid hälsocentralen.

Radio Vega Västnyland

4:11

Diskussion om artikeln