Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kyrklig vigsel för samkönade par?

Från 2017
Uppdaterad 24.02.2017 15:47.
Två kvinnohänder med förlovningsringar håller i varandra med Åbo domkyrka i bakgrunden.
Bildtext Kyrkomötet i Åbo får i maj ta ställning till samkönade vigslar.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Den lutherska kyrkans kyrkomöte får ta ställning till ett förslag om att tillåta kyrkliga vigslar för samkönade par. Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ och det möts i början av maj.

I en motion till det evangelisk-lutherska kyrkomötet föreslår femton ombud att kyrkan utvidgar sin äktenskapssyn.

Initiativtagarna föreslår att kyrklig vigsel ska vara möjlig för par av samma kön. Däremot ska inte en enskild präst vara tvungen att viga homosexuella par om det strider mot hens syn på äktenskapet.

En liknande praxis har nyligen tagits i bruk inom den lutherska kyrkan i Norge.

Initiativtagarna skriver att målet är att ge plats för olika uppfattningar att leva sida vid sida inom kyrkan och på så sätt nå en lösning på den långa och tärande diskussionen om kyrklig vigsel för par av samma kön.

Bibeln kan tolkas på olika sätt och olika synsätt bör respekteras

Undertecknarna hoppas att frågan om äktenskapssynen inte görs till en splittrande faktor inom kyrkan. Bibeln kan tolkas på olika sätt och olika synsätt bör respekteras, skriver initiativtagarna.

Syftet sägs däremot vara att bevara kyrkans enhet och hitta en lösning på frågan om äktenskapet. ”Äktenskapsfrågan är sekundär i förhållande till den kristna trons kärna”, skriver undertecknarna.

Bland de femton undertecknarna finns tre finlandssvenska kyrkomötesombud: Rolf Steffansson från Borgå, Åsa A. Westerlund från Karis och Bo-Göran Åstrand från Jakobstad.

Kyrkomötet är det högsta beslutande organet inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkomötet hålls den 2-5 maj i Åbo. För att motionen ska gå i genom måste den stödas av tre fjärdedelar av de sammanlagt 109 ombuden.

Den första mars träder den nya äktenskapslagen i kraft som jämställer hetero- och homosexuella äktenskap. Den lagen gäller inte kyrkliga utan enbart borgerliga vigslar.

borgå domkyrka vintern 2016

Kyrklig vigsel av samkönade delar Borgå Stift

Ombudsinitiativ vill ena kyrkan.

Diskussion om artikeln