Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fortsättningsvis svårt att hitta hyresbostäder i Åbolands skärgård

Från 2017
Uppdaterad 21.02.2017 08:05.
baby
Bildtext Nya barnfamiljer är välkomna till Åbolands skärgård - men var ska de bo?
Bild: EPA / Tibor Illyes

Det är fortsättningsvis brist på hyresbostäder i delar av Åbolands skärgård. Det här problemet aktualiserades då det kom fram att Björkö handel i Houtskär kanske får en ny köpman, men att det är svårt att hitta en hyresbostad åt den nya företagaren.

- Det är nog ganska svårt. Mig veterligen finns det inga lediga hyresbostäder i Houtskär som staden äger. Det är frågan om cirka 20 bostäder. Sen på privata marknaden kan det nog finnas. Men det är nog ett problem, säger Houtskärsbon Bengt Backman. Han är medlem i styrelsen för Väståbolands Hyreshus Ab, som är Pargas stads dotterbolag och som ansvarar för stadens hyresbostäder.

bengt backman
Bildtext Bengt Backman.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Frågan om hyresbostäder kommer att vara aktuell i Houtskär också i framtiden. Snart flyttar verksamheten på Hälsogården till den nybyggda delen av äldreboendet Fridhem. Efter det planerar staden att sälja Hälsogården, där det finns en del hyresbostäder.

Enligt Backman finns det ändå planer på ett radhusbygge i Houtskär.

Färjfästet i Houtskär.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Det här skulle delvis ersätta det här bortfallet. Och så vet vi ju inte vad som händer med Hälsogården, fortsätter Backman.

Med hjälp av projektet Houtskär i utveckling försöker man hitta bostäder och inflyttare till orten.

- Vi har en person anställd för det här i två år. Meningen är bland annat att kartlägga situationen då det finns tomma hus i byarna, och sedan se om man kan förmedla de här husen till hyresgäster, fortsätter Backman.

En diskussion om Björkö handels framtid ordnas i Houtskär nästa vecka, 27.2.

Lediga lägenheter i Korpo

Läget i Korpo ser för tillfället lite bättre ut, även om situationen ändrar till sommaren.

Bild: Yle/Johanna Ventus

Enligt Merja Fredriksson (SFP), ordförande för områdesnämnden i Korpo, finns det för tillfället lediga hyresbostäder i Korpo, trots att ett radhus med flera bostäder brann i höstas.

- Jag har förstått att det för tillfället finns några lediga bostäder, men sedan då vi får våra sommarjobbare hit så kan det vara ganska svårt, säger Fredriksson.

Även om läget ser ganska bra ut just nu för Korpos del så finns det ändå orosmoln. Pargas stad vill sälja Korpo kommunalgård, där staden har flera hyreslägenheter. Framtiden för de lägenheterna är alltså oklar.

Enligt Fredriksson skulle det vara bra att bygga nytt, helst vid Verkan där skolan finns.

Skolhuset i Korpo.
Bildtext Skärgårdshavets skola i Korpo.
Bild: Yle/ Nora Engström

- Vi har länge önskat att man skulle bygga nytt nära Verkan och eventuellt sälja några lite bättre bostäder åt sådana som vill bo här året runt eller till sådana som bor här största delen av året, säger Fredriksson.

Nya lösningar med hjälp av nytt projekt?

Annastina Sarlin, ordförande för Pro Nagu, håller också med om att det råder brist på hyresbostäder.

- Enligt min uppfattning är det ganska svårt att hitta ett hyresboende speciellt för familjer. Det finns förstås lite variationer mellan orterna men generellt sätt så är det ett problem på skärgårdsorter, säger Sarlin.

Enligt Sarlin kunde flera saker göras. Bland annat borde man fånga upp de lediga privata hus och bostäder som kunde hyras ut.

Gästhamnen i Nagu
Bildtext Gästhamnen i Nagu.
Bild: Yle/ Nora Engström

- Det finns modeller exempelvis från Stockholms skärgård med Skärgårdsstiftelsen, som äger fastigheter och hyr ut dem för personer som kan jobba på distans eller som gör en insats för deras områden och upprätthåller fastigheterna, säger Sarlin.

Nya lösningar på bristen på hyresbostäder och avfolkning är också temat för ett samarbetsprojekt mellan Stockholms skärgård, Åland och Åboland.

- Vi har startat ett projekt via Nordiska Skärgårdssamarbetet som fokuserar på kvinnor och flyttningsrörelser, vem som flyttar ut och vem som flyttar in. Då kommer vi också att se om bostadsfrågan är en avgörande sak, säger Sarlin.

barn i matstol med förälder bredvid
Bild: Yle

Hon hoppas att de första resultaten från projektet kan presenteras i sommar.

- Då har vi ett material som kommer från Stockholms skärgård, Ålands skärgård och Åboland och kan se vilka skillnaderna är och hur problemen har lösts. Då har man ett underlag för privata aktörer eller kommuner som gör att man vågar gå in i ett projekt och skapa de här hyresbostäderna. Antingen med nya fastigheter eller såsom Åbolands skärgårdsstiftelse gör, att man involverar privata aktörer på ett eller annat sätt, fortsätter Sarlin.

Diskussion om artikeln