Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjuka Vasabor väntar i krånglande telefonkö

Från 2017
Sjukskötare Tanja Saarelainen behandlar elektroniska formulär i hälsostationen i Vallgård i Helsingfors.
Bild: Yle/ Vesa Marttinen

På de flesta andra håll i Österbotten har man redan länge haft ett system med återuppringning vid hälsocentralernas tidsbeställning. I Vasa måste man fortfarande köa i telefon.

Problemet är att hälsovården i Vasa är kopplad till Vasa stads gamla växel som inte går att uppdatera.

- Systemet fungerar så dåligt att patienter som försöker ringa till hälsostationerna i värsta fall aldrig kommer fram. Det har varit riktigt krångligt, säger ledande överläkare Markku Sirviö.

Problemet är att man ganska snabbt faller ur telefonkön så att man måste ringa om och om igen.

- Vi ser i statistiken att vi har många upprepande samtal, säger Sirviö.

80 procent av patienterna når fram under samma dag

Statistiken visar att bara 80 procent av patienterna når fram till tidsbokningen under samma arbetsdag som de ringt.

- Men det kan hända att det är något fel på den statistiken också för enligt patienterna är läget sämre än så. Själva systemet är så gammalmodigt och statistiken kan också vara sviktande, säger Sirviö.

Enligt Markku Sirviö är morgnar och lunchtid rusningstider inom tidsbokningen. Det kommer så många samtal att det är omöjligt att svara genast till alla.

Markku Sirviö, ledande överläkare.
Bildtext Markku Sirviö.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Ljusning i sikte före sommaren

Nu har hälsovården i Vasa i ett par års tid haft i bruk ett system som gjort det möjligt att åtminstone få fram de telefonnummer som försökt ringa så att man kunnat ringa tillbaka. Men inte heller det systemet har fungerat som det var tänkt.

Det har kommit en hel del respons på det krånglande tidsbokningssystemet och nu är en ljusning i sikte i Vasa. Det är meningen att ett system med återuppringning ska komma igång på alla hälsostationer under våren.

- Det betyder att systemet blir hemskt mycket bättre, säger ledande överläkare Markku Sirviö.

Det finns olika tekniska lösningar för återuppringning. I det system som Vasa ska införa får patienten veta den uppskattade väntetiden i telefonkön och kan därefter välja att vänta på att någon svarar eller bli uppringd.

Enligt Sirviö går ändringen lätt att genomföra nu i och med att Vasa stad valt en telefonoperatör som erbjuder ett system som passar också hälsovården.

Positiva erfarenheter i Korsholm

Ett system för återuppringning inom hälsovården underlättar både för patienterna och vårdpersonalen. Patienterna slipper vänta i telefonkö och vårdpersonalen kan använda arbetstiden effektivare.

I Korsholm införde man återuppringningssystemet TeleQ inom hälsovården år 2013 och i Vörå år 2015 för att få bukt med de långa telefonköerna.

Gunilla Jusslin, ledande skötare inom primärvården i Korsholm och Vörå, säger att tillgängligheten har förbättrats avsevärt för patienterna.

- Vi har både ett akutnummer med max fem minuters väntetid och ett annat nummer med ett visst antal telefontider per timme.

- Patienterna har varit nöjda. En del av de äldre tycker förstås att det är lite obehagligt att inte genast få tala med någon men vi har inte sådana resurser mera så de måste ge sig till tåls fem minuter, säger Jusslin.

Ett system med återuppringning påverkar också effektiviteten mycket.

-Personalen är mycket nöjd med det här. De kan byta förband på patienten och behöver inte slita av sig handskarna för att svara i telefon hela tiden.

Gunilla Jusslin
Bildtext Gunilla Jusslin.
Bild: Yle/Sara Bergström

Nöjda tongångar också i Jakobstad och Sydösterbotten

I Jakobstad har man sedan år 2012 haft ett återuppringningssystem för sjukvårdsmottagningar.

- Vi ringer tillbaka till patienten inom i medeltal en halvtimme, berättar överskötare Marjo Orava.

- Några patienter orkar inte vänta på den långa informationen som telefonsvararen säger på både svenska och finska men annars har folk varit nöjda.

Också i Sydösterbotten har man till stor del sluppit telefonköerna inom hälsovården. Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Kristinestad, Närpes och Kaskö har olika system för återuppringning.

Elektronisk tidsbeställning under planering på flera håll

Vasa utreder också om det går att införa elektronisk tidsbeställning på barn - och mödrarådgivningarna.

- Ett sådant system fungerar bra just för barn- och mödrarådgivningar, då det gäller på förhand planerade besök eller granskningar, säger ledande överläkare Markku Sirviö i Vasa.

Också i Jakobstad är ett elektroniskt tidsbokningssystem under planering.

I Korsholm hoppas man att det innan årets slut finns elektronisk tidsbokning på rådgivningarna.

- Det skulle underlätta mycket om föräldrarna kunde boka en tid åt sig istället för att vi ger dem en tid som inte passar dem, konstaterar Gunilla Jusslin i Korsholm.

Diskussion om artikeln