Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå putsade inte en enda ventilationskanal i skolor och dagis på två år

Från 2017
Uppdaterad 21.02.2017 19:51.
Börje Boström
Bildtext Arkivbild av lokalitetsdirektör Börje Boström.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Många skolor och dagis i Borgå har problem med inomhusluften. Då Yle Östnyland ställde lokalitetsdirektör Börje Boström mot väggen och frågade varför det är så, visade det sig bland annat att inte en enda ventilationskanal har putsats på två år.

Yle Östnyland bjöd in lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad för att diskutera stadens fastigheter, och framför allt de många skolor och daghem som har problem med inomhusluften.

Det senaste exemplet är Hindhår bildningscentrum, som tidningen Östnyland har uppmärksammat. En elev kan inte längre vistas i bildningscentret på grund av inomhusluften.

Frida Frankenhaueser intervjuade Boström i Yle Östnylands morgonsändning.

Tidningen Östnyland rubricerar sin artikel om inomhusluften i Hindhår bildningscentrum med ”Staden tar inte hand om sina fastigheter”. Vad säger du om det här, lokalitetsdirektör Börje Boström?

– Staden tar hand om sina fastigheter, men vi skulle säkert kunna göra det bättre än vad vi gör nu. Det är en sak vi jobbar med, att utveckla underhållet och reparationer av fastigheter så att de görs i rätt tid av rätt människor.

Har du några konkreta exempel?

– Vi har gjort en ganska stor omändring i ansvarsområdet för reparationer och underhåll vid årsskiftet. Det flyttades över människor från Borgå lokalservice till oss och vi hoppas att vi får den här organisationen att fungera bättre än den som fanns tidigare.

Vad är det som fungerar dåligt?

– Det hade säkert blivit ett gjutfel i den organisation som togs i bruk 2011. Vi har varit medvetna om det här problemet en tid redan. Ansvaret var delat på två olika organisationer och det fungerade inte alltid så hemskt bra.

Med de två organisationerna syftar Börje Boström till Borgå lokalservice och lokalitetsledningen. Själv är han chef för lokalitetsledningen.

Så det är två organisationer som borde ha tagit hand om stadens fastigheter, och de här två organisationerna har inte kunnat diskutera med varandra?

– Nå, kunnat diskutera, men alltid när ansvaret är delat vill det bli så att ingen riktigt har helhetsansvaret. Nu vid årsskiftet har allt flyttat över till lokalitetsledningen så nu vet alla vem som är skyldig om något går snett.

Huvudsaken är ju att de anställda och barnen ska kunna vistas i skolor och daghem. Hur ska ni se till att inneluften blir bättre?

– Vi gjorde en undersökning senaste sommar som visade att det finns en hel del brister, framför allt i underhållet av fastigheter. Där har vi en orsak att gå igenom systemet ganska noggrant. På lokalitetsledningen har vi en person som sysslar enbart med inneluftsproblem.

Till exempel i Hindhår visade undersökningen att man borde putsa ventilationskanalerna. Men vi har förstått att ni inte kommer att göra det ens i sommar?

– Nå, vi har nog inte sagt att vi inte gör det i sommar. Vi försöker organisera det så fort som möjligt att det blir gjort. Det har funnits ett program att putsa ventilationssystemen i skolor och daghem, men tyvärr har det hänt något så att inte ett enda ventilationssystem blev putsat på två år. Vi har lite att ta igen där.

Vad är det som har hänt så att det inte har blivit gjort?

– Det vågar jag nog inte säga på rak arm, men någonting har det hänt som har gjort att programmet inte har följts som det borde ha gjorts. Nu börjar vi göra upp ett nytt program och ser till att ventilationskanalerna blir putsade i tid.

Men är det du som också tidigare har varit chef och borde ha sett till att ventilationssystemen i skolor och andra lokaler hade putsats?

– Alla som jobbar på staden borde ju jobba för samma mål, men jag beställde inte de här jobben tidigare.

Tänker du göra det nu?

– Nu beställer vår organisation de här jobben, jo.

Har ni beställt något konkret redan?

– Vi fixar åtminstone Albert Edelfeltinkoulu och Linnajoen koulu i sommar. Sedan ser vi hur mycket annat vi hinner med. Bildningscentret i Hindhår har säkert mycket hög prioritet.

Börje Boström, lokalitetsdirektör vid Borgå stad, varför beställde du inte de här jobben tidigare fastän du visste att det fanns problem med inomhusluften i skolorna och daghemmen?

– Vi borde säkert ha beställt jobben någon gång på hösten när vi fick rapporten, men tyvärr har vi mycket annat vi sysslar med också.

Dålig inomhusluft

  • Vanliga orsaker till dålig inomhusluft är konstruktionerna, byggnadsmaterialet som har använts, ventilationen, luftfuktigheten, olika kemikalier och radon.
  • Dålig inomhusluft kan leda till olika symptom. Hit hör irritation i näsa och ögon, täppt näsa, hosta, hudproblem, trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.
  • I Borgå finns ett tiotal fastigheter som har problem med inomhusluften.
  • Hindhår bildningscentrum, Hornhattula daghem och Kvarnbackens skola hör till de senaste exemplen.
  • Bristande fastighetsunderhåll är en orsak till problemen. Många byggnader är i slutet av sin livstid eller har konstruktioner som senare har visat sig vara dåliga.

Källa på symptom och orsaker

Lokalitetscentralen har koll på vilka av Borgå stads fastigheter som har problem med inomhusluften – åtminstone om någon har gjort en anmälan om fastigheten. I dag är de ett tiotal.

Staden tillsätter dessutom grupper som jobbar med inomhusluften i alla fastigheter som har problem.

Vad beror det på att vi har så mycket problem med dålig inomhusluft i Borgå?

– Jag vet inte om vi har mer än någon annanstans. Det är ett stort problem i hela landet. Orsakerna är många. Fastighetsunderhåll är en orsak. Det är svårt att åtgärda gamla hus som är i slutet av sin livscykel och konstruktioner som i efterhand har visat sig vara ohållbara i längden. Vi har rivit en del byggnader och ersätter dem med nybyggnader.

Hur ser du till att de nya byggnaderna inte få problem med inomhusluften inom en snar framtid, som Hindhår bildningscentrum och Hornhattula daghem? Båda byggdes 2008 och har redan problem.

– Vi har ändrat konceptet för hur projekt övervakas. Vi har en skild inneluftsövervakare som regelbundet kollar att bygget görs som det ska, att ingenting som är vått blir intäckt eller så. I framtiden ska vi bygga allt under tält. Så fort stommen är uppförd sätter vi upp ett tält och bygger resten under det.

Börje Boström säger att staden dessutom har förlängt garantitiden på byggnader som staden själv bygger från två till fem år. Det är alldeles för kort, men samtidigt är det normen i Finland just nu.

Under dig har du en person som ansvarar för inomhusluften i Borgås byggnader. Har den här personen nu gjort sitt jobb?

– Personen gör ett mycket bra jobb, men mängden är lite för stor just nu. Det är svårt att hinna åtgärda allt i den tidtabell som användarna och föräldrarna skulle vilja. Tyvärr tar det ganska länge att ta reda på vad problemen beror på och att göra upp reparationsplaner, längre än man skulle hoppas.

Organisationsförändringen som trädde i kraft vid årsskiftet ska förhoppningsvis leda till en förbättring.

Nu finns det en person på staden som sysslar enbart med inomhusluft och säkerhetsfrågor. En annan ansvarar för att hustekniken fungerar, och en tredje jobbar med långsiktiga reparationsplaner för fastighetsmassan.

Dessutom tar Borgå stad hjälp av en mängd olika konsulter.

– Jag hoppas att den här noggranna indelningen av arbetsuppgifterna gör att saker blir gjorda på ett bättre sätt än förr, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Du kan lyssna på hela intervjun med Börje Boström podcasten Östnyland på 20 minuter som du hittar nedan. Intervjun börjar cirka 3:40 in i klippet.

Östnyland på 20 minuter: Östnyland på 20 minuter 21.2.2017

Programmet är inte längre tillgängligt

Artikeln uppdaterad 21.2.2017 kl. 12:50. En av frågorna förtydligades.

Diskussion om artikeln