Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Timo Huovinen ny chef för journalistisk standard och etik på Yle

Från 2017
Uppdaterad 21.02.2017 15:05.
Timo Huovinen, chef för journalistisk standard och etik på Yle

Fil.mag. och jur.kand. Timo Huovinen (53) har utsetts till chef för Yles journalistiska standard och etik. Han tillträder 20.3.2017.

Timo Huovinen är en erfaren nyhets- och aktualitetsjournalist. För närvarande är han innehållschef för den dagliga nyhetsverksamheten inom Yle Uutiset. Huovinen har tidigare haft chefsuppgifter inom Yle Uutiset och Yle Urheilu. Åren 2011-2014 har han representerat Yle i Opinionsnämnden för massmedier. Han har varit vice-ordförande i nämnden.

Oberoende och trovärdighet är utgångspunkten för Yles journalistiska linje. Etikchefens uppgift är att som de ansvariga redaktörernas stöd främja kvaliteten på Yles journalistik samt säkerställa att programarbetet förverkligas i enlighet med de etiska reglerna för Yles programverksamhet och innehåll. Etikchefen bistår de ansvariga redaktörerna i Yles samtliga programenheter.

”I dagens allt mer splittrade och snabbt föränderliga medievärld är det av yttersta vikt att publiken kan lita på de traditionella mediehusens kvalitet. För Yles public service är detta särskilt viktigt”, säger Ismo Silvo, Utgivningsenhetens direktör.

“Utifrån min långa journalistiska erfarenhet och utbildning vet jag, att den journalistiska grunden är i skick i Yle. Den nya medievärlden kräver ändå mera vaksamhet än tidigare och att journalistikens etiska grunder uttrycks klarare och med mera berättigande motiveringar än förr“, säger Timo Huovinen.

Befattningar motsvarande etikchefens finns i dag också i andra europeiska rundradiobolag, bland annat i de nordiska public service-bolagen och BBC.

Administrativt hör etikchefen till Utgivningsenheten på Yle.

Ytterligare information:
Ismo Silvo, Utgivningsenhetens direktör, tfn 040 505 1924

Diskussion om artikeln