Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Censorns tips inför essäprovet i modersmål

Från 2017
Uppdaterad 23.08.2018 13:06.
Modersmål och litteratur - Vetamix: Essäprovet: Slutkoll har en viktig roll - Spela upp på Arenan

När du får essäprovet framför dig: börja med att noggrant läsa igenom alla rubrikerna och alla uppgifterna. Välj det ämne, den rubrik som intresserar dig eller som du vet att du kan någonting om. Skriv en sammanhängande och välformulerad textenhet där du för fram din åsikt eller argumentation på ett tydligt sätt. Texten ska också vara tydligt och prydligt skriven och omfatta cirka 4-5 sidor.

Maj-Britt ”Maje” Grönholm har jobbat som censor vid Studentexamensnämnden och läst tusentals studentprov i modersmål längs med åren. Här kommer hennes tips för essäprovet i modersmål.

Om du är bra på att skriva och formulera dig i skrift så kan essäprovet i modersmål vara en utmanande njutning för dig. Men också om du inte är en strålande skribent kan du uppnå goda poäng genom att följa vissa instruktioner. Essäprovet kan delas in i tre olika grupper. Det är skillnad mellan de olika uppsatstyperna. Nedan ska vi gå igenom de olika uppgifterna var för sig.

1. Den fria uppsatsen
Den fria uppsatsen har en färdig rubrik. Om man väljer den uppgiften är det den rubriken du måste använda.

2. En diskussion
I diskussionsuppgiften skapar du själv en rubrik. Diskussionen kan vara längre och innehålla inspirationsmaterial eller fakta som finns med men man behöver inte använda sig av det bifogade materialet.

3. Dialogen
Dialogen är ett material som kan innehålla sidanvisningar och då är det materialet du ska utgå i från. Materialet är det väsentliga och du för ett samtal, en dialog med materialet.

Läs noggrant igenom materialet. Fundera på vad som intresserar dig, vilken fråga du kanske är engagerad i eller vad du diskuterat med dina vänner. Det kan också vara ett material du på riktigt kan.

Det kan ju också hända att det inte finns någonting alls som du tycker att du kan vid en första genomläsning av uppgifterna.

Ta det lugnt!

Läs igenom en gång till. Skriv om det som intresserar dig för då skriver du troligen bäst.

Var noga med vad den huvudsakliga uppgiften är

När du valt en uppgift, koncentrera dig på den. Strecka till exempel under de central orden angående vad uppgiften handlar om. Ska du diskutera, analysera eller diskutera.

Till exempel: Hur beskrivs vänskap och kärlek i västernfilmernas maskulina värld? Var noga med att beskriva både vänskap OCH kärlek, inte bara den ena av dem. Om du i texten exempelvis ska skriva om att vara ung, utgående från aforismer så är den aforism du väljer rubriken och aforismen ger dig infallsvinkeln. Då ska du inte skriva om att vara ung i största allmänhet utan om att vara ung utgående från den givna aforismen.

Bli inte och vänta på inspirationen. Den kommer när du sätter igång med uppsatsen.

Arbetsmetoder
För att klargöra och strukturera dina tankar kan det vara bra att antingen skissa upp en tankekarta eller skriva punkter.
Arbeta med tankekartan stycke för stycke.

Skillnaden mellan textkompetensprovet och essäprovet är att i essän eller uppsatsen får du själv komma fram. Du får använda dig av dina egna erfarenheter, intressen och egen kunskap du samlat på dig.

Tanken viktigare än språket
Medan du skriver din uppsats är tanken viktigare än språket. Fundera på språket efteråt. Läs igenom mening för mening och kolla att du själv förstår vad du har skrivit och vad du menar. Kolla att du inte har skrivfel och språkgrodor.

Essäns dramaturgi
Sist men inte minst gäller det att bygga upp din essä på ett fördelaktigt sätt. Börja med en bra inledning. En bra inledning presenterar kort innehållet för läsaren.
Mellan inledning och avslutning kommer din berättelse. Tänk på att hålla språket enkelt. Eller som Maje Grönholm uttrycker det;

Använd enkelt naturligt människospråk.

En bra avslutningär en avslutning som knyter ihop berättelsen och i bästa fall sätter den i ett kanske globalt eller historiska sammanhang. Avslutningen betonar det viktigaste.

Lycka till!

Ett bra sätt att förbereda sig för provet är att bekanta sig med tidigare års essäprov som du hittar via nedanstående länk:

Diskussion om artikeln