Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mikrober trivs i ventilationskanaler som inte putsas

Från 2017
Ventilationsrör i den tidigare Lerasfastigheten i Björknäs.
Bildtext Det samlas damm inne i ventilationsrören.
Bild: Yle/Monica Slotte

Ventilationssystemen i offentliga byggnader ska enligt lag rengöras vart femte år.

Lokalitetsdirektör Börje Boström sade i en intervju till Yle Östnyland att inga ventilationskanaler har putsats i Borgåskolor och -daghem under två års tid. Orsaken till det visste han inte eller ville han inte spekulera i.

En del skolors och daghems ventilationskanaler har därmed inte rengjorts inom den tid som de borde ha putsats, men det handlar inte om stadens alla byggnader.

Mikrober gillar smuts och fukt

Det finns en risk att det börjar växa mikrober i ventilationskanalerna om man inte tömmer och rengör dem regelbundet säger Markus Moisio.

Sjundeås tekniska chef Markus Moisio har tagit problemet med dålig inomhusluft på allvar ända sedan han tillträdde posten för ett år sedan. Flera skolor i den västnyländska kommunen lider liksom Borgåskolorna av någonting som ger användarna symptom.

- Det samlas damm i kanalerna, och ifall de är dåligt isolerade eller om kommunen ibland stänger av ventilationen så samlas det kondens. Om det finns smuts och kondens så börjar det växa mikrober i kanalerna, säger Moisio.

Smutsen blåser in rummen

Då ventilationen slås på igen efter semestern eller en lite längre ledighet som sportlovet så blåser smutsen och mikroberna in i lokalerna.

- Det är inte bra för inomhusluften och inte heller för hälsan, säger Moisio.

Markus Moisio.
Bildtext Markus Moisio har varit teknisk chef i Sjundeå i ett års tid.
Bild: Yle/Tove Virta

Ventilationssystemens filter borde bytas oftare, ungefär två gånger i året anser Moisio. Om man slarvar med att byta filtren finns det en ännu större risk att smuts och till och med skräp kommer in i kanalerna.

Vad tänker du om det att man lyckas glömma bort att putsa ventilationssystemen i två år i Borgå?

- Kanske kommunen inte har ett fungerande system, att de inte vet när man rensat kanalerna senast. Eller att de tänkte spara pengar genom att skjuta upp det, men sådana saker tycker jag att är ansvarslöst att slarva med, säger Moisio.

Han säger också att man förr kunde skjuta upp putsningen av kanalerna, men nuförtiden känner man bättre till betydelsen av rensningen.

Ventilationen borde inte stängas av

Moisio är emot att man stänger av ventilationen till skolloven. Byggnaderna från 1980-talet till idag är konstruerade och planerade så att ventilationen ska vara igång hela tiden.

Albert Edelfeltinkoulus och Linnajoen koulus ventilationssystem ska åtgärdas i sommar. Också Hindhår utbildningscentrums ventilationskanaler är enligt en rapport från i höstas i behov av en putsning.