Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo räknar med bostadsmässa om några år

Från 2017
Uppdaterad 26.02.2017 12:28.
En kvinna går mellan två bostadshus. I förgrunden syns en sjö.
Bildtext En bostadsmässa i Lojo kunde erbjuda boende nära vattnet och naturen.
Bild: Lojo stad

I Lojo finns det långtgående planer på att ordna bostadsmässan om några år. Evenemanget skulle betyda utgifter i miljonklassen men också inkomster för lokala företag och bra publicitet.

För några år sedan fanns det tankar om att ordna bostadsmässan i Fagernäs. Nu har idén om en mässa i Lojo tagit ny fart. Den här gången handlar det inte om Fagernäs utan mässområdet i Hiidensalmi. Det ligger närmare stadens centrum, ett stenkast från Tytyri gruva.

En karta i vitt, grönt och grått som visar Lojo centrum ovanifrån.
Bildtext Området i Hiidensalmi ligger norr om Lojo centrum.
Bild: Lojo stad

Bostadsmässan besöks årligen av över 100 000 besökare och evenemanget skulle ge Lojo synlighet i flera år. De många besökarna har också en märkbar inverkan på stadens butiker, hotell, restauranger och servicestationer.

I fjol beräknas mässbesökarna ha spenderat över nio miljoner euro i värdstaden Seinäjoki.

Dessutom skulle bostadsmässan ge ett lyft åt Lojos företagsliv, skapa jobb och höja stadens profil.

Lojos mål med bostadsmässan är att stärka stadens identitet som en trivsam stad vid en sjö. Staden hoppas också att Lojos geografiska läge ska kunna bidra till ett stort antal besökare.

Boende nära vattnet

Ett måste för att stå värd för bostadsmässan är att mässområdet ägs av värdkommunen och ligger på en attraktiv plats. Området i Hiidensalmi ligger i ett naturskönt område nära vattnet och har goda trafikförbindelser både in till Lojo centrum och motorvägsanslutningen i Karnais.

En karta där det syns flera nya hus och en stor parkering.
Bildtext Så här kunde husen placeras på mässområdet i Hiidensalmi.
Bild: Lojo stad

Det skulle vara optimalt att bygga 20-25 småhus varav en del kunde vara radhuslängor. På området skulle det också rymmas två till tre flervåningshus och till exempel ett så kallat townhouse, en villa i tät stadsmiljö som ofta är i flera våningar.

Radhus av typen townhouse i Fiskehamnen i Helsingfors.
Bildtext Hiidensalmi kan få ett så kallat townhouse. Så här ser ett townhouse ut som är beläget i Fiskehamnen i Helsingfors.
Bild: YLE/Pinja Puranen

Dessutom har staden diskuterat med Lojo församling om att använda ett strandområde i närheten under mässan.

Inte gratis - kostar miljoner

Det är inte gratis att som stad stå värd för bostadsmässan. Det krävs en särskild mässorganisation med flera anställda, så som en projektchef. Utgifterna skulle vara kring 2,65 miljoner euro och inkomsterna ungefär en halv miljon euro. Inkomsterna får staden i form av parkeringsavgifter och en del av biljettintäkterna.

Staden måste också investera drygt fyra miljoner euro i det nya bostadsområdet i Hiidensalmi. Området ska planläggas och få kommunalteknik, kostnader som skulle belasta ekonomin även om det byggts hus där utan en mässa.

Bostadsmässan i Karleby 2011
Bildtext Ett bostadsområde i Karleby byggdes upp för bostadsmässan år 2011.
Bild: Tomi Hirvinen

Lojo stad väntas få ungefär 2,6 miljoner euro från tomtförsäljningen.

Den största utmaningen är att få minst 20 småhusbyggare och 2-3 höghusbyggare involverade på samma gång.

Dessutom kan eventuella besvär lägga käppar i hjulet så att mässan skjuts fram med ett år.

Andelslaget: Städer läggs inte mot varandra

Stadsdirektör Mika Sivula tror att Lojo har goda chanser att få ordna mässan.

- Om det är en sådan strategisk avsikt som vi har i Lojo så tror jag nog vi får mässan.

Om Lojo lämnar in en officiell ansökan fortsätter diskussionerna med andelslaget. Vilken stad som är lämplig som värd för mässan fattas av andelslagets styrelse, berättar den operativa chefen Heikki Vuorenpää.

Han bekräftar att det finns några intresserade kommuner på listan.

- Vi lägger inte städerna mot varandra utan vi diskuterar med dem vilket år som skulle vara lämpligt. Under våren har vi som mål att välja plats för år 2021.

Är en stad seriöst intresserad av att stå värd för mässan är det alltså fullt möjligt att idén blir verklighet, enligt Vuorenpää. Han vill i det här skedet inte spekulera i hur goda chanser Lojo har att få ordna bostadsmässan.

- Beslutet fattas av styrelsen. Men ur min egen synvinkel är Lojo en intressant plats.

Nämnd vill ha mässan först 2022

Lojo stad har utrett möjligheterna att ordna mässan år 2021 och staden har fört diskussioner med andelslaget Suomen Asuntomessut. Utkast till ramavtal och samarbetsavtal har redan gjorts upp.

Den officiella ansökan om att få ordna mässan manglades i stadsplaneringsnämnden i Lojo på torsdagen (23.2). Nämnden beslöt att remittera ärendet för ny beredning med målet att Lojo ska ordna bostadsmässan först år 2022. Planearbetet för området ska ändå starta i år.

En längre planläggningstid gör det lättare att planlägga området i samråd med invånarna. Det i sin tur minskar risken för besvär som skulle kunna försena projektet.

Nämnden vill också ha en noggrannare ekonomisk riskanalys och utreda om möjliga lokala samarbetspartners vilja att binda sig till projektet. Nämndens medlemmar röstade om saken och förslaget om att remittera ärendet vann med 8-3.

Bostadsmässan i Karleby 2011.

Karleby: Bostadsmässan är mera plus än minus

Lojo vill ordna mässan. I Karleby gjorde man det år 2011.

Diskussion om artikeln