Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gamla och okända material duger inte för giftfri återvinning

Från 2017
Station för farligt avfall vid Toppå avfallscentral i Åbo.
Bildtext Att återvinna giftiga material kan vara farligt om man inte gör det rätt
Bild: Yle/Lotta Sundström

Då man återvinner material är det viktigt att se till att giftiga ämnen inte följer med i kretsloppet. Händer det kan de nya produkterna bli farliga för hälsan.

I Sverige är naturskyddsföreningarna oroliga över att den höga pressen på att återanvända material kan leda till att till exempel återvunnet plast kan innehålla rester av giftiga kemikalier.

- Jag tror inte att det finns en risk att skadliga ämnen kommer ut i återvunna material i Finland säger Pertti Sundqvist, teknisk rådgivare på Finlands naturskyddsförbund.

Lagen tydlig

Han säger att Finlands lag är väldigt tydlig när det gäller hur material ska återvinnas. På det sättet försäkrar man sig om att återvunna varor inte blir hälsovådliga.

- Om man återanvänder saker är risken ju minimal, men krossar man materialet för att återvinna det kan det bli gifter kvar i den nya produkten, säger Sundqvist.

Gammal elektronik innehåller många giftiga ämnen, som skulle vara farliga om materialet återanvänds i till exempel leksaker.

- Återvunna varor undersöks noggrannt i Finland. Risken är större att varor importerade från områden utanför EU innehåller giftiga ämnen, säger Nani Pajunen, ledande expert på cirkulär ekonomi vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Återvinn redan i planeringsskedet

Cirkulär ekonomi betyder att varorna tillverkas med tanke på att de ska vara enkla att återanvända eller återvinna. Pajunen vill alltså att återvinning ska tas i beaktande redan i planeringsskedet.

- Då man tillverkar material borde man inte bara fundera på hur det fungerar i användning, utan också på hur man möjligast enkelt kan förlänga livslängden på materialet och återvinna det, säger Pajunen.

Bild på Nani Pajunen
Bildtext Nani Pajunen vill att man planerar återvinning bättre
Bild: Miikka Pirinen

På så sätt vill hon att vi undviker liknande situationer som uppstår i dag då vi försöker återvinna gammalt råmaterial.

- Materialen vi återvinner i dag kan vara tillverkade för hundra år sedan enligt dåtida metoder. Det är vanligt att de innehåller ämnen som man i dag vet att är skadliga och därför blir svåra att återanvända.

Diskussion om artikeln