Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Matti Nuutti: ”Tjänstemännen håller stadsstyrelsen som en syförening”

Från 2017
Matti Nuutti (SDP), Borgå.
Bildtext Arkivbild av Matti Nuutti.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

De senaste dagarna har inomhusluften i Borgås skolor och daghem diskuterats aktivt än en gång. Många politiker och föräldrar är upprörda över att staden glömde rensa ventilationskanalerna i två år. Nu ska ärendet upp i stadsstyrelsen.

Tidigare i veckan besökte lokalitetsdirektör Börje Boström Yle Östnylands morgonsändning. Då visade det sig bland annat att Borgå av någon orsak hade glömt bort att rensa ventilationskanalerna i skolor och daghem i två års tid.

Det här upprörde både politiker och föräldrar. Flera fullmäktigeledamöter krävde att stadsstyrelsen tar upp ärendet.

Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) bekräftar att saken kommer upp till diskussion vid styrelsemötet den 27 februari.

– Nu kommer saken främst upp som information, men jag är säker på att vi kommer att kräva närmare upplysningar av tjänstemännen. Det är inte möjligt att riskera barnens hälsa genom att lämna jobbet ogjort, säger Nuutti.

Ska ventilationen vara på hela tiden?

Inomhusluften i Borgå stads fastigheter har stötts och blötts i många år. Både officiellt och inofficiellt har man bland annat diskuterat huruvida ventilationen ska vara påslagen hela tiden eller inte.

Nuutti säger att det finns två läger: de som menar att det betyder inbesparingar om man stänger av ventilationen på kvällar, veckoslut och skollov, samt de som säger att det leder till reparationskostnader för flera miljoner euro om man stänger av ventilationen.

– Personligen tycker jag att det visar att vi inte har tillräckligt med yrkeskunskap för hur vi ska tackla den här frågan och vad vi ska göra med ventilationen i nya fastigheter. Det finns maskiner som reglerar den. Vi har ännu inte skaffat sådana, så det kommer säkert också upp.

Kan inte riskera barnens hälsa

Enligt Matti Nuutti vill stadsstyrelsen nu främst ha mer information om läget så att man kan instruera tjänstemännen att göra det som är bäst för Borgå stads ekonomi och barnens hälsa.

– Vi kan ge order åt tjänstemännen att de ska jobba bättre, och fästa uppmärksamhet vid vem som har ansvaret och om den personen tar sitt ansvar.

Kanske tjänstemännen har hållit stadsstyrelsen som en syförening som man bara kan diskutera nätt med och sedan inte göra något. Vi måste kräva en ändring på det.

Matti Nuutti

Vidare menar Nuutti att tjänstemännen måste diskutera med stadsstyrelsen om det till exempel visar sig att det behövs mer pengar för att fixa alla problem med dålig inomhusluft.

– Om man inte klarar det på annat sätt så måste vi bara hitta mer pengar. Skolbarnens hälsa kan man inte riskera, säger han.

Tjänstemännen måste lyssna på politikerna

Det som är klart är däremot att det inte finns några snabba lösningar att ta till för att råda bot på problemen med stadens fastigheter.

Nuutti säger till exempel att läget i Hindhår bildningscentrum måste undersökas grundligt. Samtidigt måste man ta reda på hur läget är i andra skolor – har ventilationskanalerna putsats där?

– Att putsa ventilationskanalerna borde höra till de årliga rutinerna. Jag förstår inte riktigt hur man bara väntar och ser.

Han är uppenbart besviken på hur tjänstemännen har sett på politikernas roll hittills.

– Kanske tjänstemännen har hållit stadsstyrelsen som en syförening som man bara kan diskutera nätt med och sedan inte göra något. Vi måste kräva en ändring på det. Tjänstemännen måste förverkliga stadsstyrelsens beslut, säger Matti Nuutti.

Frida Frankenhaeuser intervjuade Matti Nuutti i Yle Östnylands morgonsändning.

Diskussion om artikeln