Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Odlingen av potatis och spannmål - men inte råg - täcker finländsk konsumtion

Från 2017
Uppdaterad 23.02.2017 11:32.
Vetefält.
Bildtext Vetefält.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den totala spannmålsskörden på 3,6 miljarder kilo hösten 2016 täcker konsumtionen i Finland så väl att hela 500 miljoner kilo går på export till utlandet. Också potatisskörden på närmare 600 miljoner räcker till för landets behov, visar Naturresursinstitutets statistik.

Kornsskörden har varit på samma nivå under de senaste 40 åren men har tiofaldigats jämfört med läget för hundra år sedan. Korn används nästan helt som foder för husdjur.

Havreskörden har hållit sig på samma nivå i cirka femtio år. Både havre och vete används som mat och foder, och dessutom exporteras dessa spannmålssorter. Veteskörden steg till sin nuvarande nivå först på 2000-talet.

Råg är det enda spannmålsslag som inte räcker till för den inhemska konsumtionen. Rågskörden hösten 2016 utgjorde cirka 87 miljoner kilo vilket är ungefär 10 miljoner kilo mindre än den årliga konsumtionen.

Potatisskörden lika stor som år 1920

Potatisskörden hösten 2016 var lika stor som för cirka hundra år sedan. Störst var potatisskördarna på 1950-talet. En rekordskörd uppnåddes efter krigen år 1948. Den nuvarande produktionen är ganska väl i balans med den inhemska konsumtionen.

Statistiken utgår från uppgifter om skörden vid cirka 6 000 gårdar som bedriver konventionell odling och 600 gårdar som bedriver ekologisk odling.

Diskussion om artikeln