Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad misskötte ventilationen i trettio skolor och daghem i två år

Från 2017
Uppdaterad 23.02.2017 16:55.
Barn som tecknar.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Omkring 30 skol- och daghemsfastigheters ventilationskanaler blev oputsade i Borgå under två år. Nu planerar tjänstemännen att staden tar i bruk ett system med ventilation dygnet runt.

- Jag har kontrollerat uppgifterna och vi rengjorde inte kanalerna i de fastigheter som det var meningen under 2015 och 2016, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Boström gästade Yle Östnylands studio i tisdags och berättade om stadens misstag.

Av någon orsak putsades inte ventilationskanalerna över huvud taget under två år, trots att det fanns ett program för det här som man borde ha följt inom staden. Enligt lagen måste nämligen ventilationskanalerna i skolor och daghem rengöras vart femte år.

Ventilationsrör i den tidigare Lerasfastigheten i Björknäs.
Bildtext Ventilationsrör (illustrerande arkivbild)
Bild: Yle/Monica Slotte

"Vi får sätta lite mer fart på jobbet"

Vilka skolors och daghems ventilationskanaler borde då ha putsats inom de två år som staden underlät att utföra arbetet? Då Yle Östnyland ringer upp är Börje Boström inte på kontoret med listan framför sig och kan därför inte berätta namnen på de berörda fastigheterna.

- Vi går nu igenom fastigheterna i viktighetsordning, och de som har väntat längst på en putsning prioriteras först.

Enligt det program som tidigare har gjorts upp inom Borgå borde 10-15 fastigheters ventilationskanaler putsas årligen. Boström bekräftar att omkring 30 fastigheter blev oputsade under de berörda åren till följd av stadens miss.

100 000 euro per år

Det program som staden tidigare har följt har kostat cirka 100 000 euro per år. Man kommer nu att fortsätta med programmet och räknar därför med att satsa 100 000 euro per år på rengöringen också framöver.

- Vi får sätta lite mer fart på jobbet under det här året och nästa år så vi kommer fast i programmet.

Nu finns ju de som anser att risken finns att nya problem med hälsan uppstod under den tid som åtgärder som borde ha vidtagits inte vidtogs. Hur ser du på det?

- Det tror jag inte att har skett. Putsning av kanaler började man regelbundet med först 2001 och före det gjordes det bara sporadiskt, så jag skulle påstå att inga problem har uppkommit.

kvinna med migrän
Bildtext Dålig inneluft kan leda till huvudvärk (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

"Vi har stängt ventilationen i vissa fastigheter"

Enligt Markus Moisio, teknisk chef i Sjundeå som har engagerat sig i inneluftsfrågor, borde ventilationssystemens filter bytas ut två gånger i året.

Har man gjort det här i Borgå så här ofta i skolor och daghem?

- Det är Borgå lokalservice som har skött filterbytena, men jag skulle tro att de har bytts ungefär två gånger per år, men de uppgifterna har jag inte.

Under de senaste åren har frågan om Borgå stänger av ventilationen i skolor och daghem till nätter, veckoslut eller lov varit på tapeten. Enligt Markus Moisio kan en avstängning leda till att det samlas kondens i systemen och att mikrober bildas i kanalerna. Mikroberna blåser sedan ut i lokalerna då ventilationen sätts på igen.

Hur är det i Borgå, stänger man fortfarande av ventilationen i skolor och daghem till veckoslut och ledigheter?

- Vi har stängt i vissa fastigheter där det inte har varit problem med inneluften, men vi håller på att ta fram ett nytt system för att uppdatera våra anläggningar så att vi kan köra dem på en låg hastighet dygnet runt, säger Boström.

Barn leker med docka på dagis
Bildtext Ventilationen har stängts till veckoslut och ledigheter i vissa av Borgå stads skol- och daghemsfastigheter, som inte har haft problem med inneluften.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Ventilation dygnet runt i planerna

Kan då det att man har stängt av ventilationen ha lett till inneluftsproblem i fastigheter där det inte tidigare har varit problem?

- Det tror jag knappast. Vi försöker ha kanalerna inne på den varma sidan av husets isolering. Om kanalerna finns i ett kallt rum finns risk att det fenomen som nämndes uppstår. Om de finns på den varma sidan är risken ganska liten, men som sagt, vi håller på att ta fram ett nytt system som ska vara i bruk dygnet runt.

Det har ju redan i flera år diskuterats att man borde ha ventilationen på i viss mån dygnet runt. Varför gör ni den här utredningen först nu?

- Ventilationen är på i viss mån redan nu i toaletter och liknande lokaler, men det leder till undertryck i fastigheterna nattetid och då kommer det in luft via springor och orenheter. Det kan leda till att luften känns dålig på morgnarna. Smuts som kommer in via konstruktionerna är aldrig bra att få in i lokalerna.

Kostnaderna klarnar under våren

Ett bra system skulle alltså vara att ha på ventilationen dygnet runt i hela huset, också i de rum där personal och barn vistas?

- Jo, men nackdelen med att ha på de gamla systemen är att kostnaderna stiger ganska mycket för fastighetens underhåll. Vi försöker nu ta fram ett system där kostnadsökningen är så liten som möjligt. Det förutsätter att man gör en del ändringar i ventilationssystemen, för att få det att fungera som det ska.

För tillfället utreder staden vad det skulle kosta att ha på ventilationen dygnet runt i skol- och daghemsfastigheterna, alltså i hela fastigheten. För tillfället kan inte Boström uppge några kostnadsberäkningar, men summan ska klarna före sommaren.

Handlar det om miljoner eller hurdana summor?

- Det handlar säkert inte om miljoner utan betydligt mindre summor, men det är alldeles för tidigt att säga i det här skedet.

Eurosedlar i en hög.
Bildtext Ingen vet ännu vad ventilation dygnet runt i hela fastigheten kostar för de olika skolorna och daghemmen.
Bild: Anssi Leppänen/Yle

Borde Borgå återgå till systemet med egna vaktmästare?

Tidigare hade ju alla skolor och daghem i Borgå en egen vaktmästare eller gårdskarl, som kände ganska bra till sin egen fastighet. Sen valde staden att slopa det här systemet. Vad tycker du, borde man gå tillbaka till det här systemet?

- Jag tror att det nuvarande systemet fungerar helt bra. Det finns förstås möjligheter att utveckla det, men den här frågan hör inte till lokalitetsledningen utan till Borgå lokalservice som sköter underhålls- och vaktmästartjänsterna. Det får du vända dig till dem och fråga.

Yle Östnyland har e-postat verkställande direktör Annika Malms-Tepponen vid Borgå lokalservice samt försökt ringa henne för att få svar på de frågor som lokalservice ansvarar för. Vi har inte lyckats nå henne för en kommentar.

"Jag har orkat bra med mitt jobb"

Yle Östnyland frågade lokalitetsdirektör Börje Boström några privata frågor.

Ni har inom lokalitetssidan fått ta emot en hel del kritik under den senaste tiden gällande hur inneluften har skötts. Känns den här kritiken befogad?

- Kanske inte till alla delar. Borgå gör mycket vad beträffar inneluften, och bygger nya skolor och daghem i en takt som man inte har gjort tidigare i denna region. Alla saker åtgärdas så fort som det är tekniskt möjligt, men ingenting får man gjort på en gång.

Som lokalitetsdirektör är det ofta du som får stå till svars för problem som gäller inneluften. Hur orkar du med ditt jobb?

- Hittills har jag orkat helt bra. Det är en stor utmaning, och det är ju inte bara inneluften som är en stor utmaning utan också den här investeringstakten som vi har för tillfället. Det är inte bara en utmaning för mig utan för hela organisationen förstås.

Börje Boström
Bildtext Lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad (arkivbild).
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Artikeln är korrigerad 23.2.2017 kl. 16.50. Yle Östnyland fick tidigare fel uppgifter av staden om antalet fastigheter vars ventilationskanaler inte blev putsade under 2015 och 2016. Det korrekta antalet fastigheter var totalt omkring 30, inte 15, uppger Börje Boström. Han preciserar också att det handlar om "ventilationskanaler" som inte putsades på två år. I en tidigare intervju för Yle Östnyland använde Boström ordvalet "ventilationssystem". Ordvalen i artikeln har preciserats.

Diskussion om artikeln