Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle låter göra en kvalitetsrevision av det journalistiska beslutsfattandet

Från 2017
Uppdaterad 23.02.2017 16:00.
Närbild på dator och smarttelefon.
Bild: Yle / Laura Mainiemi

Yles journalistiska ledarskap kommer att analyseras grundligt. Yles ansvariga redaktörer har tillsammans med bolagets styrelse beslutat att kvaliteten på det journalistiska och programrelaterade beslutsfattandet ska utvärderas.

Kvalitetsrevisionen blir färdig i mitten av maj och dess resultat offentliggörs i medborgardiskussioner på Yles kanaler och på webben.

Yles public service-roll och en god publikrelation förutsätter att medborgarna inte bara kan lita på innehållen utan också på hur Yles journalistiska beslut fattas. De senaste månaderna har det förts en livlig och kritisk diskussion om oberoende, journalistik, chefredaktörens ansvar och redaktörens roll. Med kvalitetsrevisionen vill ansvariga redaktörerna genomlysa Yles journalistiska ledarskap.

Kvalitetsrevisionen är en systematisk process för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna är uppfyllda. Det är Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, som utför kvalitetsrevisionen. Mäenpää har innehaft professuren i förvaltningsrätt sedan 1982. Han har varit ordförande i Opinionsnämnden för massmedier åren 1999–2003.

Yles journalistik styrs förutom av lagarna också av Yles public service-värderingar, journalistreglerna och Yles mer detaljerade etiska regler för program- och innehållsproduktion. Yles ansvariga redaktörer leder och övervakar innehållsproduktionen och dess utgivning enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation.

Kvalitetsrevisionen gäller bolagets hela programverksamhet och omfattar utgivnings- och programbesluten. Kvalitetsrevisionen utreder hur journalistreglerna och Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion, inklusive sociala medier, efterlevs samt hur de ansvar och delegeringar som yttrandefrihetslagen stadgar verkställs. Dessutom synas det journalistiska ledarskapet med särskild tonvikt på tydligheten och kommunikationen i beslutsfattandet.

Enligt Yles styrelse är det värdefullt att ansvariga redaktörerna fattat beslut om en kvalitetsrevision, eftersom en utvärdering av det journalistiska beslutsfattandet och de journalistiska processerna är ett sätt att säkerställa kvaliteten. I sin journalistik eftersträvar Yle trovärdighet, oberoende och kvalitet.

Yles ansvariga redaktörer:
Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle
Atte Jääskeläinen, direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten
Ismo Silvo, utgivningsdirektör
Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll

För mera information:
Utgivningsdirektör Ismo Silvo, tfn 040 505 1924, ismo.silvo@yle.fi

Diskussion om artikeln