Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biskopen: Prästerna ska följa de regler som finns

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 14:07.
Biskop Björn Vikström
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Att det finns en stor grupp präster som vill ändra kyrkolagen överraskar inte Björn Vikström, biskop i Borgå stift. Han manar ändå till tålamod och hoppas att prästerna inte börjar fatta egna beslut i frågan.

- När samkönade par vänder sig till prästerna hoppas jag på följande svar: tyvärr kan vi inte enligt nuvarande kyrkolag erbjuda en kyrklig vigsel. Däremot kan vi tillsammans planera en ceremoni som väldigt långt kan påminna om en välsignelse av ett bröllop, säger Vikström.

Enligt de finlandssvenska mediehusens enkät är det åtminstone fjorton präster som är villiga att gå emot kyrkans linje och viga samkönade par efter den första mars.

- Att vissa vill ta en genväg och börja viga redan nu tycker jag är problematiskt. Det är bättre att ha tålamod och påverka kyrkans linje genom de demokratiska strukturer vi har, säger Vikström.

I prästlöftet lovar prästerna att följa kyrkans ordning och det innebär att solospelande kan få följder. Enligt Vikström handlar det i första hand om att höra prästen och sedan överväga en muntlig anmärkning eller varning.

- Praxis i liknande fall är att mer drastiska åtgärder blir aktuella först vid upprepade förseelser, säger han.

Prästerna mera positiva till förändring

För att kyrkolagen ska ändras krävs 75 procents majoritet på kyrkomötet, som är kyrkans högsta beslutande organ. Bland prästerna som svarat på enkäten är det en majoritet som vill anpassa kyrkolagen så att den stämmer överens med den nya äktenskapslagen.

Det är ändå ingen garanti för att lagändring. I kyrkomötet är både präster och församlingsmedlemmar representerade. Röstfördelningen är en sådan att lekmännen, församlingsmedlemmarnas representanter, är i majoritet.

- Över lag tror jag att prästerskapet i kyrkan, inte bara i Borgå stift, är mera positiva till förändrad praxis gällande äktenskap och vigsel än till exempel kyrkomötet. Samtidigt är kyrkomötet det enda organ som kan fatta det här beslutet. I dagens läge uppfattar jag situationen vara en sådan att kvalificerad majoritet för förändrad praxis förefaller ganska osannolik.

Det finns redan nu ett kompromissförslag till kyrkomötet där präster skulle få viga samkönade par men där ingen ändå skulle tvingas till det. Det finns också två andra modeller som Vikström för fram.

- Jag har själv flaggat för att kyrkan kunde avstå från vigselrätten och i så fall välsigna alla vigda par. En annan lösning kunde vara att vigselrätten inte skulle vara hos samfundet utan ligga hos den enskilda prästen. Jag tycker definitivt vi ska försöka undvika att tvinga någon att viga mot sitt samvete och med den lösningen gör vi det, säger han.

Trovärdighetsfråga för kyrkan

Frågan delar kyrkan och enligt Vikström måste man beakta risken för en splittring. Han lyfter fram att det finns rörelser och riktningar inom kyrkan som varnar för att en förändrad syn på äktenskapet kan få dem att gå ut.

- Samtidigt är det här är en trovärdighetsfråga för kyrkan. Tar vi människors längtan och kärlek på allvar? Försöker vi istället pressa in människor i ett dogmatiskt schema och försöker vi tvinga dem att ändra sig om de inte passar in där? Det tycker jag har varit ett tragiskt drag i hur kyrkan har förhållit sig till de homosexuella och den saken tycker jag bestämt vi ska ta avstånd ifrån.

Hur ser biskopen själv på frågan? Om lagen ändrar ställer han sig positivt till att viga samkönade par.

- Då skulle jag vara beredd att viga. I dagens läge har jag som sagt talat om möjligheten för att kunna välsigna par. Det hoppas jag skulle kunna ske så fort som möjligt och det skulle jag gärna också ta del i, säger han.

Ett samkönat par kysser varandra

Varannan finlandssvensk präst vill se könsneutral kyrkolag

Liten grupp redo viga direkt efter den första mars.