Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Wilhelmsson: Vi vill veta vad som är problematiskt och vad som kan göras bättre

Från 2017
Thomas Wilhelmsson, kansler vid Helsingfors universitet och Yles styrelseordförande.
Bildtext Thomas Wilhelmsson.
Bild: Yle

Yle ska låta en utomstående utredare, professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää, analysera det journalistiska ledarskapet grundligt. Det är just nu som utredningen behövs, säger ordförande för Yles styrelse, Thomas Wilhelmsson.

Varför tog det så här länge att tillsätta en utredning?

- Nu ska vi komma ihåg att det här inte är någon slags funktionell problematik på det sättet att saker inte skulle fungera här. Vi har hela tiden gjort lika goda program på tio kanaler i radio och tv som förut. Då är det bättre att fundera igenom ordentligt vad man vill göra och ta ett steg i taget. Styrelsen har följt med hela tiden: genast när situationen tillspetsades så skedde omorganiseringar av förvaltningen och strukturen, vi har följt med personalens välbefinnande som visar ganska hyggliga resultat och nu vet vi bättre vad vi vill veta, och har fått en god person som gör den här utredningen.

Exakt vad är det som ni vill veta?

- Vi vill att han ska se på hur ledningsstrukturerna och våra etiska normer ser ut och hur de fungerar. Vi vill veta vad som är problematiskt och vad som kan göras bättre. Vi väntar oss att vi ska få lära oss vad vi kan göra ännu bättre än förut. Ledarskapet är absolut en del av det här.

Olli Mäenpää, som ska utföra kvalitetsrevisionen är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. Thomas Wilhelmsson fungerar som kansler för Helsingfors universitet.

Är det problematiskt att kretsarna är så små att du plockar in expertis i ett bolag där du verkar som styrelseordförande, från en annan verksamhet där du också har mycket inflytande?

- Professorerna står inte i något subordinationsförhållande till kanslern på något sätt. Det här var ett namn som har kommit från väldigt många olika håll, det är inte nödvändigtvis jag som har hittat på det här namnet. Jag tycker han är en utmärkt person med väldigt stark integritet som alla vet att vågar vara kritisk och kan området, som tidigare ordförande för ONM.

Är Yle trovärdigt när vi granskar makten?

- Det hoppas jag att vi är, och det bör vi vara. Våra undersökningar visar att vi är det – nästan 90 procent av befolkningen hyser förtroende för Yle. Den andelen har sjunkit med fyra procentenheter. Så det stora flertalet tror på oss, men det är klart att vi vill ha den upp till 90 igen.

Vilket betyg ger du åt Yles image i dag?

- Jag ser naturligtvis att debatten har varit problematisk för Yle och vi måste via vår verksamhet kunna visa att skölden skiner som förut. Men jag ser inte att vi skulle ha gjort sådana fel att det egentligen har kommit fläckar på skölden.

Kommer utredningen lite för sent, trots allt?

- Det tror jag inte. Jag tror att det är just nu som vi behöver utredningen. I dag fick vi ONM:s utlåtande om de ursprungliga fallen som satte igång processen, så nu kan man från ett mera rent bord få en utredning som verkligen kan ge någonting mer än att bara titta på ett fall – något med vars hjälp vi kan utveckla verksamheten.

Thomas Wilhelmsson intervjuades av Markus Ekholm.