Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Två av tre kyrkoherdekandidater i Vasa säger ja till samkönad vigsel

Från 2017
Uppdaterad 24.02.2017 15:46.
Ett samkönat par.
Bild: How Hwee Young

Två av kandidaterna till kyrkoherde i Vasa svenska församling kan tänka sig att viga samkönade par. Den tredje säger "knappast".

Kandidaterna är Mikael Forslund, kaplan i Vasa svenska församling, Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solf församling och Mats Björklund, kyrkoherde i Petalax och Bergö församlingar.

Forslund: Öppen för en förändring

Mikael Forslund hänvisar till att det i dagsläget enligt kyrkans linjedragning inte är möjligt att viga samkönade par i kyrkan.

- Jag följer de rekommendationer som har kommit, bland annat från vår biskop. Om ett samkönat par kontaktar mig föreslår jag att de viger sig borgerligt men att vi nog kan ordna någon form av förbön i kyrkan, säger Forslund.

Men om det i framtiden blir så att kyrkan godkänner giftermål mellan samkönade, då kan Forslund, dock en aning tvekande, nog tänka sig att utföra vigseln.

Forslund säger att det finns flera vägar för kyrkan att gå. Ett förslag är att kyrkan avsäger sig vigselrätten, en möjlighet som till exempel biskop Björn Vikström lyft fram.

Ett förslag som inte får gehör hos Forslund.

- Men våra nordiska kyrkogrannar har gått in för en annan lösning: Att viga även homosexuella par. Det ser också jag som en möjlig lösning, säger Forslund.

En motion som tas upp på kyrkomötet i maj berör just det: Initiativtagarna föreslår att kyrklig vigsel ska vara möjlig för par av samma kön. Däremot ska inte en enskild präst vara tvungen att viga homosexuella par om det strider mot hens syn på äktenskapet.

- Jag är öppen för en förändring, säger Forslund.

Så om kyrkan i framtiden godkänner samkönad vigsel, då kan också du tänka dig att viga dem?

- Ska vi säga som så att om det kommer ett samkönat par till mig så skulle jag inte hänvisa dem till en annan präst.

Audas-Willman: Ja

Ann-Mari Audas-Willman kan tänka sig, om den dagen kommer, att viga homosexuella par i kyrkan.

Men hon lyfter upp förslaget på att kyrkan skulle avsäga sig sin vigselrätt. En tanke som hon har stöttat en längre tid.

- Det här för att vi ska kunna behandla alla lika. Då har alla av kyrkans medlemmar rätt att be att deras äktenskap välsignas i kyrkan.

- Som det är i dag, att bara vissa av kyrkans medlemmar kan gifta sig i kyrkan, det känns främmande för mig.

Det där låter som att du är positivt inställd till att även homosexuella ska få gifta sig i kyrkan?

- För mig är äktenskapet en borgerlig institution. Det är samhället som har vigselrätt, en rätt som man har anförtrott kyrkans präster.

Men kan du som präst, om det i framtiden blir så att kyrkan viger homosexuella par, tänka dig att göra det?

- Det skulle jag, ja.

Björklund: Kan tänka mig välsigna

Mats Björklund vill vänta och se vad man kommer fram till inom kyrkan, hur kyrkan som helhet ser på frågan. För att undvika att "hamna i juridiska snårskogar", som Björklund uttrycker det.

- Åtminstone i det här skedet kan jag inte tänka mig att viga samkönade par när allt är så oklart juridiskt. Och knappast i framtiden heller, även om det blir möjligt.

Däremot kan Björklund överväga att välsigna samkönade par.

- Så långt kan jag sträcka mig.

Björklund anser att motionen till kyrkomötet skulle, om den går igenom, klargöra spelreglerna.

- Men det skulle vara viktigt med en lösning som möjliggör samarbete och skapar vilja att hålla ihop kyrkan, säger Björklund.